جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه چشمک

گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه چشمک

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
پیتزا پپرونی

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
پیتزا پلاس گوشت

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون گوشت ۸۰ درصد، قارچ، گوشت، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، قارچ
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیب زمینی با گوشت

سیب زمینی سرخ شده، گوشت چرخ کرده، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، قارچ
پیتزا سیب زمینی با گوشت

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیب زمینی و مرغ

سیب زمینی سرخ شده،مرغ ریش شده، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، قارچ
پیتزا سیب زمینی و مرغ

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، قارچ
پیتزا سیب زمینی

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، قارچ
پیتزا مرغ

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

گوشت چرخ شده، مرغ ریش شده، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، قارچ
پیتزا گوشت و مرغ

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون ۸۰ درصد، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، قارچ
پیتزا مخصوص

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا برتولی

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ادویه، گوشت چرخ کرده، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، قارچ
پیتزا برتولی

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ولکانو

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ادویه، مرغ ریش شده، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه، قارچ
پیتزا ولکانو

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

مک دونالد

هات داگ، سه برگ ژامبون، یک عدد همبرگر دستی، قارچ، پنیر، خیار شور ، گوجه، کاهو، نان
مک دونالد
۷۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

سه برگ ژامبون، یک عدد همبرگر دستی، قارچ، پنیر، خیار شور ، گوجه، کاهو، نان
رویال برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد همبرگر دستی،پنیر، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
دوبل برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

کینگ برگر

یک عدد همبرگر، پنیر، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
کینگ برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد همبرگر، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
قارچ برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

همبرگر (۶۰%) مام

یک عدد همبرگر دستی۸۰ درصد، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
همبرگر (۶۰%) مام
۵۰,۰۰۰ تومان

فیله برگر

فیله مرغ ریش ریش شده، همبرگر دستی، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
فیله برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

فیله برگر ویژه

فیله مرغ ریش ریش شده، همبرگر دستی، پنیر، قارچ، سیب زمینی، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
فیله برگر ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

فیله برگر رویال

سه برگ ژامبون، یک عدد همبرگر دستی، مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، خیار شور ،گوجه، کاهو، نان
فیله برگر رویال
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بمب چشمک

سیب زمینی سرخ شده، گوشت چرخ کرده، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، خیار شور ، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ بمب چشمک
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل خیار شور ، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ فلافل

متوسط

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه چشمک

۴ قرص فلافل، قارچ، پنیر، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ فلافل ویژه چشمک

کوچک

۲۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

یک عدد سوسیس، خیار شور ، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ آلمانی

کوچک

۱۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی ویژه

یک عدد سوسیس، قارچ، پنیر، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ آلمانی ویژه

کوچک

۲۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط

یک عدد سوسیس آلمانی، ژامبون مخلوط، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ مخلوط

کوچک

۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط ویژه

یک عدد سوسیس آلمانی، ژامبون مخلوط، پنیر، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ مخلوط ویژه

کوچک

۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس، سس مخصوص، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ بندری

کوچک

۳۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

سوسیس، سس مخصوص، پنیر، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ بندری ویژه

کوچک

۳۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

دو عدد سوسیس، سیب زمینی، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ سوسیس سیب زمینی

کوچک

۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۳ تیکه فیله مرغ، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ مرغ

کوچک

۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

۴ ورق ژامبون گوشت، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ ژامبون سرد

کوچک

۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

۲ عدد هات داگ، همبرگر، قارچ، پنیر، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ هات رویال
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه

ژامبون گوشت سرخ شده، پنیر، قارچ، سیب زمینی، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ ژامبون ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سوپر ویژه

ژامبون گوشت سرخ شده، پنیر، قارچ، سیب زمینی، خیار شور، گوجه، کاهو، نان
ساندویچ ژامبون سوپر ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری

ساندویچ ویژه چشمک (نیم متری)

گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، خیار شور، گوجه، کاهو، نان نیم متری
ساندویچ ویژه چشمک (نیم متری)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه (نیم متری)

۳ ورق کباب لقمه، خیار شور، گوجه، کاهو، نان نیم تری
ساندویچ کباب لقمه (نیم متری)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپشیال (نیم متری)

گوشت چرخ کرده، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، سیب زمینی، خیار شور، گوجه، کاهو، نان نیم تری
ساندویچ اسپشیال (نیم متری)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری (نیم متری)

ژامبون گوشت سرخ شده، پنیر، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان نیم متری
ساندویچ ژامبون تنوری (نیم متری)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژیگو (نیم متری)

ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان نیم متری
ساندویچ ژیگو (نیم متری)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات پنیر (نیم متری)

هات داگ، پنیر، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان نیم متری
ساندویچ هات پنیر (نیم متری)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (نیم متری)

هات داگ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان نیم متری
ساندویچ هات داگ (نیم متری)
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوک پنیر (نیم متری)

کوکتل، قارچ، پنیر، خیار شور، گوجه، کاهو، نان نیم متری
ساندویچ کوک پنیر (نیم متری)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل (نیم متری)

کوکتل، قارچ، خیار شور، گوجه، کاهو، نان نیم متری
ساندویچ کوکتل (نیم متری)
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری (نیم متری)

یک عدد سوسیس بلغاری، خیار شور، گوجه، کاهو، نان نیم متری
ساندویچ بلغاری (نیم متری)
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری پنیر

یک عدد سوسیس بلغاری، خیار شور، گوجه، کاهو، پنیر، قارچ،ر نان نیم متری
ساندویچ بلغاری پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ویژه چشمک

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون سرخ شده، قارچ، پنیر، ادویه مخصوص
سیب زمینی ویژه چشمک
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر، ادویه مخصوص
سیب زمینی مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، هویج، خیار، سس، زیتون
سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سس

سس
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۸,۵۰۰ تومان

فانتا

۸,۵۰۰ تومان

سون آپ

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای دلستر

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای دلستر

استوایی

۸,۵۰۰ تومان

لیمو

۸,۵۰۰ تومان

انگور

۹,۰۰۰ تومان

هلو

۸,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۵۰۰ تومان

انگور

۱۴,۵۰۰ تومان

هلو

۱۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۶,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ آبعلی شیشه ای
۷,۰۰۰ تومان