جست‌وجو در اسنپ‌فود

تخفیف‌دارها

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کلم قرمز،...
چلو کباب میکس مخصوص
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار مخصوص

یک سیخ کباب لقمه ۱۸۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کلم قرمز، فلفل کباب...
چلو کباب نگین دار مخصوص
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۲۴۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبا...
خوراک کباب میکس مخصوص
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۲۴۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده مخصوص

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی، زرشک، زعفران، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، با دورچین
زرشک پلو با مرغ سرخ شده مخصوص
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی گوشت گوساله، یک سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کلم قرمز...
چلو کباب سلطانی مخصوص
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کلم قرمز،...
چلو کباب میکس مخصوص
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم راسته گوساله، ۴۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوج...
چلو کباب بختیاری مخصوص
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ ۱۸۰ گرمی راسته گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبابی، نان لواش
چلو کباب برگ مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار مخصوص

یک سیخ کباب لقمه ۱۸۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کلم قرمز، فلفل کباب...
چلو کباب نگین دار مخصوص
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبابی، نان لواش
چلو جوجه کباب مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبابی، ن...
چلو کباب لقمه مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۲۴۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کباب کوبیده معمولی
۶۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی۱۲۰ گرمی۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو جوجه کباب معمولی
۶۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی گوشت گوساله، یک سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کب...
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبا...
خوراک کباب میکس مخصوص
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم راسته گوساله، ۴۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب بختیاری مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ ۱۸۰ گرمی راسته گوساله، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار مخصوص

یک سیخ کباب لقمه ۱۸۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبابی، نان لو...
خوراک کباب نگین دار مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب لقمه مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۲۴۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس معمولی

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبا...
خوراک کباب میکس معمولی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار معمولی

یک سیخ کباب لقمه ۱۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، کلم قرمز، فلفل کبابی، خیارشور، گوجه کبابی، نان لو...
خوراک کباب نگین دار معمولی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا مخصوص سرخ شده

۴۰۰ الی ۴۵۰ گرم
خوراک ماهی قزل آلا مخصوص سرخ شده
ناموجود

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا مخصوص سرخ شده

چلو ماهی قزل آلا مخصوص سرخ شده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده مخصوص

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی، زرشک، زعفران، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، با دورچین
زرشک پلو با مرغ سرخ شده مخصوص
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ معمولی

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی، یک عدد، زرشک، زعفران، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، با دورچین
زرشک پلو با مرغ معمولی
۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی مخصوص

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی مخصوص (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی مخصوص (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان مخصوص

۲۵۰ گرم خورشت قیمه بادمجان گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی مخصوص

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه مخصوص (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی گوشت گوساله
خورشت قیمه مخصوص (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر زالی

شرکتی
ماست موسیر زالی
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکا کولا

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۸۰ میلی لیتر

۸,۰۰۰ تومان