جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ناپولی ایتالیایی

پیتزا سیر و استیک ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پومودورو، استیک فیله گوساله، پیاز، روکولا، پنیر موزارلا، روغن زیتون
پیتزا سیر و استیک ناپولی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پومودورو، فیله مرغ تکه ای، قارچ، پنیر موزارلا، روغن زیتون
پیتزا چیکن ناپولی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پومودورو، ژامبون پپرونی ۸۰٪، قارچ، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا، روغن زیتون
پیتزا پپرونی ناپولی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میت بال ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پومودورو، گوشت چرخ شده گوساله، قارچ، پیاز، روغن زیتون
پیتزا میت بال ناپولی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس ریحان،‌ فیله مرغ تکه ای، قارچ، پنیر موزارلا، روغن زیتون
پیتزا چیکن پستو ناپولی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پومودورو، سینه بوقلمون اسلایس شده، قارچ، پنیر بلوچیز، بادام هندی
پیتزا بوقلمون ناپولی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پومودورو، پنیر پارمسان، ریحان ایتالیایی، روغن زیتون
پیتزا مارگاریتا ناپولی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاورز ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس پومودورو، استیک فیله گوساله، فیله مرغ تکه ای، قارچ، پنیر موزارلا، پیاز، روغن زیتون
پیتزا میت لاورز ناپولی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن دودی ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، بیکن گوشت دودی ۹۸٪، قارچ، پنیر موزارلا، کنجد
پیتزا بیکن دودی ناپولی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، زیتون، پیاز، تخمه، پنیر موزارلا، روغن زیتون
پیتزا رست بیف ناپولی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا کاپری (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون میکس ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا کاپری (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پلاس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون میکس، فیله مرغ تکه شده، استیک گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص پلاس (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سانتانا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، استیک گوشت گوساله، قارچ، میکس پنیر پیتزا
پیتزا سانتانا (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، سس تند، قارچ، میکس پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکو (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکال (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پپرونی، ژامبون میکس، فلفل هالوپینو، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکال (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، بوقلمون فراوری شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا بوقلمون (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون میکس، کوکتل، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون میکس، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا سالامی (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس پلاس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت استیک، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا میکس پلاس (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، میکس پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت استیک، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا چیلی بیف (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی چیکن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، فیله مرغ گریل شده، سس تند، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا چیلی چیکن (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
 پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا تانگو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر پیتزا
پیتزا تانگو (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، کدو، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، قارچ، میکس پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

بانی برگر

۱۵۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، پنیر چدار، ژامبون ۹۰ درصد، گوجه، خیارشور، کاهو
بانی برگر
۹۷,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۳۰۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، ۲ اسلایس پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان برگر
دوبل برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پاناکوتا برگر

۱۵۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، یک عدد فیله مرغ گریل شده ۱۱۰ گرمی، قارچ، یک اسلایس پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیار شور، کا...
پاناکوتا برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان برگر
ماشروم برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

مرغ برگر

یک عدد فیله مرغ گریل شده ۲۰۰ گرمی، قارچ، یک اسللایس پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان برگر
مرغ برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، ۲ اسلایس پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان برگر
چیز برگر
۹۷,۰۰۰ تومان

برگر

۱۵۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان برگر
برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کباب ترکی گوشت

دونر گوشت، پیاز، فلفل دلمه، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

دونر مرغ، پیاز، فلفل دلمه، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی میکس

دونر گوشت و مرغ، پیاز، فلفل دلمه، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ کباب ترکی میکس
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۴ اسلایس ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۱۲۰ گرم زبان گوساله ریش ریش شده، جعفری، قارچ، یک اسلایس پنیر چدار، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ زبان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، میکس پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک کاربروتو

استیک گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک کاربروتو
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیف مکزیکی

استیک گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، فلفل دلمه ای گریل شده، قارچ، پنیر، سس هالوپینو، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بیف مکزیکی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیگ چیف

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، میکس پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بیگ چیف
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۲۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری، قارچ، پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون

۱۵۰ گرم بوقلمون فرآوری شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بوقلمون
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن چیز

۲۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، میکس پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیکن چیز
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تستادو

استیک گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، ۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، میکس پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ تستادو
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات چیز چیلی

یک عدد هات داگ، قارچ، یک اسلایس پنیر، سس هالوپینو، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات چیز چیلی
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ بلغاری

یک عدد هات داگ بلغاری، قارچ، یک اسلایس پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ بلغاری
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ اسلایس ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

خیارشور، گوجه، کاهو، سس، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۶ اسلایس ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۶ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۹۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استیریپس (۳ تکه)

۳ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد سیزر با سس سیر، یک عدد سس چیلی تای، سالاد کلم، یک عدد نان باگت
فیله استیریپس (3 تکه)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ران سوخاری (چهار تکه)

۴ تکه ران مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد سیزر با سس سیر، یک عدد نان باگت
ران سوخاری (چهار تکه)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد ران سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد سیزر با سس سیر، یک عدد نان باگت
مرغ سوخاری (سه تکه)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سوخاری

۵ عدد فیله مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد سیزر با سس سیر، یک عدد نان باگت
خوراک مرغ سوخاری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد ران مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد سیزر با سس سیر، یک عدد نان باگت
مرغ سوخاری (دو تکه)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری

کتف سوخاری، بال سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد سیزر با سس سیر، یک عدد نان باگت، سس چیلی تای، ۷تکه
کتف و بال سوخاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک دونر گوشت

۱۴۰ گرم دونر گوشت، خیارشور، کاهو، گوجه، پیاز، فلفل دلمه ای، یک عدد نان فرانسوی
خوراک دونر گوشت

یک پرس

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک دونر مرغ

۱۴۰ گرم دونر مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، فلفل دلمه ای، یک عدد نان فرانسوی
خوراک دونر مرغ

یک پرس

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک دونر گوشت و مرغ

۱۴۰ گرم دونر گوشت و مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، فلفل دلمه ای، یک عدد نان فرانسوی
خوراک دونر گوشت و مرغ

یک پرس

۱۷۰,۰۰۰ تومان

دیس مخصوص (پرسی)

۲۵۰ گرم استیک مرغ، ۲ عدد دنده کباب گوسفندی ۷۰ گرمی، ۶۰ گرم دونر گوشت گوساله، ۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، ۳۰۰ گرم برنج مکزیکی، سالاد ...
دیس مخصوص (پرسی)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک زبان (پرسی)

۴۰۰ گرم میکس استیک زبان گوساله و قارچ و پنیر پیتزا، دورچین: سیب زمینی، سالاد سیزر، نان باگت فرانسوی
خوراک زبان (پرسی)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ فرانسوی (پرسی)

۳۵۰ گرم استیک سینه مرغ، سیب زمینی گریل شده، سس قارچ، کدو، فلفل دلمه ای
استیک مرغ فرانسوی (پرسی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

سام گریل فرانسوی (پرسی)

۳۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد سیزر، نان باگت
سام گریل فرانسوی (پرسی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ پستو (پرسی)

۱۸۰ گرم سینه مرغ گریل شده تکه ای میکس شده با ذرت، نخود، هویج، جعفری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد سیزر
خوراک مرغ پستو (پرسی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

بیف استراگانف (پرسی)

۲۲۰ گرم استیک گوشت گوساله، سس قارچ، سیب زمینی سرخ شده، پنیر پارمسان
بیف استراگانف (پرسی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف (پرسی)

۲۲۰ گرم فیله مرغ گریل، سس قارچ، سیب زمینی سرخ شده، پنیر پارمسان
چیکن استراگانف (پرسی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ رژیمی (پرسی)

۱۸۰ گرم سینه مرغ گریل شده تکه ای، دورچین: سبزیجات گریل شده
خوراک مرغ رژیمی (پرسی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت رژیمی (پرسی)

گوشت استیکی، دورچین: سبزیجات گریل شده
خوراک گوشت رژیمی (پرسی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک سبزیجات مغولی رژیمی (پرسی)

میکس سبزیجات
خوراک سبزیجات مغولی رژیمی (پرسی)
۹۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه راگو

۱۲۰ گرم پنه، ۱۴۰ گرم استیک گوشت گوساله، قارچ، سس بشامل، پنیر پارمسان
پاستا پنه راگو
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، قارچ، سس بشامل، پاستا، پنیر کبابی
پاستا چیکن آلفردو
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاستا میکس

میکس گوشت و مرغ، پاستا، سس، پنیر پارمسان
پاستا میکس
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاستا اسکوتا

۱۲۰ گرم پنه، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، گوجه فرنگی، سبزیجات، سس مخصوص
پاستا اسکوتا
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا بشامل

سبزیجات، قارچ، سس بشامل، پاستا، پنیر کبابی
پاستا بشامل
۹۸,۰۰۰ تومان

لازانیا

گوشت چرخ کرده مخلوط، قارچ، سس بشامل، ذرت، فلفل دلمه ای، لازانیا
لازانیا
۱۱۵,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک بدون کالباس رست بیف

اسنک بدون کالباس رست بیف
۱۸۰,۰۰۰ تومان

اسنک تانگو

زبان، قارچ، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک تانگو
۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسنک رست بیف

کالباس میکس، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک رست بیف
۱۸۰,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک گوشت و قارچ
۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسنک بوقلمون تنوری

کالباس میکس، بوقلمون فرآوری شده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک بوقلمون تنوری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ تنوری

کالباس میکس، مرغ گریل شده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک مرغ تنوری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

اسنک میکس تنوری

کالباس میکس، مرغ گریل شده، گوشت استیک شده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک میکس تنوری
۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسنک ژیگو تنوری

کالباس میکس، گوشت استیک شده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک ژیگو تنوری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

اسنک بدون کالباس گوشت

گوشت استیک، قارچ، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک بدون کالباس گوشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان

اسنک بدون کالباس مرغ

مرغ گریل، قارچ، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک بدون کالباس مرغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

اسنک بدون کالباس میکس

مرغ گریل، گوشت استیک، قارچ، ا، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک بدون کالباس میکس
۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسنک بدون کالباس بوقلمون

بوقلمون فرآوری شده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک بدون کالباس بوقلمون
۱۴۵,۰۰۰ تومان

اسنک سالامی تنوری

کالباس میکس، قارچ، سالامی، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک سالامی تنوری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسنک پپرونی تنوری

کالباس میکس، قارچ، پپرونی، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک پپرونی تنوری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسنک کالازونه

کالباس میکس، قارچ، فلفل هندی، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک کالازونه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص تنوری

کالباس میکس، قارچ، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک مخصوص تنوری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

اسنک سبزیجات

سبزیجات گریل، قارچ، میکس پنیر پیتزا، نان باگت
اسنک سبزیجات
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۵۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کباب...
چلو کباب سلطانی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۳۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو کباب برگ
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی٬ ۱۵۰ گرم فیله گوساله، ۱۵۰ گرم فیله مرغ، ۳۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، فلفل کبابی،...
چلو کباب بختیاری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی،...
چلو کباب وزیری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو کباب کوبیده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ران با استخوان ۹۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج خارجی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، فلفل کبابی، لیمو، کره
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک مرغ ربی

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده سس پز،
خوراک مرغ ربی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰گرمی، یک سیخ جوجه ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، کلم قرمز، فلفل کبابی، لیمو، کره
خوراک کباب وزیری
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، گوجه کبابی، کلم قرمز، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد...
خوراک کباب کوبیده (سه سیخ)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰گرمی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، گوجه کبابی، کلم قرمز، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد ...
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ران با استخوان ۷۰۰ گرمی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، گوجه کبابی، کلم قرمز، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد نان سنتی
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، گوجه کبابی، کلم قرمز، فلفل کبابی، لیمو، یک عدد نان سنتی
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ساده

چلو ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

برنج سفید

برنج سفید
۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ربی (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده سس پز، زرشک پلو با برنج خارجی
زرشک پلو با مرغ ربی (ران)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد میکس پلاس

کاهو فرانسوی، هویج، ذرت نخود فرنگی، جعفری، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ۶۰ گرم دونر گوشت گوساله، ۶۰ گرم مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، س...
سالاد میکس پلاس
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سیزر

کاهو فرانسوی، کدو، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، ۹۰ گرم مرغ گریل شده، پنیر پامسان، سس سیزو
سالاد سیزر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ تند

کاهو فرانسوی، کدو، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، ۱۰۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده با سس تند گریل شده، سس چیلی
سالاد مرغ تند
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد مکزیکی

کاهو فرانسوی، کدو، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، ۱۰۰ گرم فیله سوخاری، چیپس خلال، سس لمون، سس چیلی
سالاد مکزیکی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو فرانسوی، نان تست، کدو، فلفل دلمه ای کلم بروکلی، ۱۰۰ گرم دونر گوشت، پنیر پارمسان، سس سیزر
سالاد یونانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد لبنانی

کاهو فرانسوی، کدو، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، ۸۰ گرم استیک گوشت گوساله، پنیر پارمسان، سس لمون، سس بالزامیک
سالاد لبنانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد کارتافل (ماکارونی)

ماکارونی، سس مخصوص، کاهو فرانسوی، سبزیجات مخلوط، سیب زمینی سرخ کرده
سالاد کارتافل (ماکارونی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سبزیجات چاینیز

کاهو فرانسوی، کدو، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، سس لمون
سالاد سبزیجات چاینیز
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، سس، یک نفره
سالاد فصل
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

یک نفره
سالاد پاستا
۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر کوزه ای

ماست موسیر کوزه ای
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب پنیر بزرگ با ژامبون

سیب زمینی سرخ شده، پنیر، قارچ، ژامبون
سیب پنیر بزرگ با ژامبون
۹۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس چدار

سیب زمینی با سس چدار
۹۹,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

یک نفره، شرکتی
ترشی مخلوط
۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ
سیب زمینی با سس قارچ
۹۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان باگت طعم دار شده با سس سیر، پنیر لبنه، جعفری، شوید
نان سیر
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، میکس پنیر پیتزا
سیب زمینی پنیری

بزرگ

۹۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

جو، قارچ، هویج، جعفری، خامه، شیر
سوپ جو
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیر ناپولی ایتالیایی ۳۰ سانتی متری

خمیر پیتزا ایتالیایی ناپولی، پنیر مطهر، سس سیر، سبزیجات معطر
نان سیر ناپولی ایتالیایی 30 سانتی متری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

اضافات

سس چدار

سس چدار
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

سس چیلی تای

سس چیلی تای
۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد فصل

سس سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سس ساندویچ

سس ساندویچ
۵,۰۰۰ تومان

نان لواش سنتی

نان لواش سنتی
۵,۰۰۰ تومان

یک تکه فیله سوخاری

یک تکه فیله سوخاری
۲۵,۰۰۰ تومان

یک تکه ران سوخاری

یک تکه ران سوخاری
۳۰,۰۰۰ تومان

کاسه سس قارچ

کاسه سس قارچ
۵۵,۰۰۰ تومان

سس لمون

یک عدد
سس لمون
۵,۰۰۰ تومان

سس سیزر

یک عدد
سس سیزر
۵,۰۰۰ تومان

سس گرین اپل

یک عدد
سس گرین اپل
۵,۰۰۰ تومان

سس تند

یک عدد
سس تند
۵,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد
نان اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه انرژی زا قوطی استرانگ بیر

۲۳۰ میلی لیتر
نوشابه انرژی زا قوطی استرانگ بیر
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زمزم پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زمزم پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

آب گازدار

آب گازدار
۱۴,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار هوفنبرگ پرتغالی

آبمیوه گازدار هوفنبرگ پرتغالی
۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

سیب

۱۵,۰۰۰ تومان

انار

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی پارسی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۸,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار هوفنبرگ

۲۵۰ میلی لیتر
آبمیوه گازدار هوفنبرگ

موهیتو

۲۰,۰۰۰ تومان

لیموناد

۲۰,۰۰۰ تومان

کاکتوس

۲۰,۰۰۰ تومان

بلوبری

۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی پارسی
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری سنتی

۰.۵ لیتر
دوغ بطری سنتی
۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان