جست‌وجو در اسنپ‌فود

منوی ویژه

سینی مخصوص

مینی پیتزا ویژه، ۳ تکه فیله سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی، سس مخصوص، مخلفات ویژه
سینی مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه سارا

ژامبون مرغ، قارچ، کراکف، فلفل دلمه، پنیر، سس مخصوص
پیتزا ویژه سارا

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۲,۰۰۰ تومان

سه نفره

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

مخلوط ژامبون، پنیر، زعفران، کنجد، سیاه دانه، سس مخصوص
پیتزا یونانی

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۲,۰۰۰ تومان

سه نفره

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا کالیزیا

پپرونی، مخلوط ژامبون، قارچ، پنیر، کنجد، سیاه دانه، سس مخصوص
پیتزا کالیزیا

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۲,۰۰۰ تومان

سه نفره

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز

مغز ران گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونیز

یک نفره

۶۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف

دور خامه، مخلوط ژامبون، قارچ، پنیر، کنجد، سیاه دانه، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا استاف

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۲,۰۰۰ تومان

سه نفره

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

ماهیچه گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۴,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل، سس مخصوص
پیتزا ژامبون مرغ

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۲,۰۰۰ تومان

سه نفره

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل، سس مخصوص
پیتزا ژامبون گوشت

یک نفره

۵۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۸,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

فیله مرغ، ران گوشت، ژامبون مرغ، پنیر، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، زیتون، سس مخصوص
پیتزا چهار فصل

یک نفره

۶۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

زبان گوساله، قارچ، پنیر، فلفل، سس مخصوص
پیتزا زبان

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۴,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی ممتاز، قارچ، پنیر، فلفل، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره

۵۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۸,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل، سس مخصوص
پیتزا مرغ

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پپرونی، فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل، سس مخصوص
پیتزا سیسیلی آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۵۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۱,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

ران، گوشت، فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل، سس مخصوص
پیتزا میکس

یک نفره

۶۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

فیله مرغ، گوشت، مرغ، پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال

دو نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

فیله گوشت ورقه ای، سس آلفردو، فلفل، پنیر، قارچ
پیتزا استیک

یک نفره

۷۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوایی

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، کراکف، فلفل دلمه ای، پنیر، کنجد، سیب زمینی، سس مخصوص
پیتزا هاوایی

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۲,۰۰۰ تومان

سه نفره

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی

ژامبون مرغ، پپرونی، کراکف، فلفل، پنیر، سس مخصوص
پیتزا ناپولی

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۸,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی (خمیر نازک)

پپرونی، گوشت چرخ کرده، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، افلفل، سس مخصوص
پیتزا ایتالیایی (خمیر نازک)
۶۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا ویژه (غذای کودک)

پیتزا کودک(پیتزا مرغ و گوشت)
مینی پیتزا ویژه (غذای کودک)
۳۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا گوشت و مرغ (غذای کودک)

مینی پیتزا گوشت و مرغ (غذای کودک)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رژیمی

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ، پنیر، ذرت، زیتون، سس
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۴۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

پنیر، گوجه فرنگی، سس مخصوص
پیتزا پنیر

یک نفره

۴۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۶,۰۰۰ تومان

سه نفره

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ

پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ

یک نفره

۴۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
همبرگر
۳۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت ۱۲۰ گرمی، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
چیز برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

بیگ بنگ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت ۱۲۰ گرمی، فیله مرغ کبابی، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
بیگ بنگ برگر
۴۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲ عدد فیله مرغ گریل شده، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
چیکن برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

شنیسل مرغ سوخاری، ژامبون گوشت، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ سوپریم
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ گوشت، پنیر، قارچ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو
ساندویچ هات داگ پنیری
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت

ساندویچ گوشت
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون

ساندویچ ژامبون
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۳۶,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پاسنا پنیری

پاسنا پنیری
۳۶,۰۰۰ تومان

لازانیا گوشت

لازانیا گوشت
۶۳,۰۰۰ تومان

لازانیا مرغ

لازانیا مرغ
۶۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری کودک (دو تکه)

فیله سوخاری کودک (دو تکه)
۴۸,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (سه تکه)

فیله سوخاری (سه تکه)
۶۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (چهار تکه)

فیله سوخاری (چهار تکه)
۷۲,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (پنج تکه)

فیله سوخاری (پنج تکه)
۸۴,۰۰۰ تومان

بال آتشین

۷تکه بال، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن
بال آتشین
۵۴,۰۰۰ تومان

پاچین آتشین

۷تکه کتف، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن
پاچین آتشین
۵۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی پنیری
۳۳,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۳۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

۵ تکه
نان سیر
۳۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، زیتون، ذرت، ژامبون مرغ، سس سالاد
سالاد فصل
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی، خیار شور، نخود فرنگی، ذرت، ژامبون مرغ سس مخصوص
سالاد ماکارونی
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

کاهو، زیتون، ذرت، مرغ، سس سالاد
سالاد مرغ
۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد گوشت

کاهو، زیتون، ذرت، گوشت، سس سالاد
سالاد گوشت
۳۶,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، ذرت، نخود فرنگی، هویج، زیتون، فیله مرغ، نان تست، سس مخصوص
سالاد سزار
۴۴,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی (بزرگ)

سالاد اندونزی (بزرگ)
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی (کوچک)

سالاد اندونزی (کوچک)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

استوایی

۶,۵۰۰ تومان

لیمو

۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

هلو

۶,۵۰۰ تومان

لیمو

۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

هلو

۱۰,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۰,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی ایشملی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی ایشملی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده ایشملی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده ایشملی
۱۲,۵۰۰ تومان