نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا رست بیف

فیله گوشت ریش ریش شده، پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ کنسروی، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف

دو نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۶۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه، پنیر ترکیبی مخصوص
پیتزا سبزیجات

متوسط

۵۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، قارچ، پنیر ترکیبی مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ طعم دار شده، پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

گوشت چرخ کرده طعم دار شده، پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ، قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی

متوسط

۶۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه بامبو

بیکن گوشت و مرغ ۹۸%، گوشت رست بیف، سالامی. پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ، فلفل دلمه. زیتون
پیتزا ویژه بامبو

متوسط

۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه، پنیر ترکیبی مخصوص
پیتزا سبزیجات

متوسط

۵۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ طعم دار شده، پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

متوسط

۶۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

سالامی پپرونی ۸۵%، پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سالامی

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

گوشت چرخ کرده طعم دار شده، پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ، قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی

متوسط

۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

فیله زبان، قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی مخصوص
پیتزا زبان

متوسط

۶۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، قارچ، پنیر ترکیبی مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

برگر

ساندویچ ویژه بامبو

نان باگت، فیله مرغ مرینت شده، برگر ارگانیک، ژامبون مخلوط، قارچ، پنیر ترکیبی مخصوص، سس ویژه
ساندویچ ویژه بامبو
۵۷,۰۰۰ تومان

بمب برگر

غول برگر، ژامبون، پنیر گودا، پنیر مخصوص، قارچ
بمب برگر
۷۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر رویال

نان باگت، برگر ۹۸% ارگانیک، پنیر گودا، ژامبون گوشت، قارچ، سس مخصوص
چیز برگر رویال
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ویژه

۱۵۰ گرم هات داگ طلایی، قارچ، ژامبون مخلوط، پنیر ترکیبی مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن تنوری

بیکن گوشت و مرغ ۹۸%، قارچ، پنیر ترکیبی مخصوص
ساندویچ بیکن تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس بیکن

بیکن ۹۸% گوشت و مرغ
ساندویچ میکس بیکن
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰درصد
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر ترکیبی مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، قارچ تازه
ساندویچ استیک مرغ
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۵۰ گرم گوشت گوساله ریش شده، قارچ تازه
ساندویچ رست بیف
۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۱۵۰ گزم زبان گوساله غنی شده، قارچ تازه
ساندویچ زبان
۵۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس (۴ تکه)

فیله مرغ طعم دار شده، سس سیر، سیب زمینی، دورچین
چیکن استریپس (4 تکه)
۷۴,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (۶ تکه)

فیله مرغ طعم دار شده، سس سیر، سیب زمینی، دورچین
چیکن استریپس (6 تکه)
۹۵,۰۰۰ تومان

استیک مرغ رژیمی (۴ تکه)

فیله مرغ گریل شده، سس سیر مخصوص، دورچین
استیک مرغ رژیمی (4 تکه)
۵۹,۰۰۰ تومان

استیک مرغ رژیمی (۸ تکه)

فیله مرغ گریل شده، سس سیر مخصوص، دورچین
استیک مرغ رژیمی (8 تکه)
۸۱,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

۶ تکه فیله مرغ مرینت شده، سس مخصوص، دورچین
جوجه چینی
۶۷,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰ تکه قارچ سوخاری، سس سیر مخصوص، سیب زمینی
قارچ سوخاری
۳۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد مخصوص

کاهو پیچ، سس زرشک، سس انتراکد میوه جات مغز گردو
سالاد مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

سس سیر (اضافه)

اضافه
سس سیر (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

اضافه
نان (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر مخصوص

سیب زمینی، ژامبون، پنیر، قارچ
سیب زمینی با پنیر مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس مخصوص

سیب زمینی، سس مخصوص
سیب زمینی با سس مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، ژامبون، پنیر، قارچ
چیپس و پنیر
۳۶,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار ویژه

کاهو، فیله مرغ، پنیر پارمزان رنده شده، گوجه گیلاسی، سس مخصوص
سالاد سزار ویژه
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماالشعیر خانواده ی سیب کیوی

 ماالشعیر خانواده ی سیب کیوی
۱۴,۵۰۰ تومان

آبمیوه گاز دار پرتقالی خانواده

آبمیوه گاز دار پرتقالی خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

آبمیوه گاز دار بلوبری خانواده

آبمیوه گاز دار بلوبری خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

ما الشعیر خانواده استوایی هوفنبرگ

ما الشعیر خانواده استوایی هوفنبرگ
۱۴,۵۰۰ تومان

ما الشعیر هلو خانواده هوفنبرگ

ما الشعیر هلو خانواده هوفنبرگ
۱۴,۵۰۰ تومان

ما الشعیر خانواده لیمو هوفنبرگ

ما الشعیر خانواده لیمو هوفنبرگ
۱۴,۵۰۰ تومان

ما الشعیر خانواده سیب هوفنبرگ

ما الشعیر خانواده سیب هوفنبرگ
۱۴,۵۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هوفنبرگ انگور شیرازی

ماالشعیر قوطی هوفنبرگ انگور شیرازی
۱۱,۰۰۰ تومان

ما الشعیر قوطی استوایی هوفنبرگ

ما الشعیر قوطی استوایی هوفنبرگ
۱۱,۰۰۰ تومان

ما الشعیر قوطی هلو هوفنبرگ

ما الشعیر قوطی هلو هوفنبرگ
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۴,۵۰۰ تومان

سون آپ

۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

سیب کیوی

۱۱,۰۰۰ تومان

بلوبری

۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۴,۵۰۰ تومان