جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۴۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس (وزیری)

چلو کباب میکس (وزیری)
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۴,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۴۰,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۴۴,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب میکس (وزیری)

خوراک کباب میکس (وزیری)
۱۷,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۱,۵۰۰ تومان

خوراک گوشت

خوراک گوشت
۴۵,۵۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

خوراک ماهیچه
۵۵,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ سوخاری

خوراک مرغ سوخاری
۱۴,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه مازندران (اکبر جوجه)

خوراک جوجه مازندران (اکبر جوجه)
۱۷,۵۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کامل
گوجه کبابی (یک سیخ)
۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ

چلو مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

چلو گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سوخاری

چلو مرغ سوخاری
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مازندران (اکبر جوجه)

چلو جوجه مازندران (اکبر جوجه)
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کاهو

سالاد کاهو
۲,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۲,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۲,۵۰۰ تومان

سوپ جو (یک کیلوگرم)

سوپ جو (یک کیلوگرم)
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ لیوانی پادراتوس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی پادراتوس
۱,۵۰۰ تومان

دوغ بطری پادراتوس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری پادراتوس
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده پادراتوس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده پادراتوس
۶,۰۰۰ تومان

ماالشعیر بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر بطری عالیس

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

هلو

۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۲,۵۰۰ تومان

انگور

۲,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده عالیس

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده عالیس

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

هلو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

انگور

۴,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا

۴,۵۰۰ تومان

فانتا

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان