جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

فست فود یونیک لند

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

قالب ۲۷ سانتی ، پپرونی، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
پیتزا پپرونی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

قالب ۲۳ سانتی، سوسیس، کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ۲ عدد سس ، تحویل درب ساختمان
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه مرغ سوخاری ران ، مقداری سیب زمینی، ۱ عدد سالاد کلم، ۱ عدد نان لقمه ای، ۲عدد سس تک نفره ، ۱ ظرف کوچک سس سوخاری تحویل درب ساخ...
مرغ سوخاری سه تکه

اسپایسی

۹۷,۰۰۰ تومان

نرمال

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

قالب ۲۷ سانتی، گوشت چرخ کرده ایرانی، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

قالب ۲۷ سانتی ، فیله مرغ نگینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
پیتزا مرغ و قارچ

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری ران، مقداری سیب زمینی، ۱ عدد سالاد کلم، ۱ عدد نان لقمه ای، ۱ عدد سس یک نفره ، ۱ ظرف کوچک سس سوخاری تحویل درب ساخ...
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۷۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

قالب ۲۳ سانتی ، راسته گوساله تکه ای، فیله مرغ نگینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
پیتزا میکس

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

قالب ۲۳ سانتی ، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا رست بیف

قالب ۲۳ سانتی، گوشت رست شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت تحویل درب ساختمان
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

قالب ۲۳ سانتی ،سس سالسا(کمی تند) ، گوشت چرخ کرده ایرانی ، کمی پیاز نگینی ، پنیر ، قارچ ، فلفل دلمه ، ذرت ، تحویل درب ساختمان
پیتزا مکزیکی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ویژه

قالب ۲۳ سانتی ، گوشت گوساله تکه ای، فیله مرغ نگینی، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای ، ۲ عدد سس تحویل در...
پیتزا مخصوص ویژه

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

قالب ۲۳ سانتی ، راسته گوساله تکه ای، فیله مرغ نگینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
پیتزا میکس

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

قالب ۲۳ سانتی ، گوشت چرخ کرده ایرانی ، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

قالب ۲۳ سانتی ، فیله مرغ نگینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

قالب ۲۳ سانتی، سوسیس، کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ۲ عدد سس ، تحویل درب ساختمان
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلین

قالب ۲۳ سانتی ، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، سوسیس دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
پیتزا سیسیلین

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری

قالب ۲۳ سانتی ، سوسیس پنیری، سوسیس بلغاری، پنیر گودا ، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
پیتزا کاپری

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

قالب ۲۳ سانتی ، پپرونی، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

قالب ۲۳ سانتی ، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قالب ۲۳ سانتی , کدو , بادمجان , گوجه , فلفل دلمه , ذرت , قارچ پنیر , ۲عدد سس تک نفره , تحویل درب ساختمان
پیتزا سبزیجات

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل خانواده

قالب ۳۴ سانتی، پپرونی، گوشت و قارچ، مرغ و قارچ، سیسیلین، ۴ عدد سس تک نفره ، تحویل درب ساختمان
پیتزا چهار فصل خانواده
۱۷۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

۱۵۰ گرم برگر دستی ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان برگر، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
همبرگر مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

۱۵۰ گرم برگر دستی ، پنیر ورقه ای، گوجه، خیارشور، کاهور، نان برگر، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
چیزبرگر
۵۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوعدد برگر ۱۵۰ گرمی دستی ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان برگر، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
دوبل برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

دوبل چبزبرگر

دوعدد برگر ۱۵۰ گرمی دستی ، پنیر ورقه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، نان برگر، ۲ عدد سس ، تحویل درب ساختمان
دوبل چبزبرگر
۷۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۵۰گرم برگر دستی پنیر پیتزا ، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان برگر، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
قارچ برگر
۶۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۵۰گرم برگر دستی ، ژامبون تنوری ۹۰%، قارچ و پنیر ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان برگر، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
رویال برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

رست بیف ویژه

گوشت رست بیف , قارچ , پنیر ,گوجه , کاهو , خیارشور , ۲ عدد سس تک نفره تحویل درب ساختمان
رست بیف ویژه
۷۳,۰۰۰ تومان

هات رویال

هات داگ , ژامبون , قارچ و پنیر , نان , گوجه و کاهو و خیارشور , ۲عدد سس تک نفره ، تحویل درب ساختمان
هات رویال
۵۸,۰۰۰ تومان

برگر تنوری

گوشت برگر دستی ، قارچ و پنیر ، نان باگت ، چیپس ، ۲ عدد سس تک نفره تحویل درب ساختمان
برگر تنوری
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب نیم متری

ویژه دونفر، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، پنیر، ۲ عدد نان باگت، ۴ عدد سس ، تحویل درب ساختمان
ساندویچ بمب نیم متری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه با قارچ و پنیر

هات داگ ۱۹۰ گرمی کاله، پنیر، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
ساندویچ هات داگ ویژه با قارچ و پنیر
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

هات داگ ۱۹۰ گرمی کاله، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
ساندویچ هات داگ با پنیر
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۱۹۰ گرمی کاله، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
ساندویچ هات داگ
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
ساندویچ ژامبون تنوری
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۳ عدد فیله سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

۳ عدد فیله مرغ کبابی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت، ۲ عدد سس ، ۱عدد پنیر ورقه ای تحویل درب ساختمان
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

نان باگت، ژامبون مرغ ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

نان باگت، ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)

نان باگت، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، ۲ عدد سس تحویل درب ساختمان
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)
۴۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری ران، مقداری سیب زمینی، ۱ عدد سالاد کلم، ۱ عدد نان لقمه ای، ۱ عدد سس یک نفره ، ۱ ظرف کوچک سس سوخاری تحویل درب ساخ...
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۷۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۲,۰۰۰ تومان

پک سوخاری

۲ عدد فیله استریپس ، ۳ تکه ران ، مقداری قارچ ، مقداری سیب زمینی ، ۲ عدد نان لقمه ، ۲ عدد سالاد کلم ، ۲ عدد سس مخصوص سوخاری ، ۴ عدد...
پک سوخاری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه مرغ سوخاری ران ، مقداری سیب زمینی، ۱ عدد سالاد کلم، ۱ عدد نان لقمه ای، ۲ عدد سس ک نفره ، ۱ ظرف کوچک سس سوخاری تحویل درب سا...
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۹۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۹۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه

۵ تکه مرغ سوخاری ران ، مقداری سیب زمینی، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد نان لقمه ای، (نرمال/اسپایسی)، ۲ عدد سس تک نفره ، ۲ ظرف کوچک سس سوخ...
مرغ سوخاری پنج تکه

نرمال

۱۶۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۶۶,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تکه فیله مرغ متوسط ، مقداری سیب زمینی، ۱ عدد سالاد کلم، ۱ عدد نان لقمه ای، ۲ عدد سس تک نفره ، ۱ ظرف کوچک سس سوخاری تحویل درب س...
فیله استریپس
۹۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ تکه بال مرینت شده اسپایسی ، ۲ عدد سس تک نفره تحویل درب ساختمان
بال سوخاری
۵۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص، ۱ عدد سس تحویل درب ساختمان
سیب زمینی
۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲عدد قارچ سوخاری، ادویه مخصوص، ۱ عدد سس سیر ، تحویل درب ساختمان
قارچ سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

۵ تکه نان باگت اسلایس شده، سس سیر، پنیر، ۱ عدد سس ، تحویل درب ساختمان
نان سیر
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر، ادویه مخصوص، ۱ عدد سس تحویل درب ساختمان
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، ذرت، نان سیر، ۱ عدد فیله مرغ کبابی تکه شده ، پنیر پارمسان، ۱ عدد سس مخصوص سزار ، گوجه، سرکه بالزامیک ، کمی روغن زیتون تحویل...
سالاد سزار
۶۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم رنده شده، هویج رنده شده، سس مخصوص، ادویه مخصوص ، کمی ذرت تحویل درب ساختمان
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ۱ عدد سس فرانسوی تحویل درب ساختمان
سالاد فصل
۲۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای لیموناد

نوشابه شیشه ای لیموناد
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده لیموناد

۱ لیتری
نوشابه خانواده لیموناد
۱۴,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده کاله

طعم نعنا و پونه , ۱,۵ لیتری
دوغ خانواده کاله
۱۵,۰۰۰ تومان

ماء الشعیر خانواده لیمو

هی جو
ماء الشعیر خانواده لیمو
۱۴,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر خانواده هلو هی جو

هی جو
ماء الشعیر خانواده هلو هی جو
۱۴,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر خانواده استوایی هی جو

هی جو
ماء الشعیر خانواده استوایی هی جو
۱۴,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپسی

۶,۵۰۰ تومان

میرندا

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

میراندا

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۴,۵۰۰ تومان

میراندا

۱۴,۵۰۰ تومان

سون اپ

۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای

استوایی

۸,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان