جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا رست بیف

۳۳ سانتی متری

۱۹۷,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر گودا، نان مک، سس تک نفره
چیز برگر

سینگل

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا، کدو، بادمجان، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات

۲۴ سانتی متریَ

۸۵,۰۰۰ تومان

۳۳ سانتی متری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا، پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا پپرونی

۲۴ سانتی متریَ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۳۳ سانتی متری

۱۵۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، گوجه، کاهو، پنیر گودا، پنیر موزرارلا، پیاز کاراملایز، نان مک، سس تک نفره
ماشروم برگر

سینگل

۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا، گوشت استیک، سینه مرغ، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا اسپشیال

۲۴ سانتی متریَ

۹۸,۰۰۰ تومان

۳۳ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا سیسیلی

۳۳ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پپرونی، ۱/۴ پیتزا بیف استیک، ۱/۴ پیتزا چیکن، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا چهار فصل

۳۳ سانتی متری

۱۵۷,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا، سینه مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا چیکن

۳۳ سانتی متری

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

البا

فیله مرغ تنوری، پیاز، سس خامه، پنیر پیتزا، سس آلفردو
البا
۸۰,۰۰۰ تومان

اردور دیمارو

۶ عدد رول بادمجان، قارچ، سس سبزیجات، ، پنیر ترکیبی، سس آلفردو
اردور دیمارو
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده ساده، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۶۵,۰۰۰ تومان

نان سیر با پنیر

خمیر پیتزا ۲۴ سانتی متری، سس سیر، پنیر ترکیبی
نان سیر با پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ کبابی

۶ الی ۸ عدد قارچ کبابی، سس سبزیجات، پنیر پیتزا، ادویه
قارچ کبابی
۵۵,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پاستا جاسمینه

پاستا پنه، گوشت استیک، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا جاسمینه

ساده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

تنوری

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پاستا پپرونی

پاستا پنه، پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا پپرونی

تنوری

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پاستا نلانتا

پاستا پنه، سینه مرغ، اسفناج، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا نلانتا

تنوری

۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساده

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پاستا لیلیانا

پاستا پنه، سینه مرغ، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا لیلیانا

تنوری

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساده

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پاستا ریکاردو

پاستا پنه، رست بیف، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا ریکاردو

ساده

۱۳۸,۰۰۰ تومان

تنوری

۱۵۷,۰۰۰ تومان

پاستا سان رایس

پاستا پنه، سینه مرغ، قارچ، سس قرمز
پاستا سان رایس
۹۸,۰۰۰ تومان

لازانیا گوشت و قارچ

۴۵۰ گرم، ۶ لایه پاستا ورقه ای، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر ترکیبی
لازانیا گوشت و قارچ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیترا سیر و استیک

خمیر پیتزا، گوشت استیک، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیترا سیر و استیک

۳۳ سانتی متری

۱۷۳,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

خمیر پیتزا، گوشت استیک، سینه مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا ویژه

۳۳ سانتی متری

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا رست بیف

۳۳ سانتی متری

۱۹۷,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا شریمپ

خمیر پیتزا، میگو، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا شریمپ

۳۳ سانتی متری

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

خمیر پیتزا، گوشت چرخ کرده، قارچ، پپرونی، پیاز، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا کالزونه

۳۳ سانتی متری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا، گوشت استیک، سینه مرغ، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا اسپشیال

۳۳ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر پیتزا، گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، سس مخصوص، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا مکزیکی

۳۳ سانتی متری

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا، سینه مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا چیکن

۳۳ سانتی متری

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا، پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا پپرونی

۳۳ سانتی متری

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پپرونی، ۱/۴ پیتزا بیف استیک، ۱/۴ پیتزا چیکن، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا چهار فصل

۳۳ سانتی متری

۱۵۷,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا سیسیلی

۳۳ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا، گوجه، ریحان، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا مارگاریتا

۳۳ سانتی متری

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا، کدو، بادمجان، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، زیتون، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات

۳۳ سانتی متری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا، قارچ، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و پنیر

۳۳ سانتی متری

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۲۴ سانتی متریَ

۶۵,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، پنیر گودا، پیاز کاراملی، نان مک، سس تک نفره
رویال برگر

دوبل

۱۹۳,۰۰۰ تومان

سینگل

۱۴۸,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس تک نفره
کلاسیک برگر

دوبل

۱۴۲,۰۰۰ تومان

سینگل

۹۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر گودا، نان مک، سس تک نفره
چیز برگر

دوبل

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سینگل

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، گوجه، کاهو، پنیر گودا، پنیر موزرارلا، پیاز کاراملایز، نان مک، سس تک نفره
ماشروم برگر

دوبل

۱۶۷,۰۰۰ تومان

سینگل

۱۲۲,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، گوجه، کاهو، پنیر گودا، پیاز کاراملایز، سس اسموکی، نان مک، سس تک نفره
اسموکی برگر

دوبل

۱۶۸,۰۰۰ تومان

سینگل

۱۲۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان مک، سس تک نفره
چیکن برگر

دوبل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سینگل

۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله سوخاری

۲ تیکه فیله سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، سس
ساندویچ فیله سوخاری
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن استیک

۱۵۰ گرم مرغ، قارچ، پیاز، پنیر موزارلا، نان باگت ، سس تک نفره
ساندویچ چیکن استیک
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت ریش ریش شده، قارچ، پیاز، پنیر موزارلا، نان باگت ، سس تک نفره
ساندویچ رست بیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ تنوری، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر ترکیبی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۹۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری

۴تیکه فیله سوخاری،سیب زمینی، سالاد کلم، سس
فیله سوخاری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

افس لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

افس سیب

۱۸,۰۰۰ تومان

افس هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

افس استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

افس کلاسیک

۱۷,۰۰۰ تومان

سیب

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۲۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۲۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو
۲۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان

قهوه

اسپرسو

بیس آب جوش، قهوه عصاره گیری شده
اسپرسو

سینگل (۳۰ میلی لیتر)

۳۰,۰۰۰ تومان

دبل (۶۰ میلی لیتر)

۴۰,۰۰۰ تومان

آمریکانو

۳۰۰ میلی لیتر، اسپرسو دبل شات، آب جوش
آمریکانو
۴۵,۰۰۰ تومان

موکا

۳۰۰ میلی لیتر، اسپرسو دبل شات، سیروپ شکلات، شیر با فوم
موکا
۶۵,۰۰۰ تومان

لته

۳۰۰ میلی لیتر، اسپرسو دبل شات، شیر با فوم
لته
۶۰,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

۳۰۰ میلی لیتر، اسپرسو دبل شات، سیروپ کارامل، شیر با فوم
کارامل ماکیاتو
۶۵,۰۰۰ تومان

آیریش ماکیاتو

۳۰۰ میلی لیتر، اسپرسو دبل شات، سیروپ آیریش، شیر با فوم
آیریش ماکیاتو
۶۵,۰۰۰ تومان

کاپوچینو

۳۰۰ میلی لیتر، اسپرسو دبل شات، شیر با فوم
کاپوچینو
۵۵,۰۰۰ تومان

قهوه ترک

۶۰ میلی لیتر، قهوه ترک دمی
قهوه ترک
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

قهوه اسپرسو

قهوه عصاره گیری شده، بیس آب جوش
قهوه اسپرسو

سینگل (۳۰ میلی لیتر)

۳۰,۰۰۰ تومان

دبل (۶۰ میلی لیتر)

۴۰,۰۰۰ تومان

چای سیاه

۳۰۰ میلی لیتر چای سیاه دمی به همراه نبات
چای سیاه
۲۵,۰۰۰ تومان

چای سبز

۳۰۰ میلی لیتر چای سبز دمی به همراه نبات
چای سبز
۳۵,۰۰۰ تومان

چای ماسالا

۳۰۰ میلی لیتر، پودر ماسالا (میخک، پودر دارچین، پودر زنجبیل، هل، زعفران، رازیانه، جوز هندی، میخک) به همراه شیر و فوم
چای ماسالا

چای ماسالا

۵۵,۰۰۰ تومان

چای ماسالا رژیمی (بدون شکر)

۵۵,۰۰۰ تومان

دمنوش به لیمو، بهارنارنج

۳۰۰ میلی لیتر دمنوش به لیمو و بهار نارنج, به همراه نبات
دمنوش به لیمو، بهارنارنج
۳۵,۰۰۰ تومان

دمنوش سلامت

۳۰۰ میلی لیتر، دمنوش چای سبز، گل، دارچین، به همراه نبات
دمنوش سلامت
۳۵,۰۰۰ تومان

هات چاکلت

۳۰۰ میلی لیتر، پودر شکلات ذوب شده ۷۰%، شیر
هات چاکلت
۵۵,۰۰۰ تومان

چای لته

۳۰۰ میلی لیتر، بیس فوم شیر، چای لته، شیر
چای لته
۵۰,۰۰۰ تومان

دانه و پودر قهوه

پودر کاپوچینو

۲۵۰ گرم پودر کاپوچینو
پودر کاپوچینو
۹۰,۰۰۰ تومان

پودر قهوه عربیکا ۱۰۰ درصد

قهوه عربیکا سوپریم کلمبیا
پودر قهوه عربیکا 100 درصد

۲۵۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

پودر قهوه عربیکا ۸۰ درصد

قهوه عربیکا کلمبیا و روبوستا اندونزی
پودر قهوه عربیکا 80 درصد

۲۵۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پودر قهوه عربیکا ۷۰ درصد

قهوه عربیکا کلمبیا و روبوستا اندونزی
پودر قهوه عربیکا 70 درصد

۲۵۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پودر قهوه عربیکا ۵۰ درصد

قهوه عربیکا کلمبیا و روبوستا اندونزی
پودر قهوه عربیکا 50 درصد

۲۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پودر قهوه عربیکا ۳۰ درصد

قهوه عربیکا کلمبیا و روبوستا اندونزی
پودر قهوه عربیکا 30 درصد

۲۵۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

قهوه فول کافئین

میکس قهوه روبوستا ۹۰%، عربیکا ۱۰%
قهوه فول کافئین

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پودر نسکافه گلد اکوادور

قهوه فوری
پودر نسکافه گلد اکوادور

۲۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

پودر هات چاکلت

۲۵۰ گرم پودر هات چاکلت
پودر هات چاکلت
۹۰,۰۰۰ تومان