نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخلوط

مینی
پیتزا مخلوط

مینی

۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر

چیز برگر
۷,۰۰۰ تومان

بانی برگر

بانی برگر
۸,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

مخصوص
همبرگر مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

معمولی
همبرگر معمولی
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

ساندویچ مغز
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه مخصوص

مخصوص
ساندویچ کباب لقمه مخصوص
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مخصوص

مخصوص
ساندویچ کالباس مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

سرد
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط مخصوص با قارچ

با قارچ
ساندویچ مخلوط مخصوص با قارچ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط مخصوص با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
ساندویچ مخلوط مخصوص با قارچ و پنیر
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
ساندویچ فلافل مخصوص با قارچ و پنیر
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخلوط

ساندویچ فلافل مخلوط
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل معمولی

ساندویچ فلافل معمولی
۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص با قارچ

با قارچ
ساندویچ فلافل مخصوص با قارچ
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه (سرد)

سرد
ساندویچ الویه (سرد)
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ساندویچ ماکارونی
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای بهنوش

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای بهنوش

آناناس

۳,۰۰۰ تومان

سیب

۳,۰۰۰ تومان

انگور

۳,۰۰۰ تومان

هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
هی دی قوطی

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده بهنوش

۱ لیتر
دلستر خانواده بهنوش

آناناس

۶,۰۰۰ تومان

سیب

۶,۰۰۰ تومان

انگور

۶,۰۰۰ تومان

تاک شیشه ای انگور قرمز

۳۰۰ میلی لیتر
 تاک شیشه ای انگور قرمز
۳,۵۰۰ تومان

تاک شیشه ای انگور سفید

۳۰۰ میلی لیتر
 تاک شیشه ای انگور سفید
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان

رانی

رانی
۳,۵۰۰ تومان