جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا سرآشپز (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ آب پز، گوشت رست بیف، ژامبون پپرونی، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون اسلایس
پیتزا سرآشپز (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۲۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، ژامبون مرغ، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص آمریکایی

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۷۸,۰۰۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک، کوکتل مخصوص، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۶۴,۰۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۲۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ آب پز، گوشت رست بیف، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۲۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۶۴,۰۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۲۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس کراکف پنیری، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا کراکف (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۷۳,۰۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت رست بیف، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۹۹,۰۰۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۲۳۱,۰۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۲۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ آب پز، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

۱۵*۱۵ سانتیمتر

۸۱,۰۰۰ تومان

۲۵*۱۵ سانتیمتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۳۵*۱۵ سانتیمتر

۱۸۹,۰۰۰ تومان

۴۵*۱۵ سانتیمتر

۲۴۳,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر ذغالی مخصوص
۸۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان برگر
چیز برگر مخصوص
۱۰۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۴۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
دوبل برگر
۱۳۷,۰۰۰ تومان

مگا برگر ذغالی

۱۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، ۱۲۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
مگا برگر ذغالی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
رویال برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

۱۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر ذغالی
۹۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

۱۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت چرخ کرده، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر ذغالی
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوپریم

۱۸۰ گرم فیله سوخاری، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ سوپریم
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال میکس

گوشت همبرگر، فیله مرغ طعم دار شده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال میکس
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله آب پز، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ ذغالی، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

کوکتل مخصوص خرد شده، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ فرانکفورتر
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس تنوری

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ میکس تنوری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و پنیر و قارچ

فیله مرغ آب پز، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ و پنیر و قارچ
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، قارچ پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

سوسیس هات داگ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

سوسیس کراکف پنیری، گوجه، خیارشور، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ کراکف
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

سوسیس هات داگ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ سی تا (سرد)

ژامبون مرغ، چیپس خلالی، ذرت، نخود فرنگی، لوبیا چیتی، گوجه، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ سی تا (سرد)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)

ژامبون پپرونی، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، سس فرانسوی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷۲,۰۰۰ تومان

کنتاکی

کتف و بال سوخاری

۳تکه کتف، ۳تکه بال سوخاری، سس سیر
کتف و بال سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۳۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر مخصوص، نان بروتچن
چیکن استریپس

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سس تک نفره کچاپ

۳عدد
سس تک نفره کچاپ
۳,۰۰۰ تومان

سس سیر

یک عدد
سس سیر
۴,۰۰۰ تومان

سس تک نفره مایونز

۴ عدد
سس تک نفره مایونز
۵,۰۰۰ تومان

ندویچ سی تا

سیب زمینی، قارچ، پنیر، کالباس
ندویچ سی تا
۹۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل (یک نفره)

گوجه، خیار، کاهو، سس، هویج
سالاد فصل (یک نفره)
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم (یک نفره)

کلم سفید، هویج، ذرت، سس
سالاد کلم (یک نفره)
۸,۰۰۰ تومان

سالاد سیتا (یک نفره)

کاهو، ژامبون گوشت، ذرت، لوبیا چیتی، زیتون
سالاد سیتا (یک نفره)
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای اسپرایت

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی رنگی
آب معدنی کوچک
۳,۵۰۰ تومان