جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ الویه

ساندویچ الویه
۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

همبرگر شرکتی

همبرگر شرکتی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کراکف

ساندویچ سوسیس کراکف
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

ساندویچ کوکتل دودی
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مرغ

ساندویچ کوکتل مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

ساندویچ سوسیس بلغاری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس هات داگ ویژه

ساندویچ سوسیس هات داگ ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس لیونر

ساندویچ کالباس لیونر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژامبون مرغ

ساندویچ کالباس ژامبون مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژامبون گوشت

ساندویچ کالباس ژامبون گوشت
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ دل و جگر مرغ

ساندویچ دل و جگر مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

ساندویچ فلافل ساده
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

ساندویچ فلافل مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۱۴,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر (اضافه)

قارچ و پنیر (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۳,۵۰۰ تومان

پپسی

۳,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۵۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۳,۵۰۰ تومان

سون

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

هی دی شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
هی دی شیشه ای

هلو

۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

ایستک شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ایستک شیشه ای

هلو

۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

هی دی خانواده

۱.۵ لیتر
هی دی خانواده

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۰۰۰ تومان

ایستک خانواده

۱.۵ لیتر
ایستک خانواده

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۲,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای زم زم

لیموناد شیشه ای زم زم
۴,۵۰۰ تومان