جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های جاجرود

رستوران هفت چنار (جاجرود)

چلو کباب

چلو فیله کباب گوسفندی

۲۴۰ گرم گوشت گوسفندی بدون استخوان، ۳۳۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته چین، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور
چلو فیله کباب گوسفندی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، ۳۳۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته چین، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور
چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۱۶۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، ۳۳۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته چین، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور
چلو کباب برگ مخصوص
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوسفندی، ۱۵۰ گرم گوشت راسته گوسفندی بدون استخوان، ۳۳۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته چین، گوجه کبابی، فلفل کبابی...
چلو کباب سلطانی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۲۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، ۲۲۰ گرم جوجه کباب، ۳۳۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته چین، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور
چلو کباب بختیاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۷۰۰-۸۰۰ گرم جوجه کامل، ۳۳۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته چین، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۳۵۰-۴۰۰ گرم جوجه بدون استخوان، ۳۳۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته چین، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۲۰۰-۲۲۰ گرم کباب کوبیده، ۲۰ گرم نگین جوجه کباب، ۳۳۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته چین، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)

۲۰۰-۲۲۰ گرم کباب کوبیده، ۳۳۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته چین، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک فیله کباب گوسفندی

۲۴۰ گرم گوشت گوسفندی بدون استخوان، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، پیاز و جعفری
خوراک فیله کباب گوسفندی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، پیاز و جعفری
خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی
۲۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۱۶۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، پیاز و جعفری
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۲۰۰-۲۲۰ گرم کباب کوبیده، ۲۰ گرم نگین جوجه کباب، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، پیاز و جعفری
خوراک کباب لقمه نگین دار
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)

۲۰۰-۲۲۰ گرم کباب کوبیده، گوجه کبابی، فلفل کبابی، خیارشور، پیاز و جعفری
خوراک کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ جو

یک نفره
سوپ جو
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک
۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دماوند

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک دماوند
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی خانواده دماوند

۱.۵ لیتر
آب معدنی خانواده دماوند
۶,۰۰۰ تومان