جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

چلو کباب جوجه ران

چلو کباب جوجه ران
رایگان

باقالی پلو با گوشت بره گوسفندی

باقالی پلو با گوشت بره گوسفندی
رایگان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

سبزی پلو با ماهی قزل آلا
رایگان

چلو کباب سلطانی احسان

چلو کباب سلطانی احسان
رایگان

کتلت گوشت با دورچین

کتلت گوشت با دورچین
رایگان

ته چین زعفرانی با مرغ و بادمجان

ته چین زعفرانی با مرغ و بادمجان
رایگان

میگوی پفکی

میگوی پفکی
رایگان

باقالی پلو با اکبر جوجه

باقالی پلو با اکبر جوجه
رایگان

چلو کباب جوجه بی استخوان

چلو کباب جوجه بی استخوان
رایگان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
رایگان

میگوی کبابی

میگوی کبابی
رایگان

آلبالو پلو با مرغ

آلبالو پلو با مرغ
رایگان

کتلت مرغ با دورچین

کتلت مرغ با دورچین
رایگان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
رایگان

شامی پوک با دورچین

شامی پوک با دورچین
رایگان

شنسیل مرغ

شنسیل مرغ
رایگان

شیرین پلو با مرغ

شیرین پلو با مرغ
رایگان

چلو کباب شیشلیک مخصوص احسان

چلو کباب شیشلیک مخصوص احسان
رایگان

چلو کباب لقمه ممتاز گوسفندی

چلو کباب لقمه ممتاز گوسفندی
رایگان

جوجه چینی با سس تارتار

جوجه چینی با سس تارتار
رایگان

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
رایگان

کوفته تبریزی

کوفته تبریزی
رایگان

چلو کباب جوجه زعفرانی با استخوان

چلو کباب جوجه زعفرانی با استخوان
رایگان

پاستا آلفردو

پاستا آلفردو
رایگان

خوراک

خوراک ژیکو با سس گریوی

خوراک ژیکو با سس گریوی
رایگان

خوراک بیف استراگانف

خوراک بیف استراگانف
رایگان

خوراک زبان با سس قارچ

خوراک زبان با سس قارچ
رایگان

خوراک چیکن استراگانف

خوراک چیکن استراگانف
رایگان

خوراک چیکن کاسیاتور

خوراک چیکن کاسیاتور
رایگان

خوراک مرغ با دورچین

خوراک مرغ با دورچین
رایگان

چلو خورشت

کشک بادمجان

کشک بادمجان
رایگان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
رایگان

قیمه نثار با گوشت

قیمه نثار با گوشت
رایگان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
رایگان

چلو خورشت کرفس

چلو خورشت کرفس
رایگان

چلو خورشت مسما بادمجان - کدو

چلو خورشت مسما بادمجان - کدو
رایگان

چلو خورشت قیمه بادمجان - کدو

چلو خورشت قیمه بادمجان - کدو
رایگان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
رایگان

پیش غذا

سوپ سبزیجات

سوپ سبزیجات
۴,۰۰۰ تومان

سوپ ورمیشل

سوپ ورمیشل
۴,۰۰۰ تومان

سوپ کرفس

سوپ کرفس
۴,۰۰۰ تومان

سوپ کرم قارچ

سوپ کرم قارچ
۴,۰۰۰ تومان

سوپ سفید جو با شیر و قارچ

سوپ سفید جو با شیر و قارچ
۴,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد فلفل و خیار

سالاد فلفل و خیار
۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد انار و کلم

سالاد انار و کلم
۵,۰۰۰ تومان

سالاد کرفس با گردو

سالاد کرفس با گردو
۵,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

سالاد پاستا
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

دسر

کرم نسکافه

کرم نسکافه
۵,۰۰۰ تومان

دسر ماست

دسر ماست
۵,۰۰۰ تومان

کرم شکلات

کرم شکلات
۵,۰۰۰ تومان

دسر پلمبیر

دسر پلمبیر
۶,۰۰۰ تومان

کرم کاکایو

کرم کاکایو
۵,۰۰۰ تومان

دسر پاناکوتا

دسر پاناکوتا
۵,۰۰۰ تومان

کرم کارامل

کرم کارامل
۵,۰۰۰ تومان

شله زرد زعفرانی

شله زرد زعفرانی
۵,۰۰۰ تومان