جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اردبیل

دیزی سرا و چلوکبابی بزباش

چلو کباب

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ محلی

چلو کباب برگ محلی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

چلو کباب کوبیده نگین دار
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو شیشلیک راسته

چلو شیشلیک راسته
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ( یک سیخ)

خوراک جوجه کباب ( یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۲,۰۰۰ تومان

دیزی

دیزی
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۵۰۰ تومان

فانتا

۵,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان