جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا استیک دونفره

خمیر نازک آمریکایی ، راسته گوساله مزه دار، پنیر مخصوص تیته، زیتون
پیتزا استیک دونفره
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سزار دونفره

خمیر نازک آمریکایی مرغ گریل، سیر و سبزیجات، پنیر مخصوص تیته، کاهو ساطوری، سس مخصوص تیته، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سزار دونفره
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیرواستیک دونفره

خمیر نازک آمریکایی، راسته گوساله مزه دار، سیر و سبزیجات، پنیر مخصوص تیته، زیتون
پیتزا سیرواستیک دونفره
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف دونفره

خمیر نازک آمریکایی گوشت رست بیف طعم دار، پنیر مخصوص تیته، سس مخصوص، قارچ، زیتون
پیتزا رست بیف دونفره
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی دونفره

خمیر نازک آمریکایی بلونز گوشت، پنیر مخصوص تیته، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی دونفره
۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پرومکزیکو

خمیر نازک آمریکایی پپرونی هات بلونز، پنیر مخصوص تیته، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پرومکزیکو
۱۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن دونفره

خمیر نازک آمریکایی مرغ گریل، پنیر و سس مخصوص تیته، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن دونفره
۱۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال دونفره

خمیر نازک آمریکایی مخلوط ژامبون مرغ و گوشت و سوسیس، پنیر مخصوص تیته، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال دونفره
۱۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی دونفره

خمیر نازک آمریکایی پپرونی، پنیر مخصوص تیته، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی دونفره
۱۰۱,۵۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو دونفره

خمیر نازک آمریکایی هات داگ، خمیر نازک آمریکایی، پنیر مخصوص تیته، سس مخصوص قارچ، فلفل دلمه
پیتزا شیکاگو دونفره
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل دونفره

خمیر نازک آمریکایی، ۱/۴ پپرونی، ۱/۴ سبزیجات، ۱/۴ اسپشیال، ۱/۴ بلونز
پیتزا چهارفصل دونفره
۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا تیته (دو نفره)

خمیر نازک آمریکایی، مرغ گریل شده، گوشت رست بیف، مخلوط ژامبون، سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص تیته، فلفل دلمه ای
پیتزا تیته (دو نفره)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا تیته

خمیر نازک آمریکایی قالب ۲۶ سانتی متری، مرغ گریل شده، گوشت رست بیف، ژامبون، قارچ، پنیر مخصوص تیته، فلفل دلمه ای
پیتزا تیته
۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر نازک آمریکایی قالب ۲۶ سانتی متری، راسته گوساله مزه دار، پنیر مخصوص تیته، زیتون
پیتزا استیک
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر نازک آمریکایی قالب ۲۶ سانتی متری ، راسته گوساله مزه دار، سیر و سبزیجات، پنیر مخصوص تیته، زیتون
پیتزا سیر و استیک
۸۷,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر نازک آمریکایی قالب۲۶ گوشت رست بیف طعم دار، پنیر مخصوص تیته، سس مخصوص، قارچ، زیتون
پیتزا رست بیف
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت یونانی

خمیر نازک آمریکایی قالب ۲۶ سانتی متر بلونز گوشت، پنیر مخصوص تیته، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت یونانی
۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پرو مکزیکو

خمیر نازک آمریکایی قالب۲۶ پپرونی هات بلونز، پنیر مخصوص تیته، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پرو مکزیکو
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر نازک آمریکایی قالب۲۶ مرغ گریل، پنیر و سس مخصوص تیته، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن
۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر نازک آمریکایی قالب ۲۶ سانتی متری مخلوط ژامبون مرغ و گوشت و سوسیس، پنیر مخصوص تیته، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر نازک آمریکایی قالب ۲۶ سانتی متری پپرونی، پنیر مخصوص تیته، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا وجتریا

خمیر نازک آمریکایی قالب ۲۶ سانتی متری ذرت، بی بی کورن گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص تیته، سس مخصوص تیته
پیتزا وجتریا
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

خمیر نازک آمریکایی قالب ۲۶ سانتی متری، ۱/۴ پپرونی، ۱/۴ سبزیجات، ۱/۴ اسپشیال، ۱/۴ بلونز
پیتزا چهار فصل
۶۹,۵۰۰ تومان

پیتزا سزار تیته

خمیر نازک آمریکایی قالب ۲۶ سانتی متری مرغ گریل، سیر و سبزیجات، پنیر مخصوص تیته، کاهو ساطوری، سس مخصوص تیته، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سزار تیته
۶۵,۵۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر نازک آمریکایی قالب ۲۶ سانتی متری هات داگ، خمیر نازک آمریکایی، پنیر مخصوص تیته، سس مخصوص قارچ، فلفل دلمه
پیتزا شیکاگو
۵۳,۰۰۰ تومان

برگر

تیته برگر

۲ عدد برگر تیته، ژامبون، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیار شور
تیته برگر
۷۹,۵۰۰ تومان

برگر ذغالی

۱برگر تیته، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیار شور
برگر ذغالی
۴۹,۵۰۰ تومان

چیز برگر

۱برگر تیته، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیار شور
چیز برگر
۵۳,۵۰۰ تومان

دبل چیز برگر

دو عدد برگر ، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
دبل چیز برگر
۷۷,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱برگر، قارچ بلانچ، سس مخصوص، پنیر پروسس، کاهو، خیار شور، گوجه
ماشروم برگر
۵۸,۵۰۰ تومان

میکس برگر

۱برگر تیته، سینه مرغ طعم دار، پنیرگودا، خیارشور، کاهو، قارچ، گوجه
میکس برگر
۶۷,۰۰۰ تومان

چیکن گریل برگر

سینه مرغ طعم دار شده، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو
چیکن گریل برگر
۴۵,۵۰۰ تومان

زینگر برگر

سینه مرغ سوخاری، پنیر گودا، خیار شور، گوجه، کاهو
زینگر برگر
۴۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ساناتیته

استیک راسته گوساله گریل شده، فیله گریل، ماشروم، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ ساناتیته
۷۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیلادلفیا

استیک راسته گوساله مزه دار، سس مخصوص تیته، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ فیلادلفیا
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت رست بیف طعم دار، سس رست بیف، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ رست بیف
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

فیله سوخاری، ژامبون، سس مخصوص، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ سوپریم
۴۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تیته

هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، سس، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ هات داگ تیته
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ دودی تیته

خوراک مرغ و قارچ دودی، خیارشور، گوجه، جعفری ساطوری
ساندویچ مرغ و قارچ دودی تیته
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون تنوری(مرغ،گوشت،میکس)، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ ژامبون تنوری
۴۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون (سرد)

ژامبون(گوشت،مرغ،میکس)، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ ژامبون (سرد)
۳۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

سینه کامل سوخاری

یک سینه کامل مرغ سوخاری (نرمال، اسپایسی)، سیب زمینی ، سالاد کلم ، سس سیر
سینه کامل سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ قطعه بال سوخاری
بال سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ران و بالا ران مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۶۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ران و بالا ران مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۶۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری شش تکه

۶ تکه ران و بالا ران مرغ سوخاری، ۲ عدد سیب زمینی، ۲ سالاد کلم
مرغ سوخاری شش تکه

نرمال

۱۲۹,۵۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۹,۵۰۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم
فیله استریپس چهار تکه
۶۰,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

یک تکه مرغ سوخاری، یک تکه فیله سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس سیر، سس کنتاکی
سبد سوخاری

یک نفره

۷۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۸۹,۵۰۰ تومان

پاستا

پاستا چیکن آلفردو

پاستا پنه، سینه مرغ مزه دار شده، سس آلفردو، قارچ
پاستا چیکن آلفردو
۵۸,۰۰۰ تومان

لازانیا تیته

گوشت تازه و قارچ ، برگه لازانیا ، پنیر مخصوص
لازانیا تیته
۵۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ روز

سوپ جو با شیر و خامه، گوشت مرغ و قارچ
سوپ روز
۲۵,۰۰۰ تومان

چیکن لقمه سوخاری

قطعات نگین فیله سوخاری
چیکن لقمه سوخاری
۳۳,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۲۳,۰۰۰ تومان

نان سیر (نان باگت)

۴ قطعه برش باگت
نان سیر (نان باگت)
۲۶,۰۰۰ تومان

نان سیر (خمیر پیتزا)

قالب ۲۶ پیتزا
نان سیر (خمیر پیتزا)
۳۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۱۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس آلفردو

سیب زمینی با سس آلفردو
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با ادویه مخصوص

سیب زمینی با ادویه مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تیته

سیب زمینی، قارچ، پنیر، ژامبون
سیب زمینی تیته
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار خانواده

۲ عدد رولت مرغ سوخاری، نان سیر تازه، کاهو، گوجه مینیاتوری، سس سزار مخصوص، زیتون سبز
سالاد سزار خانواده
۷۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار فامیلی تیته

۳ عدد رولت مرغ سوخاری، نان سیر تازه، گوجه مینیاتوری، کاهو، زیتون سیاه، زیتون سبز، پنیر پارمزان، سس های مخصوص
سالاد سزار فامیلی تیته
۸۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار تک نفره

مرغ گریل شده، کاهو، پنیر پارمزان، گوجه گیلاسی، سس سزار مخصوص، زیتون سبز، نان سیر
سالاد سزار تک نفره
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، مینیاتوری، ذرت دان، ترشی کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل
۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سس مخصوص، کلم سفید، هویج
سالاد کلم
۹,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

موهیتو لیمو نعنا

۵۰۰ میلی لیتر دست ساز با میوه تازه و کاملا طبیعی
موهیتو لیمو نعنا
۲۹,۰۰۰ تومان

موهیتو هندوانه

۵۰۰ میلی لیتر دست ساز با میوه تازه و کاملا طبیعی
موهیتو هندوانه
۲۷,۰۰۰ تومان

اسموتی لیمو پرتقال

۵۰۰ میلی لیتر دست ساز با میوه تازه و کاملا طبیعی
اسموتی لیمو پرتقال
۲۷,۰۰۰ تومان

اسموتی خیار و سکنجبین

۵۰۰ میلی لیتر دست ساز با میوه تازه و کاملا طبیعی
اسموتی خیار و سکنجبین
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۶,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۵۰۰ تومان