جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

رست بیف

رست بیف
۱۶,۵۰۰ تومان

ژامبون بره بیکن

ژامبون بره بیکن
۱۲,۰۰۰ تومان

کتلت خانگی

کتلت خانگی
۱۲,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سرد

فیله مرغ سرد
۱۰,۰۰۰ تومان

ژامبون بوقلمون

ژامبون بوقلمون
۱۰,۰۰۰ تومان

کوکتل

کوکتل
۹,۰۰۰ تومان

ژامبون آندره ممتاز

ژامبون آندره ممتاز
۹,۰۰۰ تومان

کالباس ژیگو

کالباس ژیگو
۸,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ

ژامبون مرغ
۸,۰۰۰ تومان