نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

پیتزا مرغ و گوشت
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص دو آتیشه

پیتزا مخصوص دو آتیشه
۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (مینی)

پیتزا مخصوص (مینی)
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

غول برگر دو آتیشه

غول برگر دو آتیشه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر ممتاز دو آتیشه

همبرگر ممتاز دو آتیشه
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰%
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل دو آتیشه با قارچ

ساندویچ فلافل دو آتیشه با قارچ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری دو آتیشه

ساندویچ بندری دو آتیشه
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۹۰%
ساندویچ هات داگ
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۷,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۵,۵۰۰ تومان

هی دی شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
هی دی شیشه ای

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

هلو

۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۲,۵۰۰ تومان

هی دی خانواده

۱ لیتر
هی دی خانواده

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

هلو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان