جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

مینی

۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)

پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (یک نفره)

پیتزا پپرونی (یک نفره)
۱۸,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون میکس تنوری

ساندویچ چیز ژامبون میکس تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس (سرد)

ساندویچ کالباس (سرد)
۶,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بندری (پرسی)

۱ نفره
بندری (پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

ماکارونی (پرسی)

۱ نفره
ماکارونی (پرسی)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جگر (پرسی)

۱ نفره
خوراک جگر (پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپسی

۲,۵۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۲,۵۰۰ تومان

سون آپ

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای بهنوش

۲۵۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای بهنوش

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده بهنوش

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده بهنوش

لیمو

۶,۵۰۰ تومان

هلو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان