جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده زعفرانی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۱۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، کره
چلو کباب کوبیده زعفرانی
۲۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۱۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، کره
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۸,۵۰۰ تومان

کته کباب

۲۲۰ گرم کباب راسته یا فیله گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، کره
کته کباب
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

۲۲۰ گرم کباب راسته یا فیله گوساله، سبزیجات محلی، سس انار، گردو، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، کره
چلو کباب ترش
۵۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۲۲۰ گرم، سبزیجات محلی، سس انار، گردو، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب ترش
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو شیشلیک بره

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت راسته بره ۴۵۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، کره
چلو شیشلیک بره
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۲۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۱۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی...
چلو کباب سلطانی
۷۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ فیله

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، کره
چلو کباب برگ فیله
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۱۲۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۱۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبا...
چلو کباب وزیری
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری، میکس گوشت گوساله ۱۵۰ گرم و شنیسل مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کب...
چلو کباب بختیاری
۴۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ۴۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب مخصوص

یک سیخ کباب بناب گوشت گوساله گوسفندی ۲۵۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، کره
چلو کباب بناب مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره
۶,۵۰۰ تومان

کته قابلمه ای

۳۵۰ گرم کته قابلمه ای با برنج پخته شده ایرانی
کته قابلمه ای
۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی
باقالی پلو
۶,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک ماهی سفید

یک عدد ماهی سفید سرخ شده ۴۰۰ گرم، دلال ماهی، سبزیجات محلی، ترشی کلم، لیمو
خوراک ماهی سفید
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۴۰۰ گرم، دلال ماهی، سبزیجات محلی، ترشی کلم، لیمو
خوراک ماهی قزل آلا
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۲۲۰ گرم فیله گوساله ۲۲۰ گرم، گوجه کبابی، لیمو، ترشی کلم
خوراک کباب چنجه
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

۲۲۰ گرم کباب راسته یا فیله گوساله، گوجه کبابی، لیمو، ترشی کلم
خوراک کباب ترش
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۲۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۱۲۰ گرم، گوجه کبابی، لیمو، ترشی کلم
خوراک کباب سلطانی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ فیله

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۲۰ گرم، گوجه کبابی، لیمو، ترشی کلم
خوراک کباب برگ فیله
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب مخصوص

یک سیخ کباب بناب گوشت گوساله گوسفندی ۲۵۰ گرم، گوجه کبابی، لیمو، ترشی کلم
خوراک کباب بناب مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری، میکس گوشت گوساله ۱۵۰ گرم و شنیسل مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرم، گوجه کبابی، لیمو، ترشی کلم
خوراک کباب بختیاری
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ۴۰۰ گرم، گوجه کبابی، لیمو، ترشی کلم
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۲۲۰ گرم، سبزیجات محلی، سس انار، گردو، گوجه کبابی، لیمو، ترشی کلم
خوراک جوجه کباب ترش
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرم، گوجه کبابی، لیمو، ترشی کلم
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک بره

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت راسته بره ۴۵۰ گرم، گوجه کبابی، لیمو، ترشی کلم
خوراک کباب شیشلیک بره
۱۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۱۲۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۱۲۰ گرم، گوجه کبابی، لیمو، ترشی کلم
خوراک کباب وزیری
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرم
خوراک جوجه کباب (یک سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۱۲۰ گرم
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ سس پز ۳۵۰ گرم، ترشی کلم
خوراک مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه ناردونی محلی

یک عدد جوجه کامل پخته شده ۱,۲۰۰ گرم، سبزیجات محلی، دانه انار، ترشی کلم
خوراک جوجه ناردونی محلی
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ترش

نصف مرغ پخته شده ۶۰۰ گرم، سس انار، سبزیجات محلی، گردو ، آلو، ترشی کلم
خوراک مرغ ترش
۱۹,۵۰۰ تومان

بال و کتف کبابی

۴۰۰ گرم بال و کتف کبابی، ترشی کلم
بال و کتف کبابی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ترشی کلم
خوراک ماهیچه
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

نصف جوجه سرخ شده ۵۰۰ گرم، ترشی کلم
خوراک اکبر جوجه
۱۷,۵۰۰ تومان

میرزا قاسمی

بادمجان کبابی گوجه تخم مرغ سیر له شده
میرزا قاسمی
۱۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۲,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۴۰۰ گرم، دلال ماهی، سبزیجات محلی، ترشی کلم، لیمو، ۳۵۰ گرم سبزی پلو با برنج پخته شده ایرانی
سبزی پلو با ماهی قزل آلا
۴۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی سفید شکم پر

یک عدد ماهی سفید سرخ شده ۴۰۰ گرم، دلال ماهی، سبزیجات محلی، ترشی کلم، لیمو، ۳۵۰ گرم سبزی پلو با برنج پخته شده ایرانی
سبزی پلو با ماهی سفید شکم پر
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه ناردونی شکم پر (دونفره)

یک عدد جوجه کامل پخته شده ۱,۲۰۰ گرم، سبزیجات محلی، دانه انار، ترشی کلم، ۲ پرس برنج پخته شده ایرانی ۳۵۰ گرمی
چلو جوجه ناردونی شکم پر (دونفره)
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو اردک محلی شکم پر (دو نفره)

یک عدد اردک پخته شده ۱,۸۰۰ گرم، سبزیجات محلی، دانه انار، ترشی کلم، ۲ پرس برنج پخته شده ایرانی ۳۵۰ گرمی
چلو اردک محلی شکم پر (دو نفره)
۶۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ سس پز ۳۵۰ گرم، زرشک، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف جوجه سرخ شده ۵۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو اکبر جوجه
۲۴,۵۰۰ تومان

خوراک گوشت با آلو

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی، آلو، ترشی کلم
خوراک گوشت با آلو
۳۵,۰۰۰ تومان

دیزی سنگی

۱۵۰ گرم گوشت بره، حبوبات، سبزی خوردن، پیاز، ترشی بادمجان، نان لواش، نان بربری
دیزی سنگی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۲۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۶,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت قورمه سبزی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۲۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۶,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۲۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۶,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت قیمه بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

باقالی پلو با گوشت

۴۵۰ گرم باقالی پلو با برنج پخته شده ایرانی، گوشت تکه ای گوساله
باقالی پلو با گوشت
۶۲,۰۰۰ تومان

چلو شامی

۵ عدد شامی گوشت گوساله، کدو سبز، گوجه سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو شامی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

۲۵۰ گرم خورشت کرفس، گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت کرفس
۲۶,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت کرفس، گوشت گوسفندی
خورشت کرفس (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ روز

۳۰۰ گرم
سوپ روز
۶,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

شرکتی
سیر ترشی
۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

شرکتی
ماست ساده
۱,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ماست دلال

شرکتی
ماست دلال
۲,۰۰۰ تومان

ناز خاتون محلی

محلی
ناز خاتون محلی
۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

شرکتی
سالاد فصل
۴,۵۰۰ تومان

زیتون یک کیلویی

محلی
زیتون یک کیلویی
۲۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری مشکی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری مشکی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی مشکی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی مشکی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان