نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مارگاریتا

سس گوجه، ریحان، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه
پیتزا مارگاریتا

آمریکایی

۱۸,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن لاورز

سینه مرغ، سس مخصوص پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا چیکن لاورز

آمریکایی

۳۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده، سس مخصوص پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا رست بیف

آمریکایی

۴۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سس مخصوص پیتزا، فلفل دلمه، قارچ، زیتون
پیتزا سیسیلی

آمریکایی

۳۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وجترین

سس گوجه، کدو، بادمجان، گوجه گیلاسی، ریحان، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا وجترین

آمریکایی

۱۸,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سس مخصوص پیتزا، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی

آمریکایی

۳۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

گوشت ریش شده سینه مرغ، سس مخصوص پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

آمریکایی

۴۷,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

پیتزا استیک

آمریکایی

۴۷,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

پیتزا چهار فصل

آمریکایی

۴۱,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز

گوشت چرخ کرده، قارچ، سس گوجه، زیتون، فلفل دلمه
پیتزا بلونز

آمریکایی

۳۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

نان مخصوص با رومال، ۱۵۰ گرم گوشت، سس رنج، سس مک دونالد، گوجه، کاهو
همبرگر
۲۳,۰۰۰ تومان

استریپیس برگر

نان مخصوص با رومال، سینه مرغ سوخاری، سس رنج، سس مک دونالد، گوجه، کاهو
استریپیس برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

نان مخصوص با رومال، ۱۵۰ گرم گوشت، دو لایه پنیر گودا، سس رنج، سس مک دونالد، گوجه، کاهو
چیز برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

نان مخصوص با رومال، ۱۵۰ گرم گوشت، دو لایه پنیر گودا، سس چیلی هالوپینو، سس رنج، سس مک دونالد، گوجه، کاهو
هالوپینو برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

نان مخصوص با رومال، ۱۵۰ گرم گوشت، دو لایه پنیر گودا، قارچ، سس رنج، سس مک دونالد، گوجه، کاهو
ماشروم برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

نان مخصوص با رومال، سینه مرغ، پنیر گودا، سس رنج، سس مک دونالد، گوجه، کاهو
چیکن برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

فرنچ برگر

نان مخصوص با رومال، ۱۵۰ گرم گوشت، پنیر فرنچ شده، سس رنج، سس مک دونالد، گوجه، کاهو
فرنچ برگر
۲۷,۰۰۰ تومان

دوبل چیر برگر

دوبل چیر برگر
۳۸,۰۰۰ تومان

پارما برگر

نان مخصوص با رومال، ۱۵۰ گرم گوشت، ۱۰۰ گرم گوشت رست شده، سس آلفردو، قارچ، سس رنج، سس مک دونالد، گوجه، کاهو
پارما برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

سینیکچر برگر

نان مخصوص با رومال، ۱۵۰ گرم گوشت سینه مرغ، دو لایه پنیر گودا، سس رنج، سس مک دونالد، گوجه، کاهو
سینیکچر برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

نان بزرگ کنجد دار، هات داگ گوشت مرغ، سس رنج، گوجه، کاهو
ساندویچ هات داگ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ فرنچ

نان بزرگ کنجد دار، هات داگ گوشت مرغ، پنیر فرنچ شده، سس رنج، گوجه، کاهو
ساندویچ هات داگ فرنچ
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر گودا

نان بزرگ کنجد دار، هات داگ گوشت مرغ، دو لایه پنیر گودا، سس رنج، گوجه، کاهو
ساندویچ هات داگ با پنیر گودا
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی داگ

نان بزرگ کنجد دار، هات داگ گوشت مرغ، پنیر، سس چیلی، سس رنج، گوجه، کاهو
ساندویچ چیلی داگ
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کابانوس

نان بزرگ کنجد دار، هات داگ گوشت مرغ، سس رنج، پنیر، ژامبون گوشت، قارچ، گوجه، کاهو
ساندویچ کابانوس
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

نان بزرگ کنجد دار، ژامبون مرغ و گوشت، سس رنج، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه
ساندویچ ژامبون تنوری
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و بادمجان

نان بزرگ کنجد دار، سینه مرغ گریل شده، بادمجان، سس رنج، پنیر دیپ، گوجه، کاهو
ساندویچ مرغ و بادمجان
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

نان بزرگ کنجد دار، گوشت رست شده، سس آلفردو، سس رنج، پنیر، قارچ، گوجه، کاهو
ساندویچ رست بیف
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

نان بزرگ کنجد دار، سینه مرغ، دو لایه پنیر گودا، سس رنج، گوجه، کاهو
ساندویچ چیکن
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

سینه مرغ سوخاری

سه تکه شنیسل سوخاری، سیب زمینی، نان رومال مخصوص
سینه مرغ سوخاری
۳۰,۰۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری (شش تکه)

کتف و بال سوخاری (شش تکه)
۳۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)

فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)
۳۵,۰۰۰ تومان

شاورما

شاورما رست بیف

شاورما رست بیف
۴۷,۰۰۰ تومان

شاورما ژامبون

شاورما ژامبون
۲۷,۰۰۰ تومان

شاورما هات داگ

شاورما هات داگ
۲۶,۰۰۰ تومان

شاورما مرغ

شاورما مرغ
۳۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و بیکن

سیب زمینی، قارچ، سس آلفردو، بیکن، پنیر
سیب زمینی با قارچ و بیکن
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی، قارچ، ژامبون، سینه مرغ، پنیر
سیب زمینی مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی پنیری
۱۷,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۷,۰۰۰ تومان

پاستا پنه آلفردو

پاستا پنه آلفردو
۲۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و سس دیپ

سیب زمینی، قارچ، پنیر، دیپ پنیر
سیب زمینی با قارچ و سس دیپ
۲۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی چیلی

سیب زمینی چیلی
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل

سالاد سزار با مرغ گریل
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ سوخاری

سالاد سزار با مرغ سوخاری
۳۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان