جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

کباب کوبیده (اضافه)

کباب کوبیده (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

کباب برگ (اضافه)

کباب برگ (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

چلو کباب شیشلیک
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

چلو کباب برگ گوسفندی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز

چلو کباب لقمه ممتاز
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی گوسفندی

چلو کباب سلطانی گوسفندی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص گوسفندی

چلو کباب مخصوص گوسفندی
۴۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

خورشت فصل

خورشت فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی

باقالی پلو با ماهی
۲۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت
۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با ماهیچه
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو ماهی غزل آلا

چلو ماهی غزل آلا
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ

سوپ
۲,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۴,۰۰۰ تومان

ژله

ژله
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان