جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

پکیج اکونومی (دو نفره)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرم، یک سیخ کباب برگ گوشت مغزی گوسفندی ۱۸۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گ...
پکیج اکونومی (دو نفره)
۴۲۲,۰۰۰ تومان

پکیج رویال فمیلی (چهار نفره)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب با استخوان، یک سیخ کباب برگ گوشت مغزی گوسفندی ۱۸۰ گرم، یک سیخ کباب لقمه، ۴ پرس...
پکیج رویال فمیلی (چهار نفره)
۶۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت مغزی گوسفندی ۱۸۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته...
چلو کباب سلطانی
۲۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت مغزی گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز، نان سنتی
چلو کباب برگ

مخصوص (۱۸۰ گرم)

۲۵۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش شمالی

یک سیخ کباب ترش مغزی گوسفندی ۱۸۰ گرم به همراه رب انار و مغز گردو، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور...
چلو کباب ترش شمالی
۲۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دو...
چلو کباب وزیری
۱۶۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرم ۱۰۰ گرم مغزی گوسفندی و ۱۰۰ گرم سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، خیار...
چلو کباب بختیاری
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب جنگلی

یک سیخ کباب جنگلی شامل سینه مرغ، گوشت مغزی گوسفندی، گوجه فرنگی، پیاز و فلفل دلمه ای، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: ...
چلو کباب جنگلی
۲۰۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۴۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم...
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۵۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم...
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۳۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز، نان سنتی
چلو جوجه کباب زعفرانی

مخصوص (۲۵۰ گرم)

۱۵۴,۰۰۰ تومان

(۲۰۰ گرم)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ۴۵۰ گرم جوجه کباب با استخوان، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پی...
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاویج (ترش)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرم به همراه سس انار و مغز گردو، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ت...
چلو جوجه کباب لاویج (ترش)
۱۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، کره، برنج زعفرانی و زرشک
چلو کره
۵۵,۰۰۰ تومان

ته دیگ (اضافه)

۵ تکه ته دیگ زعفرانی
ته دیگ (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

۷ تکه بال مرغ کبابی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز
چلو بال کبابی
۱۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت مغزی گوسفندی ۱۸۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۰۰ گرم، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خ...
خوراک کباب سلطانی
۲۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت مغزی گوسفندی، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز
خوراک کباب برگ

رویال (۲۵۰ گرم)

۲۳۴,۰۰۰ تومان

مخصوص (۱۸۰ گرم)

۲۰۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش شمالی

یک سیخ کباب ترش گوشت مغزی گوسفندی ۱۸۰ گرم به همراه رب انار و مغز گردو، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز
خوراک کباب ترش شمالی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرم، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ...
خوراک کباب وزیری
۱۰۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرم شامل ۱۰۰ گرم گوشت مغزی گوسفندی و ۱۰۰ گرم سینه مرغ، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرم...
خوراک کباب بختیاری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب جنگلی

یک سیخ کباب جنگلی شامل سینه مرغ و مغزی گوسفندی، گوجه، پیاز و فلفل دلمه ای، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پ...
خوراک کباب جنگلی
۱۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

دو سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۴۰ گرم، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز
خوراک کباب لقمه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۴۰ گرم، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاویج (ترش)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرف ۲۰۰ گرم به همراه سس انار و مغز گردو، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز
خوراک جوجه کباب لاویج (ترش)
۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز
خوراک جوجه کباب

(۲۰۰ گرم)

۸۴,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۵۰ گرم)

۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۵۰ گرم، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۷ تکه بال مرغ کبابی، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز
خوراک بال کبابی
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا کامل کبابی، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز
خوراک ماهی قزل آلا
۱۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

یک عدد ران کامل مرغ سرخ شده، نان سنتی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز
خوراک مرغ سرخ شده
۹۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کامل کبابی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز، نان سنتی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۲۱۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ یخنی

یک عدد ران کامل مرغ سرخ شده، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز، نا...
زرشک پلو با مرغ یخنی
۱۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گردن

۴۵۰ گرم گوشت بره
خوراک گوشت گردن
۲۷۳,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

یک پرس خورشت قیمه، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ
چلو خورشت قیمه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۳۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (بدون برنج)

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (بدون برنج)
۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (بدون برنج)

یک پرس خورشت قیمه، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه (بدون برنج)
۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (بدون برنج)

یک پرس خورشت قیمه، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان سرخ شده
خورشت قیمه بادمجان (بدون برنج)
۸۳,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو گوشت گردن

۴۵۰ گرم گوشت بره
چلو گوشت گردن
۳۱۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

۶۵۰ گرم گوشت ماهیچه به همراه ۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته دیگ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، پیاز، نان سنتی تکه ا...
چلو ماهیچه
۳۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

شیشیلیک با وزن ۶۰۰ گرم
چلو کباب شیشلیک
۳۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

شیشیلیک با وزن ۶۰۰ گرم
خوراک کباب شیشلیک
۳۰۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۶۵۰ گرم گوشت ماهیچه
خوراک ماهیچه
۲۸۶,۰۰۰ تومان

غذای آسیایی

نودل مرغ و سبزیجات

یک نفره، نودل، ۱۵۰ گرم مرغ گریل شده، سبزیجات فلفل دلمه ای، کدو، هویچ، کلم، پیاز، سیر، قارچ ذرت، جوانه گندم، کلم بروکلی
نودل مرغ و سبزیجات
۱۷۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (شش تکه)

۶ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده توپی
فیله استریپس (شش تکه)
۱۶۴,۰۰۰ تومان

استیک ایتالیایی

۲۵۰ گرم گوشت گوساله، سس ایتالیایی، پیاز، خیار شور
استیک ایتالیایی
۲۷۰,۰۰۰ تومان

استیک چیکن

۳۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، سس قارچ، خیار شور
استیک چیکن
۱۸۶,۰۰۰ تومان

استیک فیله مینیون

۳ اسلایس گوشت راسته گوساله، سیب زمینی سرخ شده توپی شکل، سس مخصوص، خیار شور، کلم قرمز، پیاز
استیک فیله مینیون
۲۷۲,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن پستو قرمز

پاستا فتوچینی، فیله مرغ گریل شده، سس قرمز پستو، قارچ، پنیر پارمزان
پاستا چیکن پستو قرمز
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پاستا پنه، ۱۵۰ گرم مرغ گریل شده، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا چیکن آلفردو
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پاستا بیف ناپولی

پاستا پنه، گوشت گوساله گریل شده، قارچ، سس مخصوص ماسکارپونه
پاستا بیف ناپولی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

فتوچینی سبزیجات

پاستا فتوچینی، اسفناج، سبزیجات پخته شده، قارچ، پنیر پارمزان، مغز تخم آفتابگردان، کدو، بادمجان، سس پستو
فتوچینی سبزیجات
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا، کالباس پپرونی، قارچ، سس مخصوص، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی
۱۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز و جعفری، سس خردل، سس باربیکیو، نان باگت سبوس دار
ساندویچ هات داگ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله ریش شده، پنیر موزارلا، قارچ، پیاز و جعفری، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، سس باربیکیو، سس کچاپ، نان باگت سبوس دار
ساندویچ رست بیف
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله استریپس

۶ تکه فیله مرغ سوخاری، پنیر موزارلا، قارچ، پیاز و جعفری، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، سس باربیکیو، سس کچاپ، نان باگت سبوس دار
ساندویچ فیله استریپس
۱۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژیگو رویال (سرد)

۲۰۰گرم کالباس ژیگو ، کاهو، گوجه، خیارشور، ۳عدد پنیر ورقه ای گودا، سیب زمینی خلالی، نان فرانسوی
ساندویچ ژیگو رویال (سرد)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ جو سفید

سوپ جو سفید ،مرغ ریش شده
سوپ جو سفید

یک کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک پرس

۳۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا مخصوص، سس سیر، پنیر موزارلا، جعفری، زیتون سیاه
نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ساده

۱۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ شده ساده
۶۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده مخصوص

۱۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، پنیر موزارلا، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، زیتون، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ شده مخصوص
۹۶,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

بین ۲۲ تا ۲۴عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۸۳,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فیله مرغ گریل شده، نان تست، پنیر پارمزان، سس سزار،جوانه گندم
سالاد سزار
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد رژیمی

سبزیجات سبز فصل، کاهو پیچ، فلفل دلمه ای، کدو، خیار، زیتون سیاه، سس ریحان، کلم بروکلی،جوانه گندم
سالاد رژیمی
۶۲,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

پنیر فتا مربعی، گوجه فرنگی، خیار، کاهو، هویج، فلفل دلمه ای، پیاز، زیتون سیاه، سس مخصوص، زیره، سس سیر،جوانه گندم
سالاد یونانی
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، کلم سفید، خیار، گوجه فرنگی، هویج رنده شده، سس یک نفره
سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۸,۰۰۰ تومان

کوکا کولا لایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

ملون

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو نعنا

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

سیب

۱۲,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی (۵۰۰ میلی لیتر)

ماالشعیر قوطی هی دی (500 میلی لیتر)

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

لیمو نعنا

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه آبمیوه گازدار

نوشابه آبمیوه گازدار

پرتقال انبه

۱۱,۰۰۰ تومان

موهیتو

۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

یک لیتر
دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

پک سس ۳ عددی مخصوص

پک سه عدد سس مخصوص مجموعه
پک سس 3 عددی مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

قاشق و چنگال

نمک، فلفل، سماق، آدامس، خلال دندان، پدالکلی، نی
قاشق و چنگال
۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۰۰ گرم ماست ساده (شرکتی)
ماست ساده
۵,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر (شرکتی)
ماست موسیر
۹,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده (شرکتی)
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

پک ۶ عدد سس

دو عدد سس کچاپ، دو عدد سس مایونز، دو عدد سس مایونز چیلی
پک 6 عدد سس
۶,۰۰۰ تومان