نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ کتلت

ساندویچ کتلت
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۲۰,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

چیزبرگر
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

چیزبرگر

چیزبرگر
۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ۳۰%

همبرگر ۳۰%
۲۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ۶۰%

همبرگر ۶۰%
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت

ساندویچ کتلت
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

ساندویچ سوسیس
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

ساندویچ مغز
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس (سرد)

سرد
ساندویچ کالباس (سرد)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

سرد
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

یک نفره
سیب زمینی پنیر
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

زمزم

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۶,۵۰۰ تومان

زمزم

۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

زمزم

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

زمزم

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای

لیمو

۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۷,۰۰۰ تومان

تلخ

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان