جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

همراه با سوپ جو رایگان
چلو کباب کوبیده
۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

همراه با سوپ جو رایگان
چلو کباب کوبیده مرغ
۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

همراه با سوپ جو رایگان
چلو جوجه کباب
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی

همراه با سوپ جو رایگان
چلو کباب کوبیده زعفرانی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

همراه با سوپ جو رایگان
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش شمالی

همراه با سوپ جو رایگان
چلو جوجه کباب ترش شمالی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله

همراه با سوپ جو رایگان
چلو جوجه کباب فیله
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

همراه با سوپ جو رایگان
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

همراه با سوپ جو رایگان
چلو کباب نگین دار
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

همراه با سوپ جو رایگان
چلو جوجه کباب لاری
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

همراه با سوپ جو رایگان
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب نگین دار

همراه با سوپ جو رایگان
چلو جوجه کباب نگین دار
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

همراه با سوپ جو رایگان
چلو کباب میکس
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب شاه عباسی

همراه با سوپ جو رایگان
چلو جوجه کباب شاه عباسی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

خوراک کباب کوبیده مرغ
۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی

خوراک کباب کوبیده زعفرانی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۹,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

خوراک شنیسل مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش شمالی

خوراک جوجه کباب ترش شمالی
۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله

خوراک جوجه کباب فیله
۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

خوراک کباب نگین دار
۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری

خوراک جوجه کباب لاری
۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

خوراک جوجه کباب زعفرانی
۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب نگین دار

خوراک جوجه کباب نگین دار
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب شاه عباسی

خوراک جوجه کباب شاه عباسی
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سوخاری

خوراک ماهی قزل آلا سوخاری
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

استامبولی

همراه با سوپ جو رایگان
استامبولی
۷,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

همراه با سوپ جو رایگان
چلو مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو شنیسل مرغ

همراه با سوپ جو رایگان
چلو شنیسل مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سوخاری

همراه با سوپ جو رایگان
چلو ماهی قزل آلا سوخاری
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

همراه با سوپ جو رایگان
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

همراه با سوپ جو رایگان
چلو خورشت قیمه بادمجان
۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

همراه با سوپ جو رایگان
چلو خورشت قیمه
۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

همراه با سوپ جو رایگان
چلو خورشت قورمه سبزی
۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری زمزم

نوشابه بطری زمزم ۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری زمزم
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زمزم

نوشابه خانواده زمزم ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زمزم
۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک عالیس

دوغ بطری کوچک عالیس ۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک عالیس
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ عالیس

دوغ بزرگ عالیس ۱ لیتر
دوغ بزرگ عالیس
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی بطری کوچک کورنگ

آب معدنی بطری کوچک کورنگ ۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی بطری کوچک کورنگ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ بطری کورنگ

آب معدنی بزرگ بطری کورنگ ۱ لیتر
آب معدنی بزرگ بطری کورنگ
۲,۵۰۰ تومان