جست‌وجو در اسنپ‌فود

صبحانه و عصرانه

املت

املت
۸,۰۰۰ تومان

لوبیا

لوبیا
۸,۰۰۰ تومان

سالاد الویه

سالاد الویه
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۱۵,۰۰۰ تومان

شاپوری

شاپوری
۹,۰۰۰ تومان

نیمرو

نیمرو
۷,۰۰۰ تومان

سوسیس تخم مرغ

سوسیس تخم مرغ
۹,۰۰۰ تومان

کره مربا

کره مربا
۱۰,۰۰۰ تومان

کره پنیر

کره پنیر
۸,۰۰۰ تومان

حلیم

حلیم
۱۵,۰۰۰ تومان

سیرابی

سیرابی
۱۲,۰۰۰ تومان

خامه عسل

خامه عسل
۱۰,۰۰۰ تومان

دیس صبحانه

دیس صبحانه
۲۰,۰۰۰ تومان

دیس عصرانه

دیس عصرانه
۲۵,۰۰۰ تومان

ماکارونی

ماکارونی
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

کیک روز

کیک روز
۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب مخصوص آداک

۲۵۰ گرم
چلو کباب مخصوص آداک
۴۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب گوساله

چلو فیله کباب گوساله
۴۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

۲۵۰ گرم
چلو کباب ترش
۴۹,۰۰۰ تومان

کته کباب محلی

کته کباب محلی
۴۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری ویژه

چلو کباب وزیری ویژه
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی (بدون استخوان)

چلو جوجه کباب زعفرانی (بدون استخوان)
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی (با استخوان)

چلو جوجه کباب زعفرانی (با استخوان)
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک

سینی کباب (سه نفره)

ترش چنجه، کباب کوبیده، جوجه کباب
سینی کباب (سه نفره)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص

خوراک کوبیده مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

خوراک جوجه کباب ترش
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری ویژه

خوراک کباب وزیری ویژه
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص آداک

خوراک کباب مخصوص آداک
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

خوراک کباب ترش
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله گوساله

خوراک کباب فیله گوساله
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

خوراک کباب شیشلیک
۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۹ تکه
خوراک بال کبابی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب طبقی

خوراک جوجه کباب طبقی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک ران سرخ کرده و سیب زمینی

خوراک ران سرخ کرده و سیب زمینی
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سفید

خوراک ماهی سفید
۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کولی

خوراک ماهی کولی
۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۳۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت باقالی قاتوق

چلو خورشت باقالی قاتوق
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت باقالی قاتوق (اضافه)

خورشت باقالی قاتوق (اضافه)
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت ترش تره

چلو خورشت ترش تره
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت ترش تره (اضافه)

خورشت ترش تره (اضافه)
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی فسنجان

چلو خورشت سبزی فسنجان
۳۱,۰۰۰ تومان

خورشت سبزی فسنجان (اضافه)

خورشت سبزی فسنجان (اضافه)
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۳۱,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

خورشت فسنجان (اضافه)
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان گوجه شکم پر

چلو خورشت بادمجان گوجه شکم پر
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان گوجه شکم پر (اضافه)

خورشت بادمجان گوجه شکم پر (اضافه)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت انار بیج

چلو خورشت انار بیج
۳۶,۰۰۰ تومان

خورشت انار بیج (اضافه)

خورشت انار بیج (اضافه)
۲۹,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو ماهی سفید

چلو ماهی سفید
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کولی

چلو ماهی کولی
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سینی مزه

اشپل، گردو، باقالی، زیتون، کال کباب
سینی مزه
۲۹,۵۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

کال کباب

کال کباب
۱۰,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

بورانی بادمجان
۷,۰۰۰ تومان

ماست خیار

ماست خیار
۸,۰۰۰ تومان

ماست چکیده محلی

ماست چکیده محلی
۸,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۶,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده وران

سیب زمینی سرخ کرده وران
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
هی دی قوطی

هلو

۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۳,۰۰۰ تومان

فرش دی شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
فرش دی شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

نیم لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان