جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۱۹,۰۰۰ تومان

چلوبرگ مخصوص (گوسفندی)

چلوبرگ مخصوص (گوسفندی)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص

چلو جوجه مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده لقمه ویژه مارینه (دو سیخ)

چلو کوبیده لقمه ویژه مارینه (دو سیخ)
۱۷,۵۰۰ تومان

چلو برگ ویژه مارینه (دو سیخ)

چلو برگ ویژه مارینه (دو سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده لقمه مخصوص

چلو کوبیده لقمه مخصوص
۱۱,۵۰۰ تومان

چلو جوجه ویژه مارینه (دو سیخ)

چلو جوجه ویژه مارینه (دو سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده ویژه

چلو کوبیده ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۲۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۱۷,۰۰۰ تومان

منوی هفتگی

ته چین مرغ

شنبه
ته چین مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

مرصع پلو با مرغ

دوشنبه
مرصع پلو با مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو قرمه سبزی

سه شنبه
چلو قرمه سبزی
۹,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت

چهارشنبه
باقالی پلو با گوشت
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو قیمه بادمجان

یکشنبه
چلو قیمه بادمجان
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان