جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، نان بروتچن
چیکن استریپس

نرمال

۱۷۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، گوجه فرنگی، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا آلفردو آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، فیله مرغ خرد شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص یوز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، ترکیب پنیر پیتز...
پیتزا مخصوص یوز آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۷۰%، قارچ، چیپس، پنیر تنوری، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، سس مخصوص ایتالیایی، استیک فیله گوساله، قارچ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ترکیب پنیر...
پیتزا استیک ایتالیایی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، سس مخصوص ایتالیایی، فیله گوساله، سس سیر، قارچ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ترکیب پ...
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، سس مخصوص ایتالیایی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، سس مخصوص ایتالیایی، گوشت چرخ کرده، زیتون سیاه، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ترکیب پنیر پیت...
پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، سس مخصوص ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، زیتون سیاه، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ترکیب پنیر...
پیتزا چیکن ایتالیایی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، سس مخصوص ایتالیایی، ذرت، نخود فرنگی، هویج، زیتون سیاه، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ترکیب...
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی‌ متری، سس مخصوص ایتالیایی، ریحان، گوجه فرنگی، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص یوز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، ترکیب پنیر پیتز...
پیتزا مخصوص یوز آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، فیله مرغ خرد شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، گوجه فرنگی، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا آلفردو آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، ترکیب پنیر پیتزا
پیتزا ماشروم آمریکایی

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۸ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی‌ متری، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون سیاه، کنجد، ترکیب ...
پیتزا استاف کراست آمریکایی
۲۴۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، سس مخصوص، گوجه، ریحان، نان گرد
همبرگر مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیف برگر ویژه یوز

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، یک اسلایس بیکن، قارچ، پنیر گودا، سیب زمینی، سس مخصوص، ریحان، گوجه
بیف برگر ویژه یوز
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، یک اسلایس پنیر گودا، سس مخصوص، ریحان، خیارشور، گوجه فرنگی، نان گرد
چیز برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، یک اسلایس پنیر گودا، قارچ، سس مخصوص، ریحان، خیارشور، گوجه فرنگی، نان گرد
قارچ برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، ۲ اسلایس پنیر گودا، سس مخصوص، ریحان، خیارشور، گوجه فرنگی، نان گرد
رویال برگر
۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ برگر تنوری

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، سس مخصوص، قارچ، چیپس، پنیر تنوری شده، نان باگت
ساندویچ برگر تنوری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

استیک مرغ تنوری

نان بلند، سس مخصوص، قارچ، چیپس، پنیر، استیک مرغ
استیک مرغ تنوری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سرآشپز

گوشت ریش ریش شده، فیله مرغ تکه ای، سس مخصوص، قارچ، یک اسلایس پنیر گودا، چیپس، پنیر ذوب شده روی نان باگت، نان باگت
ساندویچ مخصوص سرآشپز
۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه یوز

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، سینه مرغ گریل شده، قارچ، چیپس، پنیر تنوری شده، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ویژه یوز
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۷۰%، قارچ، چیپس، پنیر تنوری، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، نان بروتچن
چیکن استریپس

نرمال

۱۷۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۷۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

پاستا آلفردو مرغ

۲۵۰ گرم پاستا، ۲۰۰ گرم فیله مرغ تکه ای، سس آلفردو، قارچ، پنیر پارمسان
پاستا آلفردو مرغ
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو گوشت

۲۵۰ گرم پاستا، ۲۰۰ گرم فیله گوساله تکه ای، سس آلفردو، قارچ، پنیر پارمسان
پاستا آلفردو گوشت
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیف استراگانف

۱۴۰ گرم استیک فیله طعم دار شده، سیب زمینی خلال، قارچ، سس مخصوص
بیف استراگانف
۲۰۵,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، سیب زمینی خلال، قارچ، سس مخصوص
چیکن استراگانف
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ و سیب زمینی

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، یک نفره
قارچ و سیب زمینی
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۳ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۶ حلقه پیاز سوخاری
پیاز سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۸ سانتی متری، سس سیر، میکس پنیر پیتزا، کنجد، زیتون سیاه
نان سیر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد ایتالیایی مخصوص یوز

۵۰۰ گرم، کاهو پیچ، کلم بروکلی، زیتون سیاه، گوجه گیلاسی، پنیر فتا، ذرت، نان تست طعم دار شده با سس سیر،۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کن...
سالاد ایتالیایی مخصوص یوز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۳۰۰ گرم، کلم سفید، ترشی کلم قرمز، کوهو، گوجه فرنگی، خیار، هویج، ذرت
سالاد فصل
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۲۰۰ گرم، کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد شیشه ای زمزم

۲۸۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای زمزم
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۴,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ مخصوص محلی

۰.۵ لیتر
دوغ مخصوص محلی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان