نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، گوجه، ادویه مخصوص
پیتزا یونانی

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، کنجد، پنیر
پیتزا پپرونی (تند)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا (قارچ و مرغ)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت مرغ، پنیر، گوجه، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا ویکتوریا (قارچ و مرغ)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۵۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (مخصوص)

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، پنیر، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت
پیتزا سیسیلی (مخصوص)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۴۴,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک (مخلوط)

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پنیر، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوشت چرخ کرده
پیتزا نیویورک (مخلوط)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۴۴,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو (تند)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس تند، کالباس، پنیر، هات داگ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
پیتزا شیکاگو (تند)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۴۴,۵۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

۱۳۰ گرم برگر گوشت، قارچ گریل شده، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، جعفری، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر با قارچ
۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ویژه)

خمیر پیتزا آمریکایی، مغز ران گوساله، پنیر، قارچ، پیاز، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف (ویژه)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سیسیلی (مخصوص)

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، پنیر، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت
پیتزا سیسیلی (مخصوص)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۴۴,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک (مخلوط)

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پنیر، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوشت چرخ کرده
پیتزا نیویورک (مخلوط)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۴۴,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ویژه)

خمیر پیتزا آمریکایی، مغز ران گوساله، پنیر، قارچ، پیاز، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف (ویژه)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، گوجه، ادویه مخصوص
پیتزا یونانی

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا (قارچ و مرغ)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت مرغ، پنیر، گوجه، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا ویکتوریا (قارچ و مرغ)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۵۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (تند)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس تند، پنیر، گوشت چرخ کرده، چیپس، سس مخصوص
پیتزا مکزیکی (تند)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو (تند)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس تند، کالباس، پنیر، هات داگ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
پیتزا شیکاگو (تند)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۴۴,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، کنجد، پنیر
پیتزا پپرونی (تند)

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه، کنجد، ادویه
پیتزا سبزیجات

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۴۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت گریل

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوشت راسته، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز پنیر
پیتزا گوشت گریل

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ گریل

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سینه مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا فیله مرغ گریل

یک نفره (۲۱ سانتیمتری)

۵۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتیمتری)

۷۳,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، جعفری، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر
۲۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

۱۳۰ گرم برگر گوشت، قارچ گریل شده، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، جعفری، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر با قارچ
۳۹,۵۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، جعفری، سس مخصوص، نان گرد
دبل چیز برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زینگر

۲ عدد فیله استریپس، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، جعفری، سس مخصوص، نان مخصوص
ساندویچ زینگر
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، چیپس، قارچ، پنیر گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۳۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ گریل

۳ عدد فیله مرغ گریل، پنیر، قارچ، گریل شده، کاهو، گوجه، خیار شور، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ گریل
۴۱,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

فیله سوخاری

۳ عدد فیله مرغ، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده
فیله سوخاری
۵۰,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

کتف و بال مرغ

۴ عدد کتف و بال مرغ، سس تند، کنجد،
کتف و بال مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
سیب زمینی سرخ شده
۱۳,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰-۱۲ عدد قارچ، ادویه، سس تارتار
قارچ سوخاری
۱۸,۵۰۰ تومان

نان سیر دار

۶ تکه نان مخصوص، سس سیر، پنیر، سبزیجات مخصوص
نان سیر دار
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۴,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۶,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

هلو

۱۶,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان