جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر ۳۰%

همبرگر 30%
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص ۶۰%

همبرگر مخصوص 60%
۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص ۹۰%

همبرگر مخصوص 90%
۱۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

چیز برگر مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۳,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس معمولی

ساندویچ سوسیس معمولی
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت چرخ کرده

ساندویچ گوشت چرخ کرده
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ شامی

ساندویچ شامی
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص

ساندویچ بندری مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

ساندویچ مغز
۱۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

ساندویچ مغز و زبان
۱۸,۵۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۰,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۲,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۳,۵۰۰ تومان