نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای ایرانی

کوفته

کوفته
۱۳,۰۰۰ تومان

ماکارونی

ماکارونی
۱۰,۰۰۰ تومان

عدس پلو

عدس پلو
۱۲,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو
۱۲,۰۰۰ تومان

حلیم بادمجان

حلیم بادمجان
۱۲,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۲,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

چلو خورشت کرفس
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس (اضافه)

خورشت کرفس (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

خورشت فسنجان (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

آش

آش رشته (پرسی)

آش رشته (پرسی)
۷,۰۰۰ تومان

آش رشته (یک کیلو)

آش رشته (یک کیلو)
۱۲,۰۰۰ تومان

آش جو (پرسی)

آش جو (پرسی)
۷,۰۰۰ تومان

آش جو (یک کیلو)

آش جو (یک کیلو)
۱۲,۰۰۰ تومان

آش دوغ (پرسی)

آش دوغ (پرسی)
۷,۰۰۰ تومان

آش دوغ (یک کیلو)

آش دوغ (یک کیلو)
۱۲,۰۰۰ تومان

آش شله قلم کار (پرسی)

آش شله قلم کار (پرسی)
۸,۰۰۰ تومان

آش شله قلم کار (یک کیلو)

آش شله قلم کار (یک کیلو)
۱۴,۰۰۰ تومان

سوپ سفید (پرسی)

سوپ سفید (پرسی)
۸,۰۰۰ تومان

سوپ سفید (یک کیلو)

سوپ سفید (یک کیلو)
۱۴,۰۰۰ تومان

شله زرد (پرسی)

شله زرد (پرسی)
۷,۰۰۰ تومان

شله زرد (یک کیلو)

شله زرد (یک کیلو)
۱۲,۰۰۰ تومان

عدسی (پرسی)

عدسی (پرسی)
۷,۰۰۰ تومان

عدسی (یک کیلو)

عدسی (یک کیلو)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن
۲,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک بسته
نان اضافه
۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۶,۵۰۰ تومان