جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

مگا برگر

(۲ تا ۳ نفر)
مگا برگر
۵۲,۰۰۰ تومان

هالومی وجی برگر

هالومی وجی برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

بل برگر

بل برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

رامشن برگر

رامشن برگر
۲۳,۵۰۰ تومان

برگرمکزیکی

برگرمکزیکی
۲۴,۵۰۰ تومان

چیکن چدار برگر

چیکن چدار برگر
۱۳,۵۰۰ تومان

هالوپینو برگر

هالوپینو برگر
۲۲,۵۰۰ تومان

چدار برگر

چدار برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۲۳,۵۰۰ تومان

بیف بیکن برگر

بیف بیکن برگر
۲۴,۵۰۰ تومان

کلاسیک برگر

کلاسیک برگر
۱۵,۵۰۰ تومان

برگر سرآشپز

برگر سرآشپز
۲۷,۵۰۰ تومان

گودا برگر

گودا برگر
۲۰,۵۰۰ تومان

بلوکاراملا یزد برگر

بلوکاراملا یزد برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

لمب چاپس

۴ تکه
لمب چاپس
۳۸,۵۰۰ تومان

لمب چاپس

۶ تکه
لمب چاپس
۴۹,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۸۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان