جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

پیتزا سیب ۳۶۰ (جهانشهر)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گورمه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، سس سفید ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، گوجه، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا چیکن گورمه (ایتالیایی)
۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، ۱/۴ پیتزا کنیباله، ۱/۴ پیتزا چیکن گورمه، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزا پپرونی
پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، گوشت استیک، سس سیر مخصوص، قارچ، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا چانو (ایتالیایی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف گورمه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، سس سفید ایتالیایی، گوشت ریش ریش شده، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا بیف گورمه (ایتالیایی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر دیپ چدار، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۷۷,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، ۱/۴ پیتزا کنیباله، ۱/۴ پیتزا چیکن گورمه، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزا پپرونی
پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، سس سیر مخصوص، بیکن، اسفناج، قارچ، پیاز، پنیر مخصوص
پیتزا بیکن (ایتالیایی)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، گوشت استیک، سس سیر مخصوص، قارچ، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا چانو (ایتالیایی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپریچیوزا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، سس مخصوص، ژامبون، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا کاپریچیوزا (ایتالیایی)
۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف گورمه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، سس سفید ایتالیایی، گوشت ریش ریش شده، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا بیف گورمه (ایتالیایی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گورمه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، سس سفید ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، گوجه، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا چیکن گورمه (ایتالیایی)
۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، فیله مرغ کبابی، گوشت نعنایی، ژامبون، سس بیانز، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا سوپریم (ایتالیایی)
۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، گوجه، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتیمتری، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه ای، سس بیانز، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۱۰۶,۰۰۰ تومان

آمریکایی

پیتزا کالزون (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی مثلثی ، فیله مرغ طعم دار شده، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، فلفل دلمه ای، کنجد، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا کالزون (آمریکایی)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

غذای کودک (پسرانه)

پیتزا مرغ (فیله مرغ گریل شده، قارچ، گوجه، زیتون، پنیر مخصوص)، ۱۸۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، آبمیوه ۲۴۰ میلی لیتری، اسباب بازی پسرانه
غذای کودک (پسرانه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی مثلثی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

غذای کودک (دخترانه)

پیتزا مرغ (فیله مرغ گریل شده، قارچ، گوجه، زیتون، پنیر مخصوص)، ۱۸۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، آبمیوه ۲۴۰ میلی لیتری، اسباب بازی دختران...
غذای کودک (دخترانه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی مثلثی ، فیله مرغ گریل شده، سس بیانز، ژامبون، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا میکس (آمریکایی)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آفریکانا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی مثلثی , فیله مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پیاز، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا آفریکانا (آمریکایی)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی مثلثی ,ژامبون، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا مونترال (آمریکایی)
۱۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا آپاچینو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی مثلثی ,رست بیف، قارچ، زیتون، سس بیانز، پنیر مخصوص
پیتزا آپاچینو (آمریکایی)
۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی مثلثی ، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا توکیو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی مثلثی ، سوسیس ژاپنی، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، سس بیانز، پنیر مخصوص
پیتزا توکیو (آمریکایی)
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی مثلثی, گوجه، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی مثلثی ، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه ای، سس بیانز، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۹۹,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر فرانسوی (پرسی)

۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر دیپ چدار، ژامبون، پنیر ذوب شده روی نان گرد، سیب زمینی سرخ شده معطر، پنیر چدار
چیز برگر فرانسوی (پرسی)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، کاهو، گوجه، پیاز کاراملی، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر
۸۹,۰۰۰ تومان

چیکوچی

۱۵۰ گرم سینه مرغ شنیسلی، سس سفید، سس سالسا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان گرد
چیکوچی
۷۸,۰۰۰ تومان

سوپر برگر (پرسی)

۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر دیپ چدار، ژامبون، یک عدد هات داگ، پنیر ذوب شده روی نان گرد، سیب زمینی سرخ شده معطر، پنیر چدار
سوپر برگر (پرسی)
۱۲۹,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، فلفل هالوپینو، پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پیاز کاراملی، نان گرد
هالوپینو برگر
۹۲,۰۰۰ تومان

اِسموکی برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت دودی، کاهو، گوجه، پیاز کاراملی، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
اِسموکی برگر
۹۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۹۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، کاهو، قارچ، پنیر پروسس، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پیاز کاراملی، نان گرد
ماشروم برگر
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

۷۰ گرم گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر دیپ چدار، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

۹۰ گرم مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، قارچ، پنیر پروسس، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوچیک

فیله مرغ سوخاری، ژامبون مرغ، پنیر پروسس، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ سوچیک
۹۲,۰۰۰ تومان

سیب باکس

پاپایا

خمیر پیتزای آمریکاییءمیت لوفءفلفل دلمه ایی ءسس مخصوصءسس بیانزءپنیر مخصوص
پاپایا
۱۰۵,۰۰۰ تومان

رویال

پیتزا ویولت، پیتذا پاپایا ، سیب زمینی تنوری، پنیر کبابی، سس مخصوص
رویال
۱۶۸,۰۰۰ تومان

گلدن

پیتزا لین، پیتزا کوپر ، سیب زمینی تنوری، پنیر کبابی، سس مخصوص
گلدن
۱۶۸,۰۰۰ تومان

لین

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ گریل شده ،اسفناج، قارچ ،سس مخصوص، پنیر مخصوص،ادویه مخصوص
لین
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ویولت

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ سوخاری، ذرت ،سس مخصوص پنیر، مخصوص ادویه مخصوص
ویولت
۱۰۵,۰۰۰ تومان

کوپر

خمیر پیتزا آمریکایی، چیکن کورن پنیری ژامبون مرغ ذرت زیتون ،سس مخصوص پنیر، مخصوص ،ادویه مخصوص
کوپر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

اکو کمبو

پیکو کمبو

پیتزا آمریکایی توکیو،همبرگر،سیب زمینی ،۲عدد نوشابه
پیکو کمبو
۲۲۵,۰۰۰ تومان

جامبو کمبو

پیتزا ایتالیایی پپرونی ،پیتزا آمریکایی مونترال ،ساندویچ هات داگ ویژه،سیب زمینی ،۳عدد نوشابه
جامبو کمبو
۳۳۲,۰۰۰ تومان

سیزن کمبو

پیتزا ایتالیایی چهارفصل،ساندویچ سوچیک،سیب زمینی ،۲ عدد نوشابه
سیزن کمبو
۲۵۷,۰۰۰ تومان

مگا کمبو

پیتزا آمریکایی آفریکانا ،پیتزا آمریکایی پپرونی ،پیتزا ایتالیایی چانو استیک ،سیب زمینی ،۳عدد نوشابه
مگا کمبو
۳۸۲,۰۰۰ تومان

هات کمبو

پیتزا آمریکایی مکزیکو،هالوپینو برگر،سیب زمینی ،۲عدد نوشابه
هات کمبو
۲۳۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی استوایی

ماءالشعیر قوطی استوایی
۱۲,۵۲۳ تومان

ماءالشعیر قوطی ساده

ماءالشعیر قوطی ساده
۱۲,۵۲۳ تومان

ماءالشعیر قوطی لیمو

ماءالشعیر قوطی لیمو
۱۲,۵۲۳ تومان

ماءالشعیر قوطی هلو

ماءالشعیر قوطی هلو
۱۲,۵۲۳ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۹,۱۷۴ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۹,۱۷۴ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتغالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتغالی
۹,۱۷۴ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۹,۱۷۴ تومان

دلستر استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر استوایی
۸,۹۱۸ تومان

دلستر هلو

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر هلو
۸,۹۱۸ تومان

دلستر لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر لیمو
۸,۹۱۸ تومان

دلستر ساده

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر ساده
۸,۹۱۸ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۷۴۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۹۸۱ تومان

پیش غذا

سالاد سبز ویژه

کاهو پیچ، کاهو فرانسوی سبز، کاهو فرانسوی بنفش، گوجه گیلاسی، گوجه خشک، پنیر موزارلا، ریحان، کاپاریس، نان مدیترانه ای تست شده، سس مخ...
سالاد سبز ویژه
ناموجود

سالاد مرغ گریل

۵۰ گرم سینه مرغ گریل، پنیر پارمزان، بادام زمینی، کاهو پیچ، سس مخصوص
سالاد مرغ گریل
ناموجود

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی مثلثی ۳۳*۳۳*۳۳ سانتیمتری، سس سیر ویژه، پنیر پروسس
نان سیر
۶۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر ویژه

۱۸۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص، پنیر دیپ چدار
سیب زمینی پنیر ویژه
۴۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۱۸۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ادویه ویژه
سیب زمینی
۴۳,۰۰۰ تومان

پنیر چدار اضافه

پنیر چدار
پنیر چدار اضافه
۷,۰۰۰ تومان