نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا پپرونی

یک نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۹,۰۰۰ تومان

مینی

۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا رست بیف

مینی

۵۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مینی

۵۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

فیله استریپس سوخاری، سیب زمینی، سالاد، کلم، نان
فیله استریپس (چهار تکه)

نرمال

۷۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، نخود فرنگی، پیاز جعفری، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا سبزیجات

دو نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ورستل (ایتالیایی)

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا ورستل (ایتالیایی)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فلورانس (ایتالیایی)

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا فلورانس (ایتالیایی)
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپلی (ایتالیایی)

گوشت رست بیف گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا ناپلی (ایتالیایی)
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

گوجه فرنگی، سس سیر، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سوپر

گوشت رست بیف، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا سوپر

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

گوشت رست بیف، ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا ویژه

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا رست بیف

مینی

۵۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

گوشت رست بیف، فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا میکس

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپایسی

ژامبون پپرونی، گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا اسپایسی

مینی

۶۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف

کراکف پنیری، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا کراکف

مینی

۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۵۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا پپرونی

مینی

۵۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، نخود فرنگی، پیاز جعفری، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا سبزیجات

مینی

۴۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا ژامبون

مینی

۶۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا ژامبون

دو نفره

۱۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

گوشت چرخ کرده، ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا یونانی

مینی

۶۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ویژه

برگر دوبل، ژامبون دوبل، پنیر دوبل، قارچ، مخلفات
برگر ویژه
۸۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر، مخلفات
همبرگر
۴۳,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر، قارچ، ژامبون، پنیر، مخلفات
قارچ برگر
۶۱,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر

برگر، قارچ، ژامبون پپرونی، پنیر، مخلفات
اسپایسی برگر
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ میکس گوشت و فیله

فیله استریپس نرمال، گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ میکس گوشت و فیله
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیگ چف

فیله استریپس نرمال، ژامبون، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ بیگ چف
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

فیله استریپس اسپایسی، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ زینگر
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

برگر، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ ویژه زاپاتا
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت رستف بیف، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ رست بیف
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ هات داگ پنیری
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله کبابی

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ فیله کبابی
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

فیله استریپس نرمال، مخلفات
ساندویچ فیله سوخاری
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

کراکف پنیری، مخلفات
ساندویچ کراکف پنیری
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، مخلفات
ساندویچ هات داگ
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ۹۰% مرغ، مخلفات
ساندویچ ژامبون سرد
۶۸,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ساده

۶۳,۰۰۰ تومان

پنیری

۷۴,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی مخلوط

کباب ترکی پرسی مخلوط

یک نفره

۹۷,۰۰۰ تومان

پنیری

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کنتاکی

کنتاکی (دو تکه)

ران و سینه سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
کنتاکی (دو تکه)

نرمال

۷۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۰,۰۰۰ تومان

کنتاکی (سه تکه)

ران و سینه سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
کنتاکی (سه تکه)

نرمال

۷۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

فیله استریپس سوخاری، سیب زمینی، سالاد، کلم، نان
فیله استریپس (چهار تکه)

نرمال

۷۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۲,۰۰۰ تومان

کنتاکی بال و پاچین سوخاری ( ۱۰ تکه)

بال و پاچین سوخاری نرمال، سیب زمینی، سالادکلم، نان
کنتاکی بال و پاچین سوخاری ( 10 تکه)

نرمال

۶۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۸,۰۰۰ تومان

کنتاکی میگو سوخاری

میگو تازه چابهار، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
کنتاکی میگو سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیزا

فیله استریپس، ژامبون، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
چیزا
۸۹,۰۰۰ تومان

غذای رژیمی

گریل استریپس نرمال

۴ تکه فیله گریل شده مرغ نرمال، خیارشور، کاهو، گوجه فرنگی، ذرت، نخود فرنگی.سیب زمینی و بادمجان و کدو کبابی
گریل استریپس نرمال
۶۹,۰۰۰ تومان

گریل استریپس اسپایسی

۴ تکه فیله مرغ گریل شده اسپایسی، خیارشور، کاهو، گوجه فرنگی، ذرت، نخود فرنگی.سیب زمینی و بادمجان و کدو کبابی
گریل استریپس اسپایسی
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گریل چیکن

فیله مرغ، مخلفات
ساندویچ گریل چیکن
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی

خلال سیب زمینی ساده با ادویه مخصوص
سیب زمینی
۲۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی پنیر. سس مخصوص
سیب زمینی با پنیر
۴۴,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ گوشت

سیب زمینی گوشت رست بیف قارچ پنیر سس مخصوص
بشقاب داغ گوشت
۷۹,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ ژامبون

خلال سیب زمینی سرخ شده. ترکیب ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، سس مخصوص
بشقاب داغ ژامبون
۷۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

خلال سیب زمینی سرخ شده، گوشت رست بیف، ترکیب ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، سس مخصوص
سیب زمینی مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری شده،سس سیر
قارچ سوخاری
۲۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۳۷,۰۰۰ تومان

مرغ پاپ کرن نرمال

تکه های کوچک فیله مرغ سوخاری شده با ادویه نرمال
مرغ پاپ کرن نرمال
۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ پاپ کرن اسپایسی

تکه های کوچک فیله مرغ سوخاری شده با ادویه اسپایسی
مرغ پاپ کرن اسپایسی
۳۵,۰۰۰ تومان

پیاز حقله ای

پیاز فرآوری شده سوخاری
پیاز حقله ای
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه گیلاسی، هویج رنده شده، خیار سبز، زیتون، جوانه گندم
سالاد فصل
۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، نان تست طعم دار شده، فیله مرغ گریل طعم دار شده، پنیر پارمسان، زیتون، گوجه گیلاسی
سالاد سزار
۴۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس سیر

یک نفره
سس سیر
۱,۰۰۰ تومان

سس استریپس

سس استریپس
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی

کوکا کولا

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
فانتا پرتقالی
۸,۵۰۰ تومان

زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
زیرو
۸,۵۰۰ تومان

هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
هی دی قوطی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان