جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های بیرجند

کی اف سی KFC (بیرجند)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا پپرونی

دو نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

مینی

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا رست بیف

مینی

۹۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۹۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳۱,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

فیله استریپس سوخاری، سیب زمینی، سالاد، کلم، نان
فیله استریپس (چهار تکه)

نرمال

۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مرغ و قارچ

دو نفره

۲۱۰,۰۰۰ تومان

مینی

۱۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

ذرت، نخود فرنگی، پیاز جعفری، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ورستل (ایتالیایی)

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا ورستل (ایتالیایی)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فلورانس (ایتالیایی)

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا فلورانس (ایتالیایی)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپلی (ایتالیایی)

گوشت رست بیف گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا ناپلی (ایتالیایی)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سوپر

گوشت رست بیف، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا سوپر

مینی

۱۰۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

گوشت رست بیف، ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا ویژه

مینی

۱۰۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا رست بیف

مینی

۹۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

گوشت رست بیف، فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا میکس

مینی

۱۰۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپایسی

ژامبون پپرونی، گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا اسپایسی

مینی

۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف

کراکف پنیری، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا کراکف

مینی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۹۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا پپرونی

مینی

۸۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

ذرت، نخود فرنگی، پیاز جعفری، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا ژامبون

مینی

۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا ژامبون

دو نفره

۲۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

گوشت چرخ کرده، ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا یونانی

مینی

۱۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳۷,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ویژه

برگر دوبل، ژامبون دوبل، پنیر دوبل، قارچ، مخلفات
برگر ویژه
۱۵۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر، مخلفات
همبرگر
۷۳,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر، قارچ، ژامبون، پنیر، مخلفات
قارچ برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر

برگر، قارچ، ژامبون پپرونی، پنیر، مخلفات
اسپایسی برگر
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ میکس گوشت و فیله

فیله استریپس نرمال، گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ میکس گوشت و فیله
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیگ چف

فیله استریپس نرمال، ژامبون، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ بیگ چف
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

فیله استریپس اسپایسی، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ زینگر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

برگر، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ ویژه زاپاتا
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت رستف بیف، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ رست بیف
۱۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله کبابی

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ فیله کبابی
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

فیله استریپس نرمال، مخلفات
ساندویچ فیله سوخاری
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

کراکف پنیری، مخلفات
ساندویچ کراکف پنیری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، مخلفات
ساندویچ هات داگ
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ۹۰% مرغ، مخلفات
ساندویچ ژامبون سرد
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ساده

۱۰۳,۰۰۰ تومان

پنیری

۱۱۸,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی مخلوط

کباب ترکی پرسی مخلوط

یک نفره

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پنیری

۱۶۷,۰۰۰ تومان

کنتاکی

کنتاکی (دو تکه)

ران و سینه سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
کنتاکی (دو تکه)

نرمال

۱۳۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۴,۰۰۰ تومان

کنتاکی (سه تکه)

ران و سینه سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
کنتاکی (سه تکه)

نرمال

۱۷۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۷۷,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

فیله استریپس سوخاری، سیب زمینی، سالاد، کلم، نان
فیله استریپس (چهار تکه)

نرمال

۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

کنتاکی بال و پاچین سوخاری ( ۱۰ تکه)

بال و پاچین سوخاری نرمال، سیب زمینی، سالادکلم، نان
کنتاکی بال و پاچین سوخاری ( 10 تکه)

نرمال

۱۲۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

کنتاکی میگو سوخاری

میگو تازه چابهار، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
کنتاکی میگو سوخاری
۱۸۱,۰۰۰ تومان

چیزا

فیله استریپس، ژامبون، پنیر، فلفل دلمه، زیتون
چیزا
۱۷۷,۰۰۰ تومان

غذای رژیمی

گریل استریپس نرمال

۴ تکه فیله گریل شده مرغ نرمال، خیارشور، کاهو، گوجه فرنگی، ذرت، نخود فرنگی.سیب زمینی و بادمجان و کدو کبابی
گریل استریپس نرمال
۱۰۹,۰۰۰ تومان

گریل استریپس اسپایسی

۴ تکه فیله مرغ گریل شده اسپایسی، خیارشور، کاهو، گوجه فرنگی، ذرت، نخود فرنگی.سیب زمینی و بادمجان و کدو کبابی
گریل استریپس اسپایسی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گریل چیکن

فیله مرغ، مخلفات
ساندویچ گریل چیکن
۸۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی

خلال سیب زمینی ساده با ادویه مخصوص
سیب زمینی
۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی پنیر. سس مخصوص
سیب زمینی با پنیر
۱۰۴,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ گوشت

سیب زمینی گوشت رست بیف قارچ پنیر سس مخصوص
بشقاب داغ گوشت
۱۵۸,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ ژامبون

خلال سیب زمینی سرخ شده. ترکیب ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، سس مخصوص
بشقاب داغ ژامبون
۱۴۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

خلال سیب زمینی سرخ شده، گوشت رست بیف، ترکیب ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، سس مخصوص
سیب زمینی مخصوص
۱۵۳,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری شده،سس سیر
قارچ سوخاری
۴۳,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۷۵,۰۰۰ تومان

مرغ پاپ کرن نرمال

تکه های کوچک فیله مرغ سوخاری شده با ادویه نرمال
مرغ پاپ کرن نرمال
۶۹,۰۰۰ تومان

مرغ پاپ کرن اسپایسی

تکه های کوچک فیله مرغ سوخاری شده با ادویه اسپایسی
مرغ پاپ کرن اسپایسی
۶۹,۰۰۰ تومان

پیاز حقله ای

پیاز فرآوری شده سوخاری
پیاز حقله ای
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه گیلاسی، هویج رنده شده، خیار سبز، زیتون، جوانه گندم
سالاد فصل
۶۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، نان تست طعم دار شده، فیله مرغ گریل طعم دار شده، پنیر پارمسان، زیتون، گوجه گیلاسی
سالاد سزار
۸۹,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس سیر

یک نفره
سس سیر
۱,۰۰۰ تومان

سس استریپس

سس استریپس
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
فانتا پرتقالی
۸,۵۰۰ تومان

زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
زیرو
۸,۵۰۰ تومان

هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
هی دی قوطی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

سیب

۱۰,۰۰۰ تومان

طالبی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

دوغ قوطی خوشگوار

۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان