نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو کباب برگ

گوسفندی

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

گوساله

۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک کباب برگ

گوسفندی

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

گوساله

۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو کباب کوبیده
ناموجود

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو جوجه کباب
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص حکیم

یک سیخ جوجه کباب مخصوص جوجه فیله ۲۴۰ گرمی و ۳۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو جوجه کباب مخصوص حکیم
۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

سینی ممتاز

۳ سیخ کباب کوبیده مخصوص مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ران مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفن...
سینی ممتاز
۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک کوبیده
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو شنیسل مرغ

یک عدد شنیسل مرغ سوخاری، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو شنیسل مرغ
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

چلو فیله مرغ

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو فیله مرغ
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ

ران

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (کبابی)

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک ماهی قزل آلا (کبابی)
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک فیله سوخاری

۴ تکه فیله سوخاری، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک فیله سوخاری
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۱۵۰ گرم شنیسل مرغ، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک شنیسل مرغ
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ سس پز، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک مرغ
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک جوجه کباب
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب فیله ماستی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک جوجه کباب ماستی
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ران ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب ممتاز جوجه فیله ۲۳۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک جوجه کباب ممتاز
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص حکیم

یک سیخ جوجه کباب مخصوص جوجه فیله ۲۴۰ گرمی و ۳۰ گرم گوشت، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک جوجه کباب مخصوص حکیم
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده نگین دار ۱۰۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب نگینی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جع...
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

سینی مخصوص حکیم

۲ سیخ کباب کوبیده مخصوص مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ران مر...
سینی مخصوص حکیم
۵
۲۶۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص حکیم

یک سیخ جوجه کباب مخصوص جوجه فیله ۲۴۰ گرمی و ۳۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو جوجه کباب مخصوص حکیم
۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

چلو کباب کامل

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ران مرغ ۲۰۰ ...
چلو کباب کامل
۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ک...
چلو کباب سلطانی
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو کباب برگ

گوسفندی

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

گوساله

۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده نگین دار ۱۰۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب ممتاز جوجه فیله ۲۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو جوجه کباب ممتاز
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (ران)

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ران ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو جوجه کباب مخصوص (ران)
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب سینه ۳۰۰ گرمی, یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی, گوجه کبابی, کلم قرمز, ترشی, پیاز, جعفری, لیمو
خوراک کباب میکس
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو جوجه کباب
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

چلو ایرانی (ساده)

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ایرانی (ساده)
۵
۱۷,۰۰۰ ۱۶,۱۵۰ تومان

خوراک کباب کامل

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ران مرغ ۲۰۰ ...
خوراک کباب کامل
۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، ...
خوراک کباب سلطانی
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک کباب برگ

گوسفندی

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

گوساله

۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (کبابی)

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا (کبابی)
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب

سینی ممتاز

۳ سیخ کباب کوبیده مخصوص مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ران مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفن...
سینی ممتاز
۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص حکیم

۲ سیخ کباب کوبیده مخصوص مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ران مر...
سینی مخصوص حکیم
۵
۲۶۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کامل

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ران مرغ ۲۰۰ ...
چلو کباب کامل
۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ک...
چلو کباب سلطانی
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو کباب برگ

گوسفندی

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

گوساله

۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده نگین دار ۱۰۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو کباب کوبیده
ناموجود

چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب ممتاز جوجه فیله ۲۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو جوجه کباب ممتاز
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص حکیم

یک سیخ جوجه کباب مخصوص جوجه فیله ۲۴۰ گرمی و ۳۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو جوجه کباب مخصوص حکیم
۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (ران)

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ران ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو جوجه کباب مخصوص (ران)
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو جوجه کباب
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب فیله ماستی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
چلو جوجه کباب ماستی
ناموجود

چلو ایرانی (ساده)

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ایرانی (ساده)
۵
۱۷,۰۰۰ ۱۶,۱۵۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کامل

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ران مرغ ۲۰۰ ...
خوراک کباب کامل
۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، ...
خوراک کباب سلطانی
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک کباب برگ

گوسفندی

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

گوساله

۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب سینه ۳۰۰ گرمی, یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی, گوجه کبابی, کلم قرمز, ترشی, پیاز, جعفری, لیمو
خوراک کباب میکس
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده نگین دار ۱۰۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب نگینی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جع...
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

خوراک کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک کوبیده
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص حکیم

یک سیخ جوجه کباب مخصوص جوجه فیله ۲۴۰ گرمی و ۳۰ گرم گوشت، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک جوجه کباب مخصوص حکیم
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب ممتاز جوجه فیله ۲۳۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک جوجه کباب ممتاز
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ران ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب فیله ماستی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک جوجه کباب ماستی
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک جوجه کباب
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ سس پز، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک مرغ
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۱۵۰ گرم شنیسل مرغ، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک شنیسل مرغ
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک فیله سوخاری

۴ تکه فیله سوخاری، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک فیله سوخاری
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (کبابی)

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، کلم قرمز، ترشی، پیاز، جعفری، لیمو
خوراک ماهی قزل آلا (کبابی)
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ

ران

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

چلو فیله مرغ

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو فیله مرغ
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

چلو شنیسل مرغ

یک عدد شنیسل مرغ سوخاری، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو شنیسل مرغ
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (کبابی)

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا (کبابی)
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

خورشت ماست مخصوص حکیم

۱۲۰ گرم
خورشت ماست مخصوص حکیم
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

یک نفره
سوپ جو
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون شور

یک نفره
زیتون شور
۸,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان (اضافه)

یک عدد
نان (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (اضافه)

۴ عدد گوجه
گوجه کبابی (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

سس گوجه (اضافه)

یک عدد
سس گوجه (اضافه)
۸۰۰ تومان

سس سالاد (اضافه)

یک عدد سس مخصوص سالاد
سس سالاد (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۴,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر (کوچک)

۲۸۰ میلی لیتر
ماءالشعیر (کوچک)
۹,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر (خانواده)

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر (خانواده)
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ (کوچک)

۰.۵ لیتر
 دوغ (کوچک)
۵,۰۰۰ تومان

دوغ (بزرگ)

۱.۵ لیتر
 دوغ (بزرگ)
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ (خانواده)

۱.۵ لیتر
دوغ (خانواده)
۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی (کوچک)

۰.۵ لیتر
آب معدنی (کوچک)
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی (خانواده)

۱.۵ لیتر
آب معدنی (خانواده)
۶,۰۰۰ تومان