جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص باران

پیتزا مخصوص باران
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ
۱۶,۰۰۰ تومان

برگر

ساندویچ رویال برگر

ساندویچ رویال برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال برگر

ساندویچ هات رویال برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیزبرگر

ساندویچ چیزبرگر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر مخصوص

ساندویچ همبرگر مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر مخصوص با قارچ و پنیر

ساندویچ همبرگر مخصوص با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ مخصوص باران

گوشت، فیله مرغ، قارچ و پنیر
ساندویچ مخصوص باران
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلاسیس

فلافل، ژامبون، قارچ و پنیر
ساندویچ فلاسیس
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ قارچ و پنیر

ساندویچ فیله مرغ قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

ساندویچ جگر مرغ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ جگر مرغ با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ سوسیس کوکتل با قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک با قارچ و پنیر

ساندویچ کالباس خشک با قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل کنجدی مخصوص

ساندویچ فلافل کنجدی مخصوص
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل کنجدی مخصوص باقارچ و پنیر

ساندویچ فلافل کنجدی مخصوص باقارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ، قارچ، پنیر
سیب زمینی ویژه
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (بزرگ)

سیب زمینی سرخ کرده (بزرگ)
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (کوچک)

سیب زمینی سرخ کرده (کوچک)
۴,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای ایستک

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای ایستک
۲,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی پارسی

۱.۵ لیتر
آب معدنی پارسی
۱,۰۰۰ تومان