جست‌وجو در اسنپ‌فود

همبرگر

همبرگر مخصوص

نان باگت کاهو گوجه خیارشور سس تک نفره
همبرگر مخصوص
۴۷,۰۰۰ تومان

همبرگر قارچ و پنیر

نان باگت کاهو گوجه خیار شور سس تک نفره
همبرگر قارچ و پنیر
۵۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر ویژه

نان باگت ویژه، همبرگر، ژامبون، قارچ و پنیر
رویال برگر ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

نان باگت دو عدد همبرگر کاهو گوجه خیارشور سس تک نفره
دوبل برگر ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

نان باگت همبرگر دستی و قارچ کاهو گوجه خیارشور
قارچ برگر
۵۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

نان باگت همبرگر دستی و پنیر کاهو گوجه خیارشور سس تک نفره
چیز برگر
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل مخصوص فلفل قرمز

ساندویچ فلافل مخصوص فلفل قرمز
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل لبنانی

ساندویچ فلافل لبنانی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ

ساندویچ فلافل قارچ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ و پنیر

فلافل قارچ و پنیر رنده
ساندویچ فلافل قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل ویژه

فلافل قارچ پنیر و کالباس
ساندویچ کافل ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

ساندویچ هات داگ مخصوص
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه

هات داگ قارچ و پنیر و ژامبون
ساندویچ هات رویال ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مخصوص

ساندویچ کوکتل مخصوص
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل قارچ و پنیر
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری مخصوص

ساندویچ بلغاری مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری قارچ و پنیر

ساندویچ بلغاری قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص

ساندویچ بندری مخصوص
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری قارچ و پنیر

ساندویچ بندری قارچ و پنیر
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ تنوری و قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۵۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سمبوسه

سمبوسه
۱۸,۰۰۰ تومان

سمبوسه با پنیر

سمبوسه با پنیر
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر خانواده ( هی دی )

لیمو استوایی
دلستر خانواده ( هی دی )
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان