جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی ۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۴,۵۰۰ تومان

فانتا

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی هی دی

دلستر قوطی هی دی ۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی هی دی
۴,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده هی دی

دلستر خانواده هی دی یک لیتر
دلستر خانواده هی دی
۴,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

دوغ خانواده خوشگوار ۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۵,۵۰۰ تومان