جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

همراه با چلو کره قالبی ته دیگی
چلو کباب سلطانی
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی ویژه

چلو کباب برگ گوسفندی ویژه
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

همراه با چلو کره قالبی ته دیگی
چلو کباب برگ گوسفندی
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

همراه با چلو کره قالبی ته دیگی
چلو کباب چنجه گوسفندی
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

همراه با چلو کره قالبی ته دیگی
چلو کباب بختیاری
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۱ سیخ جوجه کباب، ۱ سیخ کباب کوبیده، چلو کره قالبی ته دیگی
چلو کباب وزیری
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

همراه با چلو کره قالبی ته دیگی
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

همراه با چلو کره قالبی ته دیگی
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

همراه با چلو کره قالبی ته دیگی
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

همراه با چلو کره قالبی ته دیگی
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کره قالبی ته دیگی

چلو کره قالبی ته دیگی
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی ویژه

خوراک کباب برگ گوسفندی ویژه
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

خوراک کباب برگ گوسفندی
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

خوراک کباب چنجه گوسفندی
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

خوراک کتف کبابی
۹,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

خوراک بال کبابی
۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

قوطی

۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۳,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر

قوطی

۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۳,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ

لیوانی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۴,۵۰۰ تومان