جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ فلافل ویژه

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل لبنانی

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل لبنانی
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پیاز و جعفری

۵ قرص فلافل، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل پیاز و جعفری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ الویه مرغ

الویه مرغ کاهو گوجه
ساندویچ الویه مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

سمبوسه بندری

نان سمبوسه سوسیس بندری پنیر پیتزا
سمبوسه بندری
۳۰,۰۰۰ تومان

برگر ویژه هفت چنار

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، یک عدد فیله مرغ ۸۰ گرمی گریل شده، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خی...
برگر ویژه هفت چنار
۱۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیاشور، سس مخصوص، نان باگت
همبرگر مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیاشور، سس مخصوص، نان باگت
همبرگر ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، پنیر گودا، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیاشور، سس مخصوص، نان باگت
چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیاشور، سس مخصوص، نان باگت
قارچ برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی دست ساز، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیاشور، سس مخصوص، نان باگت
رویال برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

۱۷۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ و قارچ

۳ تکه فیله مرغ ۸۰ گرمی گریل شده، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ و قارچ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیر

سوسیس کراکف، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کراکف پنیر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیر و قارچ

سوسیس کراکف، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کراکف پنیر و قارچ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۱۸۰ گرم زبان گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ زبان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان ویژه

۱۸۰ گرم زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ زبان ویژه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز ویژه

مغز گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مغز ویژه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و قارچ

مغز گوساله، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مغز و قارچ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان ویژه

مغز گوساله، ۱۸۰ گرم زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مغز و زبان ویژه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و مرغ ویژه

مغز گوساله، ۱۸۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مغز و مرغ ویژه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مخصوص

کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بندری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

سوسیس بندری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بندری ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ویژه

۵ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۵ اسلایس ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ

هات داگ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ قارچ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات رویال
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل لبنانی

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل لبنانی
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پیاز و جعفری

۵ قرص فلافل، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل پیاز و جعفری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ترشی

۵ قرص فلافل، ترشی لیته، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل ترشی
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل قارچ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

سمبوسه پیتزایی

سیب زمینی، ذرت، فلفل دلمه، هات داگ، پنیر پیتزا، نان لواش
سمبوسه پیتزایی
۳۰,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

بندری پرسی

۵۰۰ گرم خوراک سوسیس بندری
بندری پرسی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

فلافل پرسی

۱۵ قرص فلافل، قارچ، پنیر پیتزا
فلافل پرسی
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده کوچک

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده کوچک
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، ۲ عدد فلافل، سس مخصوص
سیب زمینی ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

سس اضافه

سس اضافه
۱,۰۰۰ تومان

ظرف مخلفات

کاهو، گوجه، خیارشور
ظرف مخلفات
۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ (اضافه)

قارچ اضافه
قارچ (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزا (اضافه)

پنیر پیتزا اضافه
پنیر پیتزا (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

نان باگت اضافه
نان باگت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرقتالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتا پرقتالی

۲۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان