نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص قصر

پیتزا مخصوص قصر

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

چلو کباب کوبیده معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس جوجه و کوبیده

چلو کباب میکس جوجه و کوبیده
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس جوجه و کوبیده

خوراک کباب میکس جوجه و کوبیده
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

شوید پلو با ماهی

شوید پلو با ماهی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ زعفرانی

چلو مرغ زعفرانی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ زعفرانی معمولی

چلو مرغ زعفرانی معمولی
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی معمولی

چلو خورشت قورمه سبزی معمولی
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه معمولی

چلو خورشت قیمه معمولی
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

هلو

۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ دسانی

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ دسانی
۲,۰۰۰ تومان