نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

کالباس خشک، سوسیس، بلغاری، گوشت چرخ شده مخلوط گوساله گوسفندی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا مخصوص

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، پنیر، قارچ.دلمه.با چیپس
پیتزا پپرونی

خانواده

۹۰,۰۰۰ تومان

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت گوساله چرخ شده مخلوط گوساه و گوسفندی، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

کالباس خشک، سوسیس، بلغاری، گوشت چرخ شده مخلوط گوساله گوسفندی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا یونانی

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

قارچ، گوشت چرخ شده مخلوط گوساله و گوسفندی، فلفل دلمه ای، فیله مرغ، پنیر
پیتزا مکزیکی

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سر آشپز

مرغ تکه ای، کالباس خشک، سوسیس، بلغاری، گوشت چرخ شده مخلوط گوساله گوسفندی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، فیله مرغ
پیتزا مخصوص سر آشپز

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

کالباس خشک، سوسیس، بلغاری، گوشت چرخ شده مخلوط گوساله گوسفندی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا مخصوص

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت گوساله چرخ شده مخلوط گوساه و گوسفندی، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

زبان، قارچ، پنیر
پیتزا زبان

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

کالباس خشک، سوسیس، بلغاری، گوشت چرخ شده مخلوط گوساله گوسفندی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا یونانی

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

قارچ، گوشت چرخ شده مخلوط گوساله و گوسفندی، فلفل دلمه ای، فیله مرغ، پنیر
پیتزا مکزیکی

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

مینی

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سر آشپز

مرغ تکه ای، کالباس خشک، سوسیس، بلغاری، گوشت چرخ شده مخلوط گوساله گوسفندی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، فیله مرغ
پیتزا مخصوص سر آشپز

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، پنیر، قارچ
پیتزا پپرونی

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

فیله مرغ، سوسیس، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و سوسیس

مینی

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۸,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم برگر مخلوط گوساله و گوسفندی، نان گرد، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
همبرگر مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

بردیا برگر

۲ عدد برگر ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی، نان گرد، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
بردیا برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

ژامبون برگر

کالباس خشک، ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم برگر مخلوط گوساله و گوسفندی، نان گرد، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ژامبون برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

پنیر پیتزا، پنیر گودا، ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم برگر مخلوط گوساله و گوسفندی، نان گرد، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
چیز برگر
۳۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر کالباس

کالباس خشک، پنیر پیتزا، پنیر گودا، ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم برگر مخلوط گوساله و گوسفندی، نان گرد، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز...
چیز برگر کالباس
۳۸,۰۰۰ تومان

سوپر مگ برگر

همبرگر، قارچ، پنیر پیتزا، نان گرد، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
سوپر مگ برگر
۳۸,۰۰۰ تومان

سوپر مگ کالباس برگر

همبرگر، کالباس خشک، نان گرد، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
سوپر مگ کالباس برگر
۴۳,۰۰۰ تومان

مگ دونالد برگر

مگ دونالد برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

بیگ مگ برگر

بیگ مگ برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی، نان گرد، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
دوبل برگر
۴۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم برگر مخلوط گوساله و گوسفندی، نان گرد، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید، قارچ
قارچ برگر
۳۳,۰۰۰ تومان

همبرگر مکزیکی

۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم برگر مخلوط گوساله و گوسفندی، نان گرد، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
همبرگر مکزیکی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کوکتل مرغ

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ کوکتل مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ کوکتل با پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ هات داگ
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ هات داگ تنوری
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ هات داگ با پنیر
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ بلغاری
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با پنیر

پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ بلغاری با پنیر
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ کالباس خشک
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک با پنیر

پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ کالباس خشک با پنیر
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک با قارچ پنیر

قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ کالباس خشک با قارچ پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ شامی

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ شامی
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ شامی با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ شامی با قارچ و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ زبان
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان با قارچ

قارچ، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ زبان با قارچ
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ زبان با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ مغز
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و قارچ

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ مغز و قارچ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ مغز و زبان
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان با قارچ

قارچ، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ مغز و زبان با قارچ
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ مغز و زبان با قارچ و پنیر
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ مرغ
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ مرغ و قارچ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ سوسیس بندری
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ

قارچ، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ سوسیس بندری با قارچ
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر

قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، نان باگت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، کلم قرمز، کلم سفید
ساندویچ فلافل
۱۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

یک نفره
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

یک نفره
سالاد اندونزی
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیکو (مینی)

مینی
پیتزا پیکو (مینی)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پیکو (متوسط)

متوسط
پیتزا پیکو (متوسط)
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ گازدار شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ گازدار شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ می ماس بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ می ماس بطری
۱۰,۰۰۰ تومان