جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه

پیتزا ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

پیتزا گوشت
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

پیتزا مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر

چیز برگر
۶,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص دستی

همبرگر مخصوص دستی
۴,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

همبرگر با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

سون

۲,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۳,۰۰۰ تومان