جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص دیدمک

پیتزا مخصوص دیدمک

مینی

۱۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

مینی

۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون

پیتزا قارچ و ژامبون

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶,۰۰۰ تومان

غول پیتزا

غول پیتزا

مینی

۱۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

بمب برگر

بمب برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

برگر

برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

برگر ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بمب دیدمک

ژامبون گوشت، هات داگ، همبرگر ویژه، قارچ، پنیر
ساندویچ بمب دیدمک
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه ویژه

ساندویچ کباب لقمه ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر ویژه

ساندویچ همبرگر ویژه
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر

ساندویچ همبرگر
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسس کوکتل

ساندویچ سوسس کوکتل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسس کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ سوسس کوکتل با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

ساندویچ بندری ویژه
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ تک لقمه با قارچ و پنیر

ساندویچ تک لقمه با قارچ و پنیر
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و گوشت

ساندویچ قارچ و گوشت
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سیب زمینی

ساندویچ سیب زمینی
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه (سرد)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ
ساندویچ ژامبون ویژه (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد کلم

سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

قارچ، پنیر، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۳,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ماجو

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ماجو
۵,۰۰۰ تومان