جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص هات

پیتزا مخصوص هات

مینی

۲۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

مینی

۲۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۲۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

پیتزا قارچ و سوسیس

مینی

۱۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و زبان

پیتزا قارچ و زبان

مینی

۳۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۴۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

مینی

۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

مینی

۲۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی کالباس

پیتزا مینی کالباس
۱۲,۰۰۰ تومان

برگر

برگر معمولی

برگر معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

برگر مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

برگر دستی

برگر دستی
۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر، پنیر گودا
چیز برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

مخصوص رویال برگر

همبرگر، ژامبون، قارچ، پنیر
مخصوص رویال برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

سوپر مگ

برگر، ژامبون، قارچ، پنیر
سوپر مگ
۱۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

برگر دو عدد، پنیر گودا
دوبل برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص هات

استیک، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ مخصوص هات
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص رست بیف

گوشت، قارچ، پنیر
ساندویچ مخصوص رست بیف
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص رویال

استیک، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ مخصوص رویال
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص هات رویال

هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ مخصوص هات رویال
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص هات فیله

فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ مخصوص هات فیله
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص یونانی

استیک، فیله مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ مخصوص یونانی
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص زبان

زبان، قارچ، پنیر
ساندویچ مخصوص زبان
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص فیله مرغ

فیله مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ مخصوص فیله مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص هات داگ

هات داگ، قارچ، پنیر
ساندویچ مخصوص هات داگ
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ شامی مخصوص

ساندویچ شامی مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ

ساندویچ بندری با قارچ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص

ساندویچ بندری مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

سرد
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

سرد
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

ساندویچ فلافل مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ

یک نفره
سیب زمینی با قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

یک نفره
سیب زمینی با پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر

یک نفره
سیب زمینی قارچ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص هات

یک نفره
سیب زمینی مخصوص هات
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

یک نفره
سالاد ماکارونی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

یک نفره
سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۲,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کتابی

۰.۵ لیتر
آب معدنی کتابی
۲,۵۰۰ تومان