نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

یک سیخ جوجه بدون استخوان زعفرانی ۲۷۰ گرمی٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی
چلو جوجه کباب بدون استخوان (سینه)
۶۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مجلسی

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۳۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، برنج زعفرانی
زرشک پلو با مرغ مجلسی
۵۹,۰۰۰ تومان

چلو قیمه نثار

یک پرس خورشت قیمه نثار٬ ۱۴۰ گرم گوشت ران گوساله٬ خلال پوست پرتقال شیرین شده٬ خلال بادام، زرشک، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو قیمه نثار
۷۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان (ران)

یک سیخ جوجه بدون استخوان زعفرانی ۲۷۰ گرمی٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی
چلو جوجه کباب بدون استخوان (ران)
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب برگ مخصوص (گوساله)

یک سیخ کباب برگ گوساله ۲۳۰ گرمی٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی
چلو کباب برگ مخصوص (گوساله)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس فیله گوساله ۱۰۰ گرمی و جوجه کباب طعم دار شده ۱۵۰ گرمی٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی, دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کر...
چلو کباب بختیاری
۸۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۳۰ گرمی. یک سیخ جوجه بدون استخوان زعفرانی ۲۷۰ گرمی٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوج...
چلو کباب وزیری
۹۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۳۰ گرمی٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۷۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۲۳۰ گرمی و ۵۰ گرم جوجه چرخ شده٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره ح...
چلو کباب لقمه نگین دار
۷۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان (فیله)

یک سیخ جوجه بدون استخوان زعفرانی ۲۷۰ گرمی٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی
چلو جوجه کباب بدون استخوان (فیله)
۷۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

یک سیخ جوجه بدون استخوان زعفرانی ۲۷۰ گرمی٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی
چلو جوجه کباب بدون استخوان (سینه)
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان (ران)

یک سیخ جوجه بدون استخوان زعفرانی ۲۷۰ گرمی٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی
چلو جوجه کباب بدون استخوان (ران)
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان مخلوط ران و سینه مرغ ۳۵۰ گرمی٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی
چلو جوجه کباب با استخوان
۷۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فسنجانی

یک سیخ جوجه کباب ۲۷۰ گرمی طعم دار شده با گردو، رب انار و سبزی محلی٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی
چلو جوجه کباب فسنجانی
۷۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماسالا

یک سیخ جوجه کباب ۲۷۰ گرمی طعم دار شده با ماست و سس مخصوص٬ ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی
چلو جوجه کباب ماسالا
۶۷,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۳۰ گرم برنج ایرانی٬ ۱۰ گرم کره حیوانی
چلو کره
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص (گوساله)

یک سیخ کباب برگ گوساله ۲۳۰ گرمی٬ دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی٬ یک بسته نان لواش
خوراک کباب برگ مخصوص (گوساله)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس راسته گوسفندی ۱۰۰ گرمی و جوجه کباب طعم دار شده ۱۵۰ گرمی٬ دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی٬ یک بسته ن...
خوراک کباب بختیاری
۸۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۳۰ گرمی٬ دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی٬ یک بسته نان لواش
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۲۳۰ گرمی و ۵۰ گرم جوجه چرخ شده٬ دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی٬ یک بسته نان لو...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۶۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان (فیله)

یک سیخ جوجه بدون استخوان زعفرانی ۲۷۰ گرمی٬ دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی٬ یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب بدون استخوان (فیله)
۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

یک سیخ جوجه بدون استخوان زعفرانی ۲۷۰ گرمی٬ دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی٬ یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب بدون استخوان (سینه)
۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان (ران)

یک سیخ جوجه بدون استخوان زعفرانی ۲۷۰ گرمی٬ دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی٬ یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب بدون استخوان (ران)
۶۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان مخلوط ران و سینه مرغ ۳۵۰ گرمی٬ دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی٬ یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فسنجانی

یک سیخ جوجه کباب ۲۷۰ گرمی طعم دار شده با گردو، رب انار و سبزی محلی٬ دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی٬ یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب فسنجانی
۶۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماسالا

یک سیخ جوجه کباب ۲۷۰ گرمی طعم دار شده با ماست و سس مخصوص٬ دورچین: گوجه کبابی٬ نارنج٬ کره حیوانی٬ یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب ماسالا
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین، یک بسته نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۶۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

نصف جوجه کامل (۵۰۰ گرم سرخ شده)، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، سس انار یک نفره
چلو اکبر جوجه
ناموجود

زرشک پلو با مرغ مجلسی

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۳۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، برنج زعفرانی
زرشک پلو با مرغ مجلسی
۵۹,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ زعفرانی

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۳۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ زعفرانی
۶۶,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت بره

گوشت بره، ۳۳۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گوشت بره
۱۱۴,۰۰۰ تومان

پلو اردبیلی با گوشت بره

گوشت بره، ۳۳۰ گرم پلو اردبیلی با برنج ایرانی
پلو اردبیلی با گوشت بره
۱۱۱,۰۰۰ تومان

چلو مرغ و آلو اردبیلی

یک عدد مرغ سس پز٬ بادمجان سرخ شده٬ آلو، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ و آلو اردبیلی
۷۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۷۳,۰۰۰ تومان

چلو قیمه نثار

یک پرس خورشت قیمه نثار٬ ۱۴۰ گرم گوشت ران گوساله٬ خلال پوست پرتقال شیرین شده٬ خلال بادام، زرشک، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو قیمه نثار
۷۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
ناموجود

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۸۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۵۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ سرآشپز

۶۰۰ گرم، قارچ، خامه، شیر، ذرت
سوپ سرآشپز
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۴,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۴۰ گرم، ماست خامه ای، خیار، نعنا، برگ گل محمدی
ماست و خیار
۱۱,۰۰۰ تومان

ماست بادمجان

۲۴۰ گرم، ماست خامه ای، بادمجان، سیر
ماست بادمجان
۱۱,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۳۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
ناموجود

سالاد

سالاد شیرازی

۲۴۰ گرم، خیار، گوجه، پیاز، آبفوره
سالاد شیرازی
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۳۰۰ گرم، کاهو، گوجه، خیار، هویج، کلم قرمز
سالاد فصل
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۴,۳۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۳۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۴,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

گندم

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

دوغ عالیس
دوغ محلی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر دوغ عآلیس
دوغ محلی خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۴,۵۰۰ تومان