نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب فرانسوی

یک سیخ ۲۰۰ گرمی کباب لقمه طعم دار، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، فلفل دلمه، ادویه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیا...
چلو کباب فرانسوی
۶۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۲۵۰ گرم خورشت فسنجان با گردوی پر چرب ایرانی ۸۰ گرم گوشت گوسفندی درجه ۱ و ۳۳۰ گرم برنج پخته شده ی ایرانی معطر
چلو خورشت فسنجان
ناموجود

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص
۴۴,۰۰۰ تومان

آش و حلیم

سوپ جو (یک کیلوگرم)

سوپ جو (یک کیلوگرم)
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشیک

چلو کباب شیشیک
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ ۱۲۰ گرمی مغز راسته گوسفندی، یک سیخ کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیا...
چلو کباب سلطانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ برگ ۱۵۰ گرم مغز راسته گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل، کره
چلو کباب برگ
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ ۱۲۰ 'گرمی مغز راسته گوسفندی، یک سیخ ۱۳۰ گرمی جوجه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل،...
چلو کباب بختیاری
۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب فرانسوی

یک سیخ ۲۰۰ گرمی کباب لقمه طعم دار، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، فلفل دلمه، ادویه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیا...
چلو کباب فرانسوی
۶۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس معمولی

یک سیخ جوجه ۱۶۰ گرمی ، یک سیخ کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل...
چلو کباب میکس معمولی
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه ۲۶۰ گرمی، یک سیخ کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل،...
چلو کباب میکس مخصوص
۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ ۲۰۰ گرمی گوشت کوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل، کره
چلو کباب لقمه
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ ۱۶۰ گرمی جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل، کره
چلو جوجه کباب معمولی
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۲۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۴۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب پنجاه چهل

یک سیخ جوجه کباب ۲۶۰ گرمی، ۴ تکه کتف و بال، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل، کره
چلو جوجه کباب پنجاه چهل
۵۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۷۵۰ گرم جوجه با استخوان، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل، کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۵۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۸۰ گرم برنج فریدون کنار، روغن کرمانشاه (روغن حیوانی)
چلو کره
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ

یک سیخ برگ ۱۵۰ گرم مغز راسته گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک کباب برگ
۸۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ ۱۲۰ گرمی مغز راسته گوسفندی، یک سیخ کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک کباب سلطانی
۹۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی - بدون نان ، دورچین: لیمو، خیارشور یا فلفل (بدون نان)
خوراک کباب کوبیده
۲۹,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی، دورچین (بدون نان)
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ ۱۲۰ 'گرمی مغز راسته گوسفندی، یک سیخ ۱۳۰ گرمی جوجه، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک کباب بختیاری
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فرانسوی

یک سیخ ۲۰۰ گرمی کباب لقمه طعم دار، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، فلفل دلمه، ادویه، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک کباب فرانسوی
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ ۲۰۰ گرمی گوشت کوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک کباب لقمه
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس معمولی

یک سیخ جوجه ۱۶۰ گرمی ، یک سیخ کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل ( بدون نان)
خوراک کباب میکس معمولی
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه ۲۶۰ گرمی، یک سیخ کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل (بدون نان )
خوراک کباب میکس مخصوص
۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ ۱۶۰ گرمی جوجه کباب، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل (بدون نان )
خوراک جوجه کباب معمولی
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۲۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک جوجه کباب مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کبابی

یک ماهی قزل آلا ۵۰۰ گرمی سرخ شده یا کبابی
خوراک ماهی کبابی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک ران مرغ ۵۰۰ گرمی روغن پز، سس مخصوص
خوراک مرغ
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سرخ شده

یک ماهی قزل آلا ۵۰۰ گرمی
خوراک ماهی سرخ شده
۷۵,۰۰۰ تومان

کتف و بال کبابی

۴ تکه کتف، ۴ تکه بال طعم دار، (۴۰۰ گرم)
کتف و بال کبابی
۴۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۵ تکه گوجه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

یک ماهی قزل آلا ۵۰۰ گرمی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

یک ماهی قزل آلا ۵۰۰ گرمی کباب شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۸۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک ران مرغ ۵۰۰ گرمی روغن پز، سس مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت فسنجان

۲۵۰ گرم خورشت فسنجان با گردوی پر چرب ایرانی ۸۰ گرم گوشت گوسفندی درجه ۱ و ۳۳۰ گرم برنج پخته شده ی ایرانی معطر
چلو خورشت فسنجان
ناموجود

خورشت قورمه سبزی (یک کیلوگرم)

یک کیلوگرم خورشت قورمه سبزی با گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (یک کیلوگرم)
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (یک کیلوگرم)

یک کیلوگرم خورشت قیمه بادمجان با گوشت گوسفندی
خورشت قیمه بادمجان (یک کیلوگرم)
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (یک کیلوگرم)

یک کیلوگرم خورشت قیمه سیب زمینی با گوشت گوسفندی
خورشت قیمه سیب زمینی (یک کیلوگرم)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۴۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۴۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

ماست و خیار

ماست محلی و نعنا و خیار
ماست و خیار
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

یک نفره
سالاد کلم
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن
۱۲,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

قاشق چنگال، پیاز، نان
سرویس اضافه
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده
۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

دوغ محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

۱.۵ لیتر
آب معدنی خانواده
۶,۰۰۰ تومان