نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا سوله میو

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، سیر، فیله گوشت گوساله، پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ، سس برنیز
پیتزا سوله میو
۲۰
۱۲۹,۹۰۰ ۱۰۳,۹۲۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، فیله گوشت گوساله، بیکن، پیاز کاراملایز شده، جعفری تازه، بلوچیز
پیتزا نیویورک
۲۰
۱۲۹,۹۰۰ ۱۰۳,۹۲۰ تومان

پاستا آلفردو

نوع پاستا به انتخاب شما، ۱۵۰ گرم مرغ گریل شده، پیاز، سیر، قارچ تازه، سس آلفردو
پاستا آلفردو
۲۰
۱۰۹,۹۰۰ ۸۷,۹۲۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، گوجه گیلاسی، ریحان ایتالیایی ارگانیک، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا
۲۰
۹۹,۹۰۰ ۷۹,۹۲۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر، سس گوجه، پپرونی، ریحان ایتالیایی، سس هالاپینو
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۲۰
۱۱۹,۰۰۰ ۹۵,۲۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، گوجه گیلاسی، ریحان ایتالیایی ارگانیک، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا
۲۰
۹۹,۹۰۰ ۷۹,۹۲۰ تومان

پیتزا بیانکو

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، پنیر موزارلا، روغن زیتون، راکت ارگانیک، گوجه گیلاسی، پنیر پارمزان
پیتزا بیانکو
۲۰
۹۹,۹۰۰ ۷۹,۹۲۰ تومان

پیتزا ورده

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس پستو، ریحان ایتالیایی ارگانیک، گوجه گیلاسی، پنیر موزارلا، پنیر پارمزان
پیتزا ورده
۲۰
۱۲۹,۹۰۰ ۱۰۳,۹۲۰ تومان

پیتزا کواترو فورماجیو

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، ترکیب ۴ نوع پنیر مختلف به انتخاب سر آشپز
پیتزا کواترو فورماجیو
۲۰
۱۰۹,۹۰۰ ۸۷,۹۲۰ تومان

پیتزا پارما

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، بیکن، قارچ، راکت ارگانیک، پنیر پارمزان
پیتزا پارما
۲۰
۱۱۹,۹۰۰ ۹۵,۹۲۰ تومان

پیتزا سزار

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، پنیر موزارلا، مرغ گریل شده، کاهو، پنیر پارمزان، سس سزار خانگی
پیتزا سزار
۲۰
۱۰۹,۹۰۰ ۸۷,۹۲۰ تومان

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس پستو، ریحان ایتالیایی ارگانیک، پنیر موزارلا، بوقلمون، بادمجان، گوجه نیمه خشک، پنیر فتا
پیتزا سیسیلی
۲۰
۱۴۹,۹۰۰ ۱۱۹,۹۲۰ تومان

پیتزا وجیتریانا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه‌ ای رست شده، گوجه گیلاسی، بادمجان گریل شده، قارچ، پیاز،...
پیتزا وجیتریانا
۲۰
۱۰۹,۹۰۰ ۸۷,۹۲۰ تومان

پیتزا کپرزه

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس پستو، ریحان ایتالیایی ارگانیک، گوجه گیلاسی
پیتزا کپرزه
۲۰
۱۱۹,۹۰۰ ۹۵,۹۲۰ تومان

پیتزا سوله میو

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، سیر، فیله گوشت گوساله، پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ، سس برنیز
پیتزا سوله میو
۲۰
۱۲۹,۹۰۰ ۱۰۳,۹۲۰ تومان

پیتزا گورگونزالا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، فیله گوشت گوساله، پیاز کاراملایز شده، بلوچیز
پیتزا گورگونزالا
۲۰
۱۲۹,۹۰۰ ۱۰۳,۹۲۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، فیله گوشت گوساله، بیکن، پیاز کاراملایز شده، جعفری تازه، بلوچیز
پیتزا نیویورک
۲۰
۱۲۹,۹۰۰ ۱۰۳,۹۲۰ تومان

پیتزا اکاپولکو

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، فیله گوشت گوساله، پیاز، هالوپینو، جعفری تازه، سس مکزیکی خانگی، سس...
پیتزا اکاپولکو
۲۰
۱۱۹,۹۰۰ ۹۵,۹۲۰ تومان

پیتزا تورتیلا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، گوشت چرخ کرده، لوبیا، فلفل دلمه ای، فلفل چیلی، پیاز تازه، سالسا، ...
پیتزا تورتیلا
۲۰
۱۱۹,۹۰۰ ۹۵,۹۲۰ تومان

پیتزا چیکن فاهیتا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، مرغ گریل شده، لوبیا، پیاز تازه، فلفل دلمه ای، جعفری، پنیر پارمسا...
پیتزا چیکن فاهیتا
۲۰
۱۱۹,۹۰۰ ۹۵,۹۲۰ تومان

پیتزا دیاولا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، پپرونی، فلفل دلمه ای، پیاز، سس چیلی
پیتزا دیاولا
۲۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۱,۲۰۰ تومان

پیتزا توسکانا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس پستو، ریحان ایتالیایی، پنیر موزارلا تازه، مرغ گریل شده، فلفل دلمه‌ ای رست شده، گوجه گیلاسی،...
پیتزا توسکانا
۲۰
۱۲۹,۹۰۰ ۱۰۳,۹۲۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس آلفردو، پنیر موزارلا، مرغ گریل شده، قارچ، پیاز، جعفری، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن آلفردو
۲۰
۱۱۹,۹۰۰ ۹۵,۹۲۰ تومان

پیتزا کپریچیوسا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، بیکن، قارچ
پیتزا کپریچیوسا
۲۰
۱۱۹,۹۰۰ ۹۵,۹۲۰ تومان

پیتزا کلزونه

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری به صورت رول شده، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، بیکن، جعفری تازه
پیتزا کلزونه
۲۰
۱۰۹,۹۰۰ ۸۷,۹۲۰ تومان

پیتزا آمریکنا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌متری، سس گوجه خانگی، پنیر موزارلا، سالامی، گوشت چرخ کرده، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه‌ ای سبز
پیتزا آمریکنا
۲۰
۱۱۹,۹۰۰ ۹۵,۹۲۰ تومان

برگر

رگولار برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، خیار سبز، گوجه فرنگی، پیاز حلقه ای، نان برگر، به همراه سیب زمینی سرخ شده
رگولار برگر
۲۰
۹۹,۹۰۰ ۷۹,۹۲۰ تومان

سیگنیجر برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، خیارشور شیرین، پنیر چدار، پیاز حلقه ای، نان برگر، به همراه سیب زمینی سرخ شده
سیگنیجر برگر
۲۰
۱۰۹,۹۰۰ ۸۷,۹۲۰ تومان

یامی برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، بلوچیز، پیاز کاراملایز، راکت ارگانیک، سس باربیکیو، نان برگر، به همراه سیب زمینی سرخ شده
یامی برگر
۲۰
۱۱۹,۹۰۰ ۹۵,۹۲۰ تومان

تگزاس برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، پنیر چدار، بیکن، خیارشور شیرین، نان برگر، به همراه سیب زمینی سرخ شده
تگزاس برگر
۲۰
۱۰۹,۹۰۰ ۸۷,۹۲۰ تومان

مکزیکوسیتی برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، پنیر بوتر، ترشی فلفل هالوپینو، سس مکزیکن، نان برگر، به همراه سیب زمینی سرخ شده
مکزیکوسیتی برگر
۲۰
۱۲۹,۹۰۰ ۱۰۳,۹۲۰ تومان

کنتاکی برگر

سینه مرغ سوخاری شده، بیکن، خیارشور شیرین، نان برگر، به همراه سیب زمینی سرخ شده
کنتاکی برگر
۲۰
۹۹,۹۰۰ ۷۹,۹۲۰ تومان

پاستا

پاستا بلونیزه

نوع پاستا به انتخاب شما، ۱۱۰ گرم گوشت راگو ایتالیایی، سس گوجه خانگی
پاستا بلونیزه
۲۰
۱۱۹,۹۰۰ ۹۵,۹۲۰ تومان

پاستا آلفردو

نوع پاستا به انتخاب شما، ۱۵۰ گرم مرغ گریل شده، پیاز، سیر، قارچ تازه، سس آلفردو
پاستا آلفردو
۲۰
۱۰۹,۹۰۰ ۸۷,۹۲۰ تومان

پاستا باسیلیکو

نوع پاستا به انتخاب شما، سس پستو، ریحان ایتالیایی ارگانیک، گوجه نیمه خشک، قارچ، پنیر پارمزان، ۱۲۰ گرم مرغ گریل شده
پاستا باسیلیکو
۲۰
۱۳۹,۹۰۰ ۱۱۱,۹۲۰ تومان

پاستا فیورنتینا

نوع پاستا به انتخاب شما، سس رزه خانگی، گوجه نیمه خشک شده، زیتون سیاه، جعفری، ۱۱۰ گرم فیله گریل شده
پاستا فیورنتینا
۲۰
۱۳۹,۹۰۰ ۱۱۱,۹۲۰ تومان

پاستا مارینارا

نوع پاستا به انتخاب شما، سس گوجه فرنگی، ریحان ایتالیایی ارگانیک، پنیر پارمزان
پاستا مارینارا
۲۰
۸۹,۹۰۰ ۷۱,۹۲۰ تومان

پنینی

پنینی تاکینو

بوقلمون، گوجه فرنگی، راکت، پنیر گودا، روغن زیتون، نان چاپاتا مخصوص بونو
پنینی تاکینو
۲۰
۹۹,۹۰۰ ۷۹,۹۲۰ تومان

پنینی استیک بلوچیز

فیله گوساله گریل شده، قارچ،پیاز کاراملی، بلوچیز، فلفل دلمه رست شده، سس بلوچیز، نان چاپاتا مخصوص بونو
پنینی استیک بلوچیز
۲۰
۱۱۹,۹۰۰ ۹۵,۹۲۰ تومان

پنینی چیکن پارمزان

سینه مرغ سوخاری شده، پنیر گودا، پنیر گودا رنده شده، گوجه نیمه خشک، نان چاپاتا سس پستو مخصوص بونو
پنینی چیکن پارمزان
۲۰
۱۰۹,۹۰۰ ۸۷,۹۲۰ تومان

پنینی بولزانو

بیکن، سس پستو ریحان ایتالیایی ارگانیک، نان چاپاتا مخصوص بونو
پنینی بولزانو
۲۰
۱۱۹,۹۰۰ ۹۵,۹۲۰ تومان

پنینی سزار

مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه نیمه خشک، سس سزار، نان چاپاتا مخصوص بونو
پنینی سزار
۲۰
۹۹,۹۰۰ ۷۹,۹۲۰ تومان

پنینی بینگو

زبان گوساله، خیار شیرین، جعفری تازه به همراه سس قارچ و نان چاپاتا مخصوص بونو
پنینی بینگو
۲۰
۱۰۹,۹۰۰ ۸۷,۹۲۰ تومان

پیش غذا

فورماجیو

خمیر مخصوص بونو، سیر، جعفری تازه، روغن زیتون، میکس ۴ نوع پنیر، سس سیر
فورماجیو
۲۰
۶۹,۹۰۰ ۵۵,۹۲۰ تومان

بیکن فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، سس پنیر دیپ گودا، بیکن
بیکن فرایز
۲۰
۵۹,۹۰۰ ۴۷,۹۲۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص
سیب زمینی سرخ شده
۲۰
۳۹,۹۰۰ ۳۱,۹۲۰ تومان

چیلی فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، سس مکزیکن، ترشی فلفل هالوپینو، سس مخصوص و جعفری تازه
چیلی فرایز
۲۰
۶۹,۹۰۰ ۵۵,۹۲۰ تومان

سیب زمینی (وجی)

سیب زمینی سرخ شده با پوست به همراه سس
سیب زمینی (وجی)
۲۰
۳۹,۹۰۰ ۳۱,۹۲۰ تومان

سالاد

سالاد یونانی

کاهو، پنیر فتا، زیتون، گوجه گیلاسی، خیار، فلفل دلمه ای، پیاز، سس مخصوص
سالاد یونانی
ناموجود

سالاد آیسبرگ

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، زیتون ، گردو، بیکن ترد، سس مخصوص
سالاد آیسبرگ
ناموجود

سالاد گاردن

ترکیب کاهو های فصل، راکت ارگانیک، خیار، هویج،، گوجه گیلاسی، پنیر موزارلا تازه، سس مخصوص
سالاد گاردن
ناموجود

سالاد گرین

کاهو، سیب سبز، گردوی کاراملایز شده، بلوچیز، سس مخصوص
سالاد گرین
ناموجود

سالاد سزار با مرغ گریل شده

کاهو رسمی، پنیر پارمزان، نان کروتان، مرغ گریل شده، سس مخصوص
سالاد سزار با مرغ گریل شده
ناموجود

سالاد چیکن

سبزیجات مخلوط سالادی، میوه فصل، فلفل رست شده، سینه مرغ گریل شده، بادام، گوجه خشک، کرنبری، سس مخصوص سالاد چیکن
سالاد چیکن
ناموجود

مرغ (اضافه)

سینه مرغ گریل شده اضافه
مرغ (اضافه)
۲۰
۲۷,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

سس سزار (اضافه)

سس سزار (اضافه)
۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۷,۳۳۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۳۳۰ تومان

اسپرایت

۷,۳۳۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۷,۳۳۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۳۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۷۵۲ تومان