جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های قم

تهیه غذای پنجاه چهل (روشن)

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
چلو جوجه کباب معمولی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین: لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک کباب کوبیده
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
چلو کباب کوبیده مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
چلو جوجه کباب مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت مغز راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
چلو کباب برگ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
چلو کباب لقمه
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
چلو کباب کوبیده مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری گوشت مغز راسته گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو...
چلو کباب بختیاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب سلطانی، ترکیب گوشت مغز راسته گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچ...
چلو کباب سلطانی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب فرانسوی

یک سیخ کباب فرانسوی ترکیب کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، فلفل دلمه ای، ادویه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین...
چلو کباب فرانسوی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس معمولی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا...
چلو کباب میکس معمولی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خ...
چلو کباب میکس مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۷۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب پنجاه چهل

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۶۰ گرمی، یک سیخ کتف و بال کبابی (۴ تکه)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا...
چلو جوجه کباب پنجاه چهل
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
چلو جوجه کباب معمولی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
چلو جوجه کباب مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۸۰ گرم برنج فریدون کنار، روغن کرمانشاه (روغن حیوانی)
چلو کره
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب سلطانی، ترکیب گوشت مغز راسته گوسفندی ۱۲۰، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور ی...
خوراک کباب سلطانی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت مغز راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک کباب برگ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک کباب لقمه
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین: لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک کباب کوبیده
۴۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری گوشت مغز راسته گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک کباب بختیاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فرانسوی

یک سیخ کباب فرانسوی ترکیب کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، فلفل دلمه ای، ادویه، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشو...
خوراک کباب فرانسوی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس معمولی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک کباب میکس معمولی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

یک سیخ کوبیده گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک کباب میکس مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک جوجه کباب معمولی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، خیارشور یا فلفل
خوراک جوجه کباب مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

کتف و بال کبابی

یک سیخ کتف و بال کبابی ۴۰۰ گرمی
کتف و بال کبابی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ روغن پز (ران)

یک عدد ران مرغ روغن پز ۵۰۰ گرمی، سس مخصوص
خوراک مرغ روغن پز (ران)
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی ۵۰۰ گرمی
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۵۰۰ گرمی
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۹۹,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ گوجه کبابی (۵ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

۷۰۰ گرم نصف مرغ کره پز به همراه سس انار، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، لیمو
چلو اکبر جوجه
۸۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۵۰۰ گرمی، سس مخصوص، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۵۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی ۵۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت فسنجان

۲۵۰ گرم خورشت فسنجان با گردوی پر چرب ایرانی، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۴۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی

یک کیلوگرم خورشت قورمه سبزی، گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، بادمجان سرخ شده، ۴۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان

یک کیلوگرم خورشت قیمه بادمجان، بادمجان سرخ شده، گوشت گوسفندی
خورشت قیمه بادمجان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۴۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی

یک کیلوگرم خورشت قیمه سیب زمینی، سیب زمینی سرخ شده، گوشت گوسفندی
خورشت قیمه سیب زمینی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل (یک نفره)
سالاد فصل
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم (یک نفره)
سالاد کلم
۱۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده شرکتی
زیتون پرورده
۱۷,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن میکس
سبزی خوردن
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر شرکتی
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

قاشق چنگال، پیاز، نان لواش
سرویس اضافه
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا (وان دی)

نوشیدنی انرژی زا <div><br></div>
نوشیدنی انرژی زا (وان دی)
۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۷,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

دوغ محلی
ناموجود

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان