جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

دو نفره

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ

قارچ و پنیر

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، فلفل سبز تند
پیتزا پپرونی

دو نفره

۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

دو نفره

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل

قارچ و پنیر

۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ

دو نفره

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه

دو نفره

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری

قارچ و پنیر

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، پیاز، رب گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر

قارچ و پنیر

۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رویال
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

پیتزا

پیتزاخانواده چهارنفره

سایز خانواده، فیله مرغ وگوشت، ژامبون ترکیبی، قارچ، پنیرمطهر، فلفل، ذرت
پیتزاخانواده چهارنفره
۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا ساده

کالباس خشک، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ساده
۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

دو نفره

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه

دو نفره

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

دو نفره

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ

دو نفره

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و ژامبون

دو نفره

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

خانواده

۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، فلفل سبز تند
پیتزا پپرونی

دو نفره

۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بمب نفس

استیک گوشت.فیله ژامبون قارچ پنیرسیب زمینی
ساندویچ بمب نفس
۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول برگر

همبر۹۰درصدژامبون مرغ ۹۰درصدفیله ۲۰۰گرم قارچ وپنیرفراوان
ساندویچ غول برگر
۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

هات داگ ۹۰درصدفیله استیک قارچ وپنیرژامبرن ترکیبی
ساندویچ زاپاتا
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

اتم برگر

همبر۹۰درصد۳عددقارچ وپنیرفراوان ترکیبی
اتم برگر
۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۰,۶۰۰ تومان

ساندویچ بمب نفس

ژامبون ترکیبی.فیله مرغ .استیک گوشت سیب زمینی قارچ وپنیرفراوان.پنیرمطهرفراوان
ساندویچ بمب نفس
۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوبل استیک گوشت قارچ وپنیر

ساندویچ دوبل استیک گوشت قارچ وپنیر
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

ساندویچ بلغاری دوبل قارچ وپنیر

بلغاری ۹۰درصددوبل قارچ پنیرمطهر
 ساندویچ بلغاری دوبل قارچ وپنیر
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ ومرغ ۹۰%

ژامبون ۹۰درصد
ساندویچ ژامبون قارچ ومرغ 90%
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

همبرگر قارچ و پنیر

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر قارچ و پنیر
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ استیک مخصوص

گوشت گوساله چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک مخصوص
۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

ساندویچ استیک قارچ و پنیر

گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک قارچ و پنیر
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ رویال

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رویال
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ

ساده

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ ۹۰ درصد تنوری، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک سرد

کالباس خشک ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک سرد
۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، پیاز، رب گوجه، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر

ساده

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس کوکتل، پیاز، رب گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ بندری

ساده

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ

ساده

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

قارچ و پنیر

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری

ساده

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل

قارچ و پنیر

۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان

یک عدد مرغ بریان کامل
مرغ بریان
۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

مخلفات

گوجه، خیار شور
مخلفات
۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد
نان باگت (اضافه)
۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی
سیب زمینی سرخ کرده
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر

سیب زمینی، ژامبون مرغ، قارچ، مرغ، پنیر
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۵
۸,۰۰۰ ۷,۶۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۵
۱۴,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵
۸,۰۰۰ ۷,۶۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵
۲۱,۰۰۰ ۱۹,۹۵۰ تومان