جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص کوک (بزرگ)

پیتزا مخصوص کوک (بزرگ)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

کوچک

۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

پیتزا چیکن

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

پیتزا یونانی

کوچک

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

کوچک

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

کوچک

۱۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

کوچک

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

کوچک

۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا

کوچک

۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

پیتزا مرغ و گوشت

کوچک

۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

پیتزا فیلادلفیا

کوچک

۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

چاتل برگر ویژه

چاتل برگر ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

دوبل برگر ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

همبرگر ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه کوک

ساندویچ ویژه کوک
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات پنیری ویژه

ساندویچ هات پنیری ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

ساندویچ کوکتل ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری ویژه

ساندویچ سوسیس بندری ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

ساندویچ مرغ ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر ویژه

ساندویچ جگر ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل بلغاری

ساندویچ کوکتل بلغاری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۹,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

مخلوط (پرسی)

بندری، جگر، قارچ، فیله مرغ
مخلوط (پرسی)
۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ (پرسی)

مرغ (پرسی)
۲۰,۰۰۰ تومان

جگر (پرسی)

جگر (پرسی)
۱۸,۰۰۰ تومان

بندری (پرسی)

بندری (پرسی)
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی پنیری
۱۲,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای ایستک

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای ایستک

انگور

۳,۰۰۰ تومان

سیب

۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان