جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا هات (امیر آباد)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۱۹۱,۴۰۰ ۱۶۲,۶۹۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۵
۱۰۴,۱۰۰ ۸۸,۴۸۵ تومان

چیز برگر

۳۲۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

دبل

۱۱۵,۵۰۰ تومان

سینگل

۹۳,۱۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۳,۲۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۶,۱۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۴,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۸,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۰,۱۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۹۷,۹۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۸۳,۷۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۹۷,۹۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۹۸,۴۰۰ تومان

دبل

۱۲۰,۹۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۵
۱۰۵,۱۰۰ ۸۹,۳۳۵ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۱۹۴,۷۰۰ ۱۶۵,۴۹۵ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۵
۱۰۵,۶۰۰ ۸۹,۷۶۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۱۹۶,۹۰۰ ۱۶۷,۳۶۵ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۵
۱۰۴,۱۰۰ ۸۸,۴۸۵ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۱۹۱,۴۰۰ ۱۶۲,۶۹۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۵
۱۰۴,۱۰۰ ۸۸,۴۸۵ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۱۹۱,۴۰۰ ۱۶۲,۶۹۰ تومان

پیتزا شیگاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، پنیر
پیتزا شیگاگو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۵
۱۰۴,۱۰۰ ۸۸,۴۸۵ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۱۹۱,۴۰۰ ۱۶۲,۶۹۰ تومان

پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)
۱۵
۱۳۶,۵۰۰ ۱۱۶,۰۲۵ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)
۱۵
۱۳۷,۵۰۰ ۱۱۶,۸۷۵ تومان

پیتزا پپرونی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی (پنجره ای)
۱۵
۱۳۴,۴۰۰ ۱۱۴,۲۴۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)
۱۵
۱۳۴,۴۰۰ ۱۱۴,۲۴۰ تومان

پیتزا شیگاگو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، پنیر
پیتزا شیگاگو (پنجره ای)
۱۵
۱۳۴,۴۰۰ ۱۱۴,۲۴۰ تومان

سرویس اضافه

نان باگت (اضافه)

نان باگت (اضافه)
۷,۹۰۰ تومان

سس یک نفره (اضافه)

سس یک نفره (اضافه)
۲,۱۰۰ تومان

سس سزار (اضافه)

سس سزار (اضافه)
۸,۸۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۵
۱۰۵,۱۰۰ ۸۹,۳۳۵ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۱۹۴,۷۰۰ ۱۶۵,۴۹۵ تومان

پیتزا هات داگ استافدکراست

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا هات داگ استافدکراست

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۳,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۰۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۶,۱۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۹۸,۸۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۵
۱۰۵,۶۰۰ ۸۹,۷۶۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۱۹۶,۹۰۰ ۱۶۷,۳۶۵ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۷,۱۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۰۱,۳۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۵
۱۰۴,۱۰۰ ۸۸,۴۸۵ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۱۹۱,۴۰۰ ۱۶۲,۶۹۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۹۷,۹۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۸۳,۷۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۹۷,۹۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۸۳,۷۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۹۷,۹۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۸۳,۷۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۵
۱۰۴,۱۰۰ ۸۸,۴۸۵ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۱۹۱,۴۰۰ ۱۶۲,۶۹۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۴,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۸,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۰,۱۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۲,۱۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۰,۱۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۱,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۰۷,۹۰۰ تومان

پیتزا تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان
پیتزا تاکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۰۹,۱۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۶,۱۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۳,۲۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۶,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۱,۱۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم گوشت

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۱۶,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۱,۱۰۰ تومان

پیتزا سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سیر

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۹۷,۹۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۸۳,۷۰۰ تومان

پیتزا شیگاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، پنیر
پیتزا شیگاگو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۱۵
۱۰۴,۱۰۰ ۸۸,۴۸۵ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵
۱۹۱,۴۰۰ ۱۶۲,۶۹۰ تومان

پیتزا کریپ مکزیکی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌ متری، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا کریپ مکزیکی
۱۰۹,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌ متری، استیک گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا استیک
۱۲۱,۲۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌ متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا کالزونه
۱۰۹,۵۰۰ تومان

پیتزا (پنجره ای)

پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)
۱۵
۱۳۶,۵۰۰ ۱۱۶,۰۲۵ تومان

پیتزا هات داگ استافدکراست (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا هات داگ استافدکراست (پنجره ای)
۱۴۳,۸۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)
۱۳۸,۶۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)
۱۵
۱۳۷,۵۰۰ ۱۱۶,۸۷۵ تومان

پیتزا سالامی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی (پنجره ای)
۱۳۹,۶۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی (پنجره ای)
۱۵
۱۳۴,۴۰۰ ۱۱۴,۲۴۰ تومان

پیتزا سبزیجات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات (پنجره ای)
۱۲۶,۵۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)
۱۲۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)
۱۲۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)
۱۵
۱۳۴,۴۰۰ ۱۱۴,۲۴۰ تومان

پیتزا اسپشیال چیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، فلفل هالوپینو، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال چیلی (پنجره ای)
۱۵۲,۱۰۰ تومان

پیتزا چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن (پنجره ای)
۱۳۷,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)
۱۴۱,۷۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)
۱۴۳,۸۰۰ تومان

پیتزا تاکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان
پیتزا تاکو (پنجره ای)
۱۴۰,۷۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف (پنجره ای)
۱۴۹,۱۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم چیکن (پنجره ای)
۱۴۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم گوشت (پنجره ای)
۱۴۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سس سیر، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سیر (پنجره ای)
۱۲۶,۵۰۰ تومان

پیتزا شیگاگو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، پنیر
پیتزا شیگاگو (پنجره ای)
۱۵
۱۳۴,۴۰۰ ۱۱۴,۲۴۰ تومان

برگر

پیتزا برگر

برگر داخل خمیر پیتزا،پنیر ورقه ای گودا، گوجه،پنیر پیتزا ،چیپس
پیتزا برگر
۱۰۷,۱۰۰ تومان

پیتزا برگر دبل

۲عدد برگر خمیر پیتزا ،پنیر ورقه گودا ،گوجه ،پنیر پیتزا ،چیپس
پیتزا برگر دبل
۱۲۸,۴۰۰ تومان

همبرگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

سینگل

۸۹,۸۰۰ تومان

دبل

۱۱۲,۳۰۰ تومان

چیز برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل

۹۳,۱۰۰ تومان

دبل

۱۱۵,۵۰۰ تومان

چیلی برگر (تند)

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیلی برگر (تند)

سینگل

۹۶,۳۰۰ تومان

دبل

۱۱۸,۷۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر

سینگل

۸۹,۸۰۰ تومان

دبل

۱۱۲,۳۰۰ تومان

چیکن برگر چیلی

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر چیلی

سینگل

۹۰,۱۰۰ تومان

دبل

۱۱۲,۴۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۹۸,۴۰۰ تومان

دبل

۱۲۰,۹۰۰ تومان

پپرونی برگر

پپرونی، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
پپرونی برگر

سینگل

۹۶,۳۰۰ تومان

دبل

۱۱۸,۷۰۰ تومان

رویال برگر

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل

۹۹,۵۰۰ تومان

دبل

۱۲۱,۹۰۰ تومان

رویال برگر چیلی

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر چیلی

سینگل

۱۰۰,۵۰۰ تومان

دبل

۱۲۳,۱۰۰ تومان

میکس برگر

۱۶۰ گرم فیله مرغ، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
میکس برگر

سینگل

۹۹,۵۰۰ تومان

دبل

۱۲۱,۹۰۰ تومان

کمبو برگر

پیتزا برگر کمبو سینگل

برگر داخل خمیر پیتزا ، پنیر ورقه ای گودا ،گوجه ،پنیر پیتزا ،چیپس همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
پیتزا برگر کمبو سینگل
۱۵۸,۱۰۰ تومان

پیتزا برگر دبل کمبو

۲ برگر داخل خمیر پیتزا ، پنیر ورقه ای گودا ،گوجه ،پنیر پیتزا ،چیپس همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
پیتزا برگر دبل کمبو
۱۷۹,۵۰۰ تومان

همبرگر کمبو

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
همبرگر کمبو

سینگل

۱۴۰,۹۰۰ تومان

دبل

۱۶۳,۴۰۰ تومان

چیز برگر کمبو

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
چیز برگر کمبو

سینگل

۱۴۴,۲۰۰ تومان

دبل

۱۶۶,۶۰۰ تومان

چیلی برگر (تند) کمبو

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، فلفل هالپینو، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد ...
چیلی برگر (تند) کمبو

سینگل

۱۴۷,۴۰۰ تومان

دبل

۱۶۹,۸۰۰ تومان

چیکن برگر کمبو

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
چیکن برگر کمبو

سینگل

۱۴۰,۹۰۰ تومان

دبل

۱۶۳,۴۰۰ تومان

چیکن برگر چیلی کمبو

۱۶۰ گرم فیله مرغ، کاهو، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
چیکن برگر چیلی کمبو

سینگل

۱۴۱,۲۰۰ تومان

دبل

۱۶۳,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر کمبو

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک...
ماشروم برگر کمبو

سینگل

۱۴۹,۵۰۰ تومان

دبل

۱۷۲,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر کمبو

پپرونی، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم کوچک
پپرونی برگر کمبو

سینگل

۱۴۷,۴۰۰ تومان

دبل

۱۶۹,۸۰۰ تومان

رویال برگر کمبو

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد...
رویال برگر کمبو

سینگل

۱۵۰,۶۰۰ تومان

دبل

۱۷۲,۱۰۰ تومان

رویال برگر چیلی کمبو

۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، ژامبون، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمی...
رویال برگر چیلی کمبو

سینگل

۱۵۱,۶۰۰ تومان

دبل

۱۷۴,۲۰۰ تومان

میکس برگر کمبو

۱۶۰ گرم فیله مرغ، ۱۶۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کل...
میکس برگر کمبو

سینگل

۱۵۰,۶۰۰ تومان

دبل

۱۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان باگت)

ساندویچ رست بیف (نان باگت)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف (نان باگت)
۱۰۲,۴۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان باگت)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ های ویچ (نان باگت)
۱۰۲,۴۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)

۳ تکه فیله مرغ، کاهو، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)
۹۹,۱۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)

۲ تکه فیله مرغ، ۲ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)
۹۸,۱۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)
۸۷,۱۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)
۹۱,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ (نان باگت)
۸۰,۱۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)
۸۰,۱۰۰ تومان

ساندویچ (نان مخصوص)

ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)
۱۰۵,۷۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)
۱۰۵,۷۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)

۳ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)
۱۰۲,۴۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)

۲ تکه فیله مرغ، ۲ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)
۱۰۱,۴۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)
۹۰,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)
۹۴,۸۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
فیله سوخاری سه تکه

(نرمال)

۱۲۹,۹۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۲۹,۹۰۰ تومان

فیله سوخاری پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
فیله سوخاری پنج تکه

(نرمال)

۱۵۱,۱۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵۱,۱۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۴۸,۹۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

۱۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر
سیب زمینی پنیر
۸۸,۷۰۰ تومان

نان سیر

۶ تکه نان باگت، سس سیر، پنیر
نان سیر
۵۶,۱۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲ تا ۱۴ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۶,۱۰۰ تومان

ناچو (چیپس و پنیر)

۱۵۰ گرم چیپس، پنیر
ناچو (چیپس و پنیر)
۶۹,۳۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، ۳ تکه فیله مرغ، زیتون، گوجه گیلاسی، نان مخصوص، پنیر پارمزان
سالاد سزار
۸۶,۷۰۰ تومان

سالاد هات

کاهو، گوجه، خیار، ۲ اسلایس ژامبون، زیتون، ذرت، قارچ، پنیر پارمزان
سالاد هات
۶۱,۲۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، نخود فرنگی، هویج، سس مایونز کم چرب
سالاد کلم
۴۵,۹۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، کلم بنفش، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۵۱,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۱,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۱,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۱,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۷,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۷,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۷,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۳,۸۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۳,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۹۵۰ تومان